fb

Khi thuê đất ở khu công nghiệp, bên cạnh các khoản tiền thuê đất đã thỏa thuận, người thuê đất còn phải đóng một khoản thuế theo quy định. Vậy pháp luật hiện hành đã quy định thế nào về các khoản phải đóng khi thuê đất trong khu công nghiệp?

Thuê đất ở khu công nghiệp phải đóng thuế theo quy định
Thuê đất ở khu công nghiệp phải đóng thuế theo quy định

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào, tôi có một thắc mắc muốn nhờ luật sư giúp đỡ. Tôi thuê lại đất ở KCN Hanaka TX Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh của chủ đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Xin hỏi tôi có phải nộp tiền thuê đất hoặc tiền gì nữa ngoài tiền trả cho chủ đầu tư hay không? Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp này, Điểm b Khoản 1 Điều 107 Luật đất đai 2013 quy định các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm: tiền thuê đất khi được nhà nước cho thuê. Theo đó,  Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về các đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thuế thuê đất khu công nghiệp căn cứ theo Luật đất đai hiện hành
Thuế thuê đất khu công nghiệp căn cứ theo Luật đất đai hiện hành

Thuê đất ở khu công nghiệp

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, chủ đầu tư là khu công nghiệp Hanaka Từ Sơn thuê đất của nhà nước thì Khoản 2 Điều 149 Luật đất đai 2013 có quy định:

” 2. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.”

Tham khảo thêm dịch vụ: Văn phòng trọn gói tại WinPlace

Kết luận

Do đó, khi bạn thuê đất của Khu công nghiệp Hanaka thì bạn có thể trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm cho chủ đầu tư của khu công nghiệp. Nhà nước chỉ thu tiền thuê đất khi được nhà nước cho thuê.

Nên trường hợp này, chỉ có chủ đầu tư khu công nghiệp là tổ chức được nhà nước cho thuê đất mới phải nộp tiền thuê đất cho nhà nước, bạn không phải nộp thiền thuê đất cho nhà nước. Và ngoài tiền thuê đất bạn phải trả cho chủ đầu tư thì các khoản phải nộp khác phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên.

Khi thuê đất ở khu công nghiệp, người thuê cần hiểu rõ các khoản tiền mình phải đóng. Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với các khoản thuế thuê đất khu công nghiệp, người thuê có thể tham khảo và tìm hiểu.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Đánh giá:
0976 312 066 0938 80 90 70 Z Chat zalo