HRD là gì? Phân biệt HRM và HRD

HRD là gì? Phân biệt HRM và HRD

HRD là gì? Trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tuyển dụng và quản lý nhân sự không chỉ là hai công việc duy nhất. Bên cạnh đó, chúng ta còn có HRD (Human resource development) – phát triển nguồn nhân lực. Đây là một khái niệm vẫn còn xa lạ với...

Read more
0976 312 066 0938 80 90 70 Z Chat zalo