Mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200

mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200

Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì sổ sách kế toán là tài liệu không thể thiếu. Đây cũng là minh chứng cho nguồn tài chính, tài sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200.

Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán hiện nay là tập hợp các tài liệu đều được dùng để ghi chép, thu thập và lưu giữ về tài chính, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thời gian kinh doanh và có liên quan đến doanh nghiệp theo từng nội dung kinh tế đã được quy định. Sổ sách kế toán bao gồm tất cả nội dung chi tiết tùy theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, nội dung trong sổ sách không thể thiếu những thông tin sau:

 • Về thời gian phát sinh: ngày, tháng và năm ghi sổ;
 • Thông tin chi tiết về các chứng từ kế toán làm minh chứng ghi sổ: ngày, tháng, năm và số hiệu;
 • Thông tin về nội dung tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế;
 • Các nguồn tiền phát sinh;
 • Số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ và số dư phát sinh trong kỳ

Các loại sổ sách kế toán hiện nay đều không phải tuân theo quy định về biểu mẫu chung. Doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình biểu mẫu sổ kế toán phù hợp với đặc điểm, vai trò của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, những sổ sách này đều phải tuân theo quy định của pháp luật về kế toán, cung cấp các thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, chuẩn xác.

Sổ sách kế toán doanh nghiệp
Sổ sách kế toán doanh nghiệp

Những người kế toán viên phải có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác,minh bạch về những điều ghi trong sổ kế toán. Bên cạnh đó, kế toán viên cũng phải luôn luôn đảm bảo việc cất giữ sổ sách cẩn thận và an toàn. Khi công ty có sự thay đổi về nhân sự thì kế toán trưởng có trách nhiệm bàn giao giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Việc bàn giao thì đều phải có biên bản xác nhận và kế toán trưởng phải có chữ ký xác nhận.

Phân loại số sách kế toán và hình thức sổ kế toán

Trước khi tìm hiểu về quy định mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200 thì chúng ta cần biết sổ sách kế toán được phân thành những loại nào và có hình thức như thế nào. Dựa vào hình thức quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý, doanh nghiệp sỏ có những hình thức sổ sách khác nhau. Các hình thức sổ sách bao gồm: Nhật ký chung; nhật ký – Sổ Cái; chứng từ ghi sổ; nhật ký- Chứng từ và hình thức trên máy vi tính.

Sổ sách kế toán
Sổ sách kế toán

Hình thức của sổ sách kế toán được sử dụng cho doanh nghiệp với nhiều mục đích. Các mục đích bao gồm: ghi chép, thu thập, hệ thống và tổng hợp số liệu chứng từ gốc theo một trình tự khoa học và đúng phương pháp nhằm phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200 quy định gồm các loại sổ sách như sau:

 • Sổ Nhật Ký Chung
 • Bảng phân bổ TK 242
 •  Bảng Khấu hao TSCĐ 214
 • Bảng chấm công, bảng tính lương, tính thuế TNCN
 • Bảng tạm tính thuế TNDN.
 • Sổ quỹ Tiền mặt
 • Sổ tiền gửi Ngân hàng
 • Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
 • Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
 • Sổ chi tiết các tài khoản
 • Sổ cái các tài khoản
 • Danh mục hàng hóa
 • Bảng kê Nhập xuất
 • Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
 • Bảng phân bổ chi phí mua hàng
 • Các loại phiếu như: Phiếu thu, chi, Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu kế toán.
 • Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán)
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
Hình thức chứng từ ghi sổ kế toán
Hình thức chứng từ ghi sổ kế toán

Những quy định về mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200

Mẫu số sách kế toán theo thông tư 200 đã được quy định rõ và nêu cụ thể trong thông tư. Dưới đây là tổng hợp các thông tin về những quy định về mẫu số sách kế toán, các bạn hãy theo dõi và nắm thông tin:

Quy định về việc mở sổ sách kế toán

Theo quy định về mẫu sổ sách kế toán thông tư 200 thì thời điểm để mở số kế toán là vào đầu kỳ kế toán của năm. Đối với các doanh nghiệp vừa mới thành lập thì phải mở sổ kế toán ngay từ ngày đầu mới thành lập. Người đại diện doanh nghiệp và kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm ký duyệt toàn bộ sổ sách kế toán của công ty doanh nghiệp.

Sổ kế toán hiện nay được lưu hành ở dưới dạng quyền hoặc tờ rơi. Đối với việc lưu trữ thì sổ kế toán bắt buộc phải đóng thành quyển. Những sổ sách kế toán sẽ được đưa vào sử dụng chính thức trong doanh nghiệp thì phải hoàn tất các thủ tục cần thiết như sau:

 • Nếu sổ sách kế toán lưu hành dạng quyển: phải có đầy đủ các thông tin như tên sổ, tên doanh nghiệp, ngày mở sổ, kỳ ghi sổ, niên độ kế toán, họ tên và chữ kỹ người ghi sổ giữ sổ, kế toán trưởng và người đại diện, ngày kết thúc ghi sổ, ngày chuyển giao cho  người khác. Bên cạnh đó, các trang từ đầu đến cuối đều bắt buộc phải đánh số thứ tự và giữa hai trang  trong số phải được đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp.
 • Nếu sổ sách kế toán lưu hành dưới dạng tờ rời: bao gồm thông tin như tên doanh nghiệp, tên sổ, số thứ tự của từng tờ sổ, tháng sử dụng, ở phần đầu mỗi tờ phải ghi rõ họ tên người ghi sổ. Trước khi sử dụng loại sổ này đều được ký, đóng dấu xác nhận, ghi vào sổ của giám đốc doanh nghiệp. Đối với quá trình lưu trữ thì các sổ tờ rơi nhất định phải được sắp xếp theo thứ tự và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Quy định về việc ghi sổ sách kế toán

Về quy định về ghi sổ sách kế toán theo thông tư 200 đều phải căn cứ theo nội dung trên các chứng từ kế toán của doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Bên cạnh đó, mọi số liệu được ghi chép phải bao gồm chứng từ hợp lệ kèm theo. Do đó, các kế toán viên cần phải kiểm tra cẩn thận về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ kèm theo để thay đổi sửa chữa nếu cần đối với việc ghi sổ.

Sổ sách kế toán theo thông tư 200
Sổ sách kế toán theo thông tư 200

Quy định về việc khóa sổ sách kế toán

Đối với việc khóa sổ kế toán phải được thực hiện vào cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính. Ở một số trường hợp khác, doanh nghiệp cũng phải thực hiện khóa sổ kế toán nếu như gặp điều bất thường.

Quy định về việc sửa chữa sổ sách kế toán

Sai sót là điều không thể tránh khỏi đối với doanh nghiệp trong quá trình chi chép sổ sách kế toán. Nếu gặp những tình huống như này thì các kế toán viên cần phải bình tĩnh sửa chữa theo quy định pháp luật. Nếu đã sang kỳ kế toán sau mà doanh nghiệp mới phát hiện được sai sót thì vẫn phải điều chỉnh hồi tố.

Đối với những sai sót trong sổ, các kế toán viên không được phép tẩy xóa mà phải sửa chữa những sai sót đó bằng những cách như sau:

 • Gạch đường thẳng vào đúng chỗ thông tin bị sai sót sau đó cải chính lại bằng chữ hoặc số ở trên đó, phải có chữ ký của kế toán trưởng ngay bên cạnh.
 • Kế toán viên cần lập chứng từ điều chỉnh và thực hiện ghi điều chỉnh vào sổ. Thông tin ghi vào sổ là số chênh lệch ngay trên chứng từ điều chỉnh.
 • Thực hiện ghi số âm bằng cách dùng bút mực đỏ ghi lại số sai hoặc là đặt số sai vào trong dấu ngoặc đơn rồi mới thực hiện ghi lại số đúng. Trường hợp này cũng cần có chữ ký kế toán trưởng ngay bên cạnh.

Mong rằng, các thông tin chia sẻ về mẫu số sách kế toán theo thông tư 200 đã giúp cho các bạn giải đáp được những thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Nếu bạn muốn làm việc trong ngành kế toán thì việc tìm hiểu kiến thức chuyên ngành cũng là điều rất cần thiết.

WinPlace chúc bạn thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng