9+ công việc hàng ngày của kế toán doanh nghiệp

công việc hàng ngày của kế toán

Với mỗi doanh nghiệp thì kế toán là vị trí quan trọng, không thể thiếu. Nhờ kế toán mà doanh nghiệp biết được tình hình tài chính để có được phương án cân đối ngân sách, tránh những rủi ro. Vậy kế toán là gì? Công việc hàng ngày của kế toán gồm những gì? Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về vị trí này ở bài viết dưới đây nhé!

Kế toán là gì?

Trước khi tìm hiểu về công việc hàng ngày của kế toán thì chúng ta cần hiểu kế toán là vị trí như thế nào, vai trò của bộ phận này trong doanh nghiệp ra sau. Kế toán là vị trí công việc thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin về toàn bộ tài sản, sự vận động của tài sản và nguồn hình thành tài sản trong tổ chức, doanh nghiệp.

Kế toán là vị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp
Kế toán là vị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp

Qua đó, kế toán sẽ cung cấp các thông tin tài chính hữu ích để giúp cho doanh nghiệp đưa ra những quyết định chính xác về kinh tế, xã hội cũng như đánh giá hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp, kế toán chiếm vị trí quan trọng. Bởi vì trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì sẽ dễ phát sinh các vấn đề khác nhau, chủ yếu liên quan đến vấn đề kinh tế – tài chính.

Do vậy, bộ phận kế toán sẽ thực hiện các công việc như thu thập, xử lý thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công việc ghi chép, hệ thống hóa các hoạt động tài chính, kinh tế sẽ được bộ phận này thực hiện một cách đầy đủ, tỉ mỉ, chính xác. Điều này sẽ giúp cho ban quản lý nắm bắt kịp thời các hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các chính sách phù hợp

Tìm hiểu thêm về Luật kế toán

Kế toán của doanh nghiệp được tiến hành dựa trên các quy định của luật pháp Việt Nam theo tất cả các thành phần kế toán, bao gồm:

 • Các giao dịch tiền mặt và tiền gửi, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định hữu hình
 • Kế toán về hàng hóa, sản phẩm, nguyên vật liệu;
 • Kế toán về hạch toán giá thành và kế toán chi phí;
 • Các giao dịch ngoại tệ;
 • Hạch toán đối với các đối tác (bao gồm người mua và người bán)
 • Hạch toán đối với người nhận tạm ứng;
 • Hạch toán tiền lương của người lao động;
 • Hạch toán với các ngân sách

Vai trò, nhiệm vụ của kế toán

Như đã nói thì trong các công ty doanh nghiệp thì kế toán đóng vai trò nhiệm vụ rất quan trọng. Từ các chức năng như kiểm tra, phản ánh, cung cấp các thông tin về toàn bộ hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, Kế toán đảm nhận những nhiệm vụ cơ bản như sau:

 • Thực hiện công việc thu thập, kiểm tra, xử lý các thông tin, các số liệu theo đúng đối tượng và nội dung công việc, theo chế độ, chuẩn mực của kế toán;
 • Thực hiện nhiệm vụ ghi chép, phản ánh các số liệu, tình hình sử dụng và luân chuyển tài sản, tiền vốn, vật tư, quá trình sản xuất và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình sử dụng các kinh phí của doanh nghiệp;
 • Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, giảm sát, kiểm tra các khoản thu, chi phí liên quan đến tài chính doanh nghiệp, các nghĩa vụ thu, thanh toán nợ;
 • Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, đồng thời phát hiện kịp thời và ngăn ngừa các hình vi vi phạm pháp luật về tài chính.
 • Công việc cung cấp các số liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích, kiểm tra hoạt động kinh tế, tài chính; đồng thời đưa ra các giải pháp để nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị kinh tế tài chính của đơn vị kế toán.

Công việc phải làm hàng ngày

Vị trí kế toán phải làm những công việc gì là điều mà rất nhiều bạn quan tâm. Dưới đây là các công việc hàng ngày của kế toán mà bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về vị trí này:

 • Một trong những công việc hàng ngày của kế toán đầu tiên là nhiệm vụ ghi chép, thu thập và xử lý các hóa đơn, các chứng từ kế toán;
 • Khi các doanh nghiệp mà có những vấn đề phát sinh liên quan đến kinh tế như mua bán hàng hóa,… thì các kế toán phải có trách nhiệm là thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan để làm căn cứ kê khai thuế và hạch toán;
 • Từ việc hoàn thành công việc tập hợp lại tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan thì các kế toán phải tiến hành công việc xử lý và kiểm tra xem các hóa đơn, chứng từ đó có hợp pháp hay không.
 • Nếu trong trường hợp mà có những phát hiện hóa đơn GTGT sai hay hóa đơn bất hợp pháp thì các kế toán phải có những biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
 • Công việc lập phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn bán hàng,… cần thiếu trong ngày;
 • Thực hiện công việc vào sổ tiền gửi, sổ quỹ cũng như các sổ sách cần thiết khác;
Công việc hàng ngày của nhân viên kế toán
Công việc hàng ngày của nhân viên kế toán

Trên đây là một các công việc hàng ngày của kế toán. Cần lưu ý, các chứng từ không dùng sổ hay hạch toán thì được lưu giữ 5 năm; những chứng từ dùng để ghi sổ, hạch toán thì được lưu giữ 10 năm; những chứng từ, hồ sơ quan trọng thì lưu giữ vĩnh viễn.

Các công việc khác của kế toán của kế toán cần phải làm

Bên cạnh những nhiệm vụ, công việc hàng ngày của kế toán thì vị trí này cũng đảm nhận công việc hàng tháng, hàng quỹ, thậm chí hàng năm. Cùng điểm qua những công việc này để biết thêm nhiều hơn nữa nhé.

Kế toán phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau
Kế toán phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau

Công việc hàng tháng

Mỗi tháng các kế toán cũng đều phải thực hiện những công việc quan trọng đối với doanh nghiệp. Các công việc hàng tháng thì cũng tương tự như các công việc hàng ngày của kế toán, bao gồm:

 • Thực hiện nhiệm vụ lập từ khai thuế GTGT hàng tháng (áp dụng cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng);
 • Tháng nào có phát sinh vấn đề đối với những hóa đơn đầu ra thì kế toán cũng phải kê khai tháng đó;
 • Tiến hành lập tờ khai thuế TNCN theo tháng ( thực hiện đối với doanh nghiệp có kế khai thuế GTGT theo tháng, có số thuế TNCN phải nộp trong tháng);
 • Tiến hành lập tờ khai các loại thuế;
 • Tiến hành lập các báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng với các doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng);
 • Công việc tính giá vốn hàng bán, giá hàng tồn kho;
 • Thực hiện nhiệm vụ tính bảo hiểm, tiền lương hay các khoản phụ cấp khác cho người lao động;
 • Công việc tính khấu hao tài sản cố định

Công việc hàng quý

Kế toán cũng phải đảm nhận những công việc phát sinh hàng quý. Các công việc bao gồm:

 • Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT theo quý (áp dụng cho doanh nghiệp mà có kế khai thuế GTGT theo quý)
 • Tiến hành lập tờ khai thuế Tạm tính thuế TNDN theo quý;
 • Thực hiện công việc lập Báo cáo về tình hình sử dụng các hóa đơn theo quý;
 • Thực hiện công việc lập tờ khai thuế TNCN theo quý (áp dụng cho doanh nghiệp có kê khai theo quý)

Công việc hàng năm

Ngoài công việc hàng ngày của kế toán thì công việc hàng năm cũng là những nhiệm vụ chính mà bắt buộc các kế toán viên phải thực hiện. Công việc hàng năm của kế toán được chia thành nhóm công việc đầu năm và cuối năm, bao gồm:

Các công việc đầu năm:

 • Thực hiện việc kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm;
 • Tiến hành nộp tờ khai thuế TNDN đã tạm tính ở quý 4 năm trước liền kề;
 • Tiến hành nộp các báo cáo tài chính về việc sử dụng hóa đơn quý 4 năm trước liền kề;
 • Tiến hành nộp Báo cáo tình chính, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN của năm trước liền kề,

Các công việc cuối năm bao gồm:

 • Làm báo cáo Thuế cho tháng cuối năm và làm báo cáo thuế quý 4;
 • Tiến hành lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN;
 • Thực hiện công việc kiểm kê kho hàng và tài sản, kiểm kê quỹ, đối chiếu công nợ;
 • Tiến hành vào sổ kế toán, đối chiếu sổ tổng hợp và sổ chi tiết;
 • Thực hiện lập báo cáo tình chính năm bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ;
 • Thực hiện công việc in sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó
Kế toán phải đảm nhận công việc tháng, quý,năm
Kế toán phải đảm nhận công việc tháng, quý,năm

Để trở thành một người kế toán giỏi, yêu cầu bắt buộc bạn phải nắm vững chuyên môn và hiểu về các công việc hàng ngày của kế toán cũng như các công việc liên quan khác. Ngoài ra, những văn bản thuế liên quan và các chuẩn mực kế toán bạn phải nắm rõ và liên tục cập nhật những văn bản bổ sung, sửa đổi của Nhà nước.

WinPlace chúc bạn thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng