fb

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Doanh nghiệp của bạn mới thành lập và bạn đang băn khoăn về các vấn đề xoay quanh các loại thuế suất mà mỗi công ty có nghĩa vụ đóng đầy đủ. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế quan...

Read more

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020.

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020.

Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020. Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020. Giảm 30% thuế TNDN Dành cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2020...

Read more

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP.HCM trước tình hình dịch bệnh COVID-19

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP.HCM trước tình hình dịch bệnh COVID-19

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về hạn chế tụ họp đông người tại trụ sở làm việc để phòng chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện hướng dẫn của Tổng...

Read more
0976 312 066 0938 80 90 70 Z Chat zalo