Quy trình thành lập công ty sản xuất chi tiết nhất

thành lập công ty sản xuất

Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn có hơn 116.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Số lượng các startup và nhà đầu tư ngày càng có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Không đơn giản như thành lập công ty thương mại, việc thành lập công ty sản xuất đòi hỏi phải tuân thủ nhiều yêu cầu pháp lý và yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn. 

Công ty sản xuất có các đặc điểm như: cần quỹ đất lớn, thời gian xây dựng và vận hành lâu dài,… vì vậy có nhiều yêu cầu đặc thù chỉ có khi đăng ký thành lập công ty sản xuất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy trình và các lưu ý khi thành lập công ty sản xuất trong bài viết dưới đây. Quy trình và thủ tục đăng ký thành lập công ty sản xuất được chúng tôi tổng hợp thành 5 bước đơn giản và chi tiết như sau: 

Bước 1: Lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất

Việc lựa chọn địa điểm thành lập công ty  sản xuất phụ thuộc vào quy mô công ty và khả năng tài chính, nguồn vốn của nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu các gợi ý về lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất phù hợp dưới đây: 

Trường hợp 1: Thành lập công ty sản xuất có quy mô nhỏ:

Trong trường hợp cần thuê đất để xây dựng công ty sản xuất quy mô nhỏ, nhà đầu tư có thể lựa chọn phương án thuê các nhà xưởng đã được cấp phép tại Việt Nam từ các công ty cho thuê cơ sở hạ tầng.

Lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất
Lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất

Trường hợp 2: Thành lập công ty sản xuất có quy mô trung bình:

Nhà đầu tư có dự định thành lập công ty sản xuất với quy mô trung bình trở lên nên lựa chọn thuê đất xây dựng công ty trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

Khi thuê đất ở các khu vực này thì nhà đầu tư được phép thuê trong thời gian lâu hơn, diện tích đất và mặt bằng lớn hơn phù hợp để mở các công ty sản xuất có quy mô trung bình trở lên.

Hơn thế, khi nhà đầu tư đặt công ty sản xuất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, doanh nghiệp sẽ có cơ hội được hưởng nhiều các ưu đãi từ Chính phủ về các khoản thuế, phí,…

Trường hợp 3: Thành lập công ty sản xuất có quy mô lớn:

Thành lập công ty sản xuất với quy mô lớn thường có đặc thù cần diện tích lớn và có thời hạn thuê đất/ mặt bằng lâu dài. Vì vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn phương án thuê đất trực tiếp từ nhà nước.

Thuê đất trực tiếp từ nhà nước có nhiều ưu điểm nhưng có nhược điểm lớn là thời gian và thủ tục xử lý hồ sơ xin thuê đất tương đối lâu, chi phí cũng lớn hơn.

Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước chỉ có thể được chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời phê duyệt kế hoạch quy hoạch, mục đích sử dụng đất,…

Lưu ý khi lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất:

Nếu diện tích đất doanh nghiệp thuê để xây dựng công ty thuộc đối tượng đất chưa được giải phóng mặt bằng thì doanh nghiệp cần trình lên phương án giải phóng mặt bằng trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm Danh mục nghành nghề đầu tư kinh doanh

Nếu chủ doanh nghiệp có sẵn diện tích đất nhà ở hoặc đất nông nghiệp và muốn được cấp phép xây dựng công ty sản xuất dựa trên diện tích đất đó thì trước hết, nhà đầu tư cần xin chuyển đổi đất ở thành đất xây dựng công ty. Đồng thời, cần đảm bảo đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về mục đích sử dụng đất, mật độ, quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình dựa trên quy định đặt ra của từng tỉnh, thành phố.

Lưu ý khi lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất
Lưu ý khi lựa chọn địa điểm thành lập công ty sản xuất

Bước 2: Thủ tục xin phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị thành lập công ty sản xuất, nhà đầu tư cần tiến hành báo cáo đánh giá tác động của công ty sản xuất/ dự án sản xuất/ quá trình sản xuất ảnh hưởng như thế nào tới môi trường. Báo cáo sau khi hoàn thành cần nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để được thẩm định và xin phê duyệt.

Thực tế, có nhiều công ty sản xuất với quy trình sản xuất/ nguyên liệu/ chất thải sản xuất có thể gây ô nhiễm môi trường, vì vậy, báo cáo về đánh giá tác động môi trường sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra xác thực, thẩm định rất khắt khe trước khi ký phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị thẩm định

Chủ đầu tư cần chuẩn bị Hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo (1 bản)
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (số lượng bản báo cáo phụ thuộc vào số thành viên của hội đồng thẩm định)
 • Báo cáo đánh giá tính khả thi hoặc Báo cáo dự án đầu tư (1 bản)

Thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc kể từ khi hội đồng nhận được hồ sơ đầy đủ.

Thủ tục xin phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thủ tục xin phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hồ sơ trình phê duyệt

Sau khi kết quả thẩm định được thông qua, chủ đầu tư cần nộp Hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị phê duyệt “Báo cáo đánh giá tác động môi trường” (1 bản). Văn bản này cần ghi rõ những nội dung báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định từ hội đồng.
 • “Báo cáo đánh giá tác động môi trường” có chữ ký của chủ doanh nghiệp ký ở phía dưới mỗi trang báo cáo.

Hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

Nếu thành lập công ty sản xuất thuộc trường hợp/ ngành nghề không cần xin phê duyệt “Báo cáo đánh giá tác động môi trường”, thì chủ doanh nghiệp cần nộp hồ sơ Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thành lập công ty sản xuất. Hồ sơ gồm:

 • Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (3 bản)
 • Bản Báo cáo đầu tư hoặc Bản phương án sản xuất kinh doanh (1 bản).

Lưu ý: 

Nếu thành lập công ty sản xuất thuộc trường hợp cần xin phê duyệt “Báo cáo đánh giá tác động môi trường” phía trên thì không cần nộp hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường nữa.

Hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
Hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Tùy vào từng lĩnh vực đầu tư/ quy mô đầu tư mà chủ doanh nghiệp có thể bắt buộc phải nộp hồ sơ Đăng ký chủ trương đầu tư trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tham khảo thêm dịch vụ: Thành lập mới tại WinPlace

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 • Đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu (trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân); hoặc
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập (trong trường hợp nhà đầu tư pháp nhân)
 • Bản đề xuất dự án đầu tư: nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội,…
 • Bản sao Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; Giấy bảo lãnh năng lực tài chính của chủ doanh nghiệp; hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Hợp đồng thuê đất và tài liệu minh chứng quyền hợp pháp đủ điều kiện cho thuê của bên cho thuê.
 • Bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 4: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chủ doanh nghiệp sản xuất cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty sản xuất, gồm:

 • Đơn đề nghị Đăng ký doanh nghiệp
 • Bản thảo điều lệ doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty tùy vào từng loại hình doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/ CCCD/ hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); hoặc
 • Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu nhà đầu tư là pháp nhân)
 • Văn bản về quyết định góp vốn, xác định đại diện ủy quyền của công ty.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được nộp online cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty sản xuất trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Xin cấp Giấy phép xây dựng cơ sở cho công ty sản xuất

Nếu doanh nghiệp của bạn cần xây dựng mới một công ty sản xuất thì chủ doanh nghiệp cần xin giấy phép xây dựng. Hồ sơ được nộp tới Ban quản lý của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

Bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng cơ sở của công ty sản xuất bao gồm:

 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
 • Bản photo công chứng giấy tờ liên quan tới quyền sử dụng đất theo đúng quy định về luật đất đai.
 • 02 bộ bản vẽ thiết kế được thực hiện bởi cá nhân hoặc tổ chức với đủ điều kiện năng lực, đồng thời chủ doanh nghiệp đã thực hiện thẩm định và phê duyệt thiết kế đó. Mỗi bộ bản vẽ gồm:
 • Bản vẽ vị trí, ranh giới cơ sở sản xuất trên lô đất; bản vẽ bình, bản vẽ có kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác như: giao thông, thoát nước,…
 • Bản vẽ thể hiện các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của cơ sở sản xuất.
 • Bản vẽ móng,khung tường, mái thể hiện kết cấu chịu lực (gồm mặt bằng, mặt cắt chủ yế)
 • Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (theo quy định về phòng cháy chữa cháy, có những cơ sở hạ tầng sản xuất cần nộp phương án phòng chống cháy nổ)

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý sẽ cấp Giấy phép xây dựng cho công ty sản xuất. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Ban quản lý sẽ từ chối cấp giấy phép này.

Sau khi thực hiện đầy đủ 5 bước trên, chủ doanh nghiệp tiếp tục tiến hành nộp các hồ sơ khác để xin cấp “Giấy phép phòng cháy chữa cháy”, tiến hành khắc dấu, xin cấp mẫu con dấu, công bố con dấu pháp nhân, đóng thuế, làm hóa đơn,… để hoàn tất các thủ tục thành lập công ty sản xuất.

Như vậy, chúng tôi đã tư vấn toàn bộ các quy trình và thủ tục thành lập công ty sản xuất tại Việt Nam. Tuy còn nhiều thủ tục phức tạp và tốn nhiều thời gian, việc thành lập công ty sản xuất ở Việt Nam đã và đang được các cơ quan chức năng tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn.

WinPlace hi vọng qua các chia sẻ phía trên, các nhà đầu tư đã nắm rõ các thủ tục pháp lý thành lập công ty sản xuất.

Thiên Bình
Thiên Bình

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng