Những quy định cụ thể về tiêu chuẩn ngạch kế toán viên bạn nên biết

tiêu chuẩn ngạch kế toán viên

Kế toán là một trong những công việc phổ biến được rất nhiều bạn lựa chọn và theo học hiện nay. Chức danh này cũng đóng một vai trò rất quan trọng đối với không chỉ là các doanh nghiệp, mà còn đối với các đơn vị hành chính. Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp hạng và phân loại chức danh kế toán. Dưới đây sẽ là những chia sẻ hữu ích mà các bạn trẻ nên biết. 

Tiêu chuẩn ngạch kế toán là gì?

Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên là một trong những căn cứ đánh giá được sử dụng rất phổ biến đối với chức danh kế toán tại các đơn vị hành chính. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên hai căn cứ quan trọng là tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng. Hai tiêu chuẩn này được xem xét song song với nhau nhằm đánh giá được năng lực của nhân viên kế toán ở từng cấp bậc. 

Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên là căn cứ quan trọng để đánh giá chức danh kế toán
Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên là căn cứ quan trọng để đánh giá chức danh kế toán

Đối với tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, có thể hiểu đơn giản chính là việc nhân viên kế toán phải nắm vững những kiến thức cơ bản của công việc. Những kiến thức đó có thể là nguyên lý kế toán, chuẩn mực kế toán hay các phương pháp kế toán,… Nắm bắt và áp dụng thành thạo các nghiệp vụ kế toán cũng là nội dung rất quan trọng để đánh giá về trình độ chuyên môn của công việc. 

Về tiêu chuẩn bồi dưỡng và đào tạo sẽ được đánh giá thông qua các chứng chỉ, bằng cấp mà bạn đã đạt được. Tùy theo trình độ đào tạo là Đại học hoặc Cao đẳng, bạn sẽ được sắp xếp vào những tiêu chuẩn nghiệp vụ tương ứng. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn còn được đánh giá qua các chứng chỉ được cấp qua việc tham gia các khóa học, đào tạo ngắn hạn,…

Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên được xây dựng dựa trên trình độ chuyên môn và trình độ bồi dưỡng, đào tạo
Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên được xây dựng dựa trên trình độ chuyên môn và trình độ bồi dưỡng, đào tạo

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về phẩm chất cũng là tiêu chí được sử dụng để đánh giá về ngạch kế toán. Tiêu chuẩn này được quy định tại Điều 4 Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức ngành kế toán. Là một nhân viên kế toán cần đảm bảo về tư tưởng chính trị, luôn sống chấp hành theo pháp luật, liêm khiết và chí công vô tư trong công việc. 

Tiêu chuẩn ngạch kế toán được áp dụng cho những đối tượng nào?

Không phải mọi chức danh kế toán đều sẽ được áp dụng tiêu chuẩn ngạch kế toán viên. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay, sử dụng nguồn vốn tự có từ các cá nhân, tổ chức, tiêu chuẩn về ngạch kế toán sẽ không được áp dụng. Điều này đã được quy định cụ thể tại Điều 2 của Thông tư số 77/2019/TT-BTC. 

Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên chỉ áp dụng đối với chức danh này trong các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên chỉ áp dụng đối với chức danh này trong các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Tiêu chuẩn ngạch kế toán viên được áp dụng đối với chức danh kế toán chỉ áp dụng đối với những đơn vị hoặc doanh nghiệp nhà nước. Điều này có nghĩa là chỉ những đơn vị hoặc doanh nghiệp hoạt động dựa trên nguồn ngân sách của nhà nước mới áp dụng những tiêu chuẩn ngạch đối với chức danh kế toán. Do đó, trước khi áp dụng tiêu chuẩn, bạn cần xác định đây có phải là đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn ngạch kế toán hay không. 

Những ngạch kế toán cụ thể hiện nay

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 77/2019/TT-BTC thì hiện nay có bốn ngạch kế toán cụ thể. Các ngạch cụ thể bao gồm kế toán viên trung cấp, kế toán viên, kế toán viên chính và kế toán viên cao cấp. Mỗi ngạch kế toán cũng được quy định về số hiệu để thuận tiện hơn trong việc ghi nhận trong các văn bản, chứng chỉ,…

Ngạch kế toán gồm 04 cấp: kế toán viên trung cấp, kế toán viên, kế toán chính và kế toán cao cấp
Ngạch kế toán gồm 04 cấp: kế toán viên trung cấp, kế toán viên, kế toán chính và kế toán cao cấp
  • Ngạch kế toán viên trung cấp: đây là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống các ngạch kế toán hiện nay trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mã số của ngạch kế toán này là 06.032. Thông tư 07/2019/TT-BTC quy định cụ thể về ngạch kế toán này tại Điều 8, bao gồm về chức trách, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn cụ thể. Đây là cấp bậc của những kế toán viên tốt nghiệp hệ đào tạo Cao đẳng.
  • Ngạch kế toán viên: là cấp bậc tiếp theo, nằm trên ngạch kế toán viên trung cấp trong tiêu chuẩn ngạch kế toán được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTC. Ngạch kế toán này được quy định tại Điều 7 của thông tư với mã số ký hiệu là 06.031. Các tiêu chuẩn về chuyên môn và đào tạo bồi dưỡng sẽ cao hơn so với ngạch kế toán viên trung cấp. 

Nhân viên kế toán sau khi đảm bảo về mặt thời gian giữ chức danh ngạch kế toán viên trung cấp sẽ thi lên ngạch. Sau khi có kết quả thi đạt, bạn sẽ được công nhận lên ngạch bởi chính cơ quan, đơn vị hành chính đang công tác. 

Ở mỗi ngạch kế toán, bạn cần đảm bảo đáp ứng những điều kiện tiêu chuẩn riêng về chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng
Ở mỗi ngạch kế toán, bạn cần đảm bảo đáp ứng những điều kiện tiêu chuẩn riêng về chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng
  • Ngạch kế toán viên chính. Là cấp bậc thứ ba trong hệ thống tiêu chuẩn ngạch kế toán, có mã số ký hiệu là 06.030. Các quy định cụ thể về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, bồi dưỡng đào tạo được nêu rõ tại Điều 6 Thông tư 07/2019/TT-BTC. 

Quy định thi lên ngạch bên cạnh những yêu cầu về thời gian giữ chức danh kế toán viên, còn có những quy định khác về hoạt động nghiên cứu. Cụ thể, trong thời gian công tác, kế toán viên cần thực hiện ít nhất một công trình nghiên cứu và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hoặc kế toán viên phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý, lãnh đạo công tác kế toán,… 

  • Ngạch kế toán cao cấp: là ngạch kế toán cao nhất, có mã số ký hiệu là 06.029. Người có ngạch kế toán cao cấp là công chức có chuyên môn cao nhất trong cơ quan, đơn vị hành chính và được cử giữ vị trí tại cấp Bộ hoặc tại các Vụ, các Cục,… Chức danh này đòi hỏi trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng các chứng chỉ, bằng cấp cao trong lĩnh vực kế toán. 

Tham khảo thêm dịch vụ Thành lập mới tại WinPlace

Những quy định cụ thể về tiêu chuẩn ngạch kế toán viên

Kế toán viên là ngạch kế toán cơ bản trong hệ thống các ngạch kế toán được Nhà nước quy định cụ thể tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC. Chức danh này rất phổ biến trong các cơ quan, đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp. Những tiêu chuẩn cụ thể của ngạch kế toán này bao gồm.

Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ

Yêu cầu đầu tiên đối với những chuyên viên giữ ngạch kế toán viên chính là phải nắm vững các kiến thức nền tảng về nghiệp vụ kế toán. Các nội dung này bao gồm các nguyên tắc trong kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán và các thông tin kinh tế có liên quan. Bạn cũng cần phải nắm vững các kiến thức về phương pháp kế toán và vận dụng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể.

Nắm vững kiến thức nền tảng của nghiệp vụ kế toán là yêu cầu bắt buộc đối với tiêu chuẩn ngạch kế toán viên
Nắm vững kiến thức nền tảng của nghiệp vụ kế toán là yêu cầu bắt buộc đối với tiêu chuẩn ngạch kế toán viên

Bên cạnh đó, là một kế toán viên, bạn cũng cần nắm vững các quy trình quản lý về nghiệp vụ kế toán, biết đề xuất những cách thức quản lý phù hợp với đơn vị của mình. Khả năng học hỏi, tìm tòi và vận dụng những kiến thức mới liên quan đến công nghệ thông tin, các ứng dụng mới nhằm hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ kế toán. Nắm vững các kiến thức về giao dịch điện tử, chứng từ điện tử cũng rất cần thiết đối với tiêu chuẩn ngạch của chức danh kế toán viên.

Tiêu chuẩn về bồi dưỡng, đào tạo

Để được công nhận tiêu chuẩn ngạch kế toán viên, bạn cần tốt nghiệp chương trình đào tạo kế toán hệ Đại học. Hoặc sau khoảng thời gian cụ thể giữ chức danh kế toán viên trung cấp, bạn thi nâng ngạch kế toán và đỗ trong cuộc thi này. 

Kế toán viên phải đáp ứng các tiêu chí về chứng chỉ tin học
Kế toán viên phải đáp ứng các tiêu chí về chứng chỉ tin học

Bên cạnh đó, bạn cũng cần đảm bảo các chứng chỉ cần thiết cho công việc như chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên, chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ tin học theo luật định. Những điều kiện cơ bản này giúp đảm bảo cho công việc được hiệu quả và thuận lợi hơn. Những quy định cụ thể hơn, bạn có thể đọc thêm tại Điều 7 Thông tư số 07/2019/TT-BTC. 

Kế toán viên là chức danh rất phổ biến trong nhiều đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp,… Việc tìm hiểu và nắm vững những tiêu chuẩn ngạch kế toán viên cụ thể sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá khi cần thiết, đáp ứng cho nhu cầu công việc. Những quy định của pháp luật về chức danh đã được nêu rõ trong thông tư số 07/2019/TT-BTC, các bạn có thể tìm đọc thêm để có thêm nhiều thông tin hữu ích. 

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng