Thành lập công ty phải đóng những thuế gì?

thành lập công ty phải đóng những thuế gì

Muốn thành lập công ty thì bạn cần phải có sự tìm hiểu kỹ các vấn đề liên quan đến giấy tờ, thủ tục, quy định,… Trong đó, thành lập công ty phải đóng những thuế gì là mối quan tâm hàng đầu của các chủ đầu tư, những người có mong muốn thành lập doanh nghiệp riêng cho mình.. Vậy, bài viết dưới đây sẽ giải đáp tường tận vấn đề này nhé.

Các quy định về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Trước khi đi sâu vào tìm hiểu thành lập công ty phải đóng những thuế gì thì điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó chính là những quy định về nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp. Thuế là một khoản tiền mà các doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật thuế. 

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty
Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Việc quy định rõ từng loại thuế phải nộp giúp cho cơ quan nhà nước dễ dàng kiểm soát được vấn đề nộp thuế của cá nhân, cơ quan tổ chức. Đồng thời, cơ quan nhà nước cũng từ đó xây dựng được những chính sách về thuế có lợi cho người nộp.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì gồm những loại thuế như sau:

 • Thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp)
 • Thuế TNCN (thu nhập cá nhân)
 • Thuế GTGT (giá trị gia tăng)
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Thuế sử dụng đất
 • Thuế tài nguyên
 • Các loại thuế khác

Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều người đang ấp ủ dự định thành lập công ty riêng cho mình. Sau khi thành lập công ty phải đóng những thuế gì là vấn đề nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Những thủ tục cần thiết về thuế khi muốn thành lập công ty bao gồm những loại thuế như sau:

Lệ phí thuế môn bài

Lệ phí môn bài là số tiền bạn sẽ phải đóng định kỳ mỗi năm hoặc lúc mới sản xuất kinh doanh dựa vào số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,… Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP về hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài thì:

 • Thời gian để bạn kê khai thuế môn bài chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Nếu doanh nghiệp mới mở mà chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ lúc nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty.
 • Mức đóng lệ phí thuế môn bài là 2 triệu đồng đối với những doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng và chi phí 3 triệu đồng đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Đối với những chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, địa điểm kinh doanh mới thành lập thì mức thuế môn bài là 1 triệu đồng/năm.

Khi thành lập công ty phải nộp thuế môn bài
Khi thành lập công ty phải nộp thuế môn bài

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành lập công ty phải đóng những thuế gì? Đáp án cho câu hỏi này đó chính là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế TNDN là loại thuế mà dựa trên kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của mỗi công ty/doanh nghiệp. Theo quy định về mức thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

 • Trong kỳ tính thuế thì mức thu nhập tính thuế sẽ được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ khoản thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ năm trước.
 • Thu nhập chịu thuế được tính bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của những hoạt động kinh doanh cộng cho thu nhập khác (kể cả khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài)
 • Mức thuế suất thuế TnDN là 22%;
 • Đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng sẽ được áp dụng mức thuế suất là 20%
 • Thuế suất thuế TNDN đối với những hoạt động như thăm dò, tìm kiếm, khai thác đầu tư, khi và những tài nguyên quý hiếm tại nước ta quy định từ 32% đến 50% phù hợp với mỗi cơ sở kinh doanh và với mỗi dự án.
 • Thuế TNDN là loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

thue tndn

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thì sẽ được áp dụng có thời hạn đối với mức thuế TNDN nhỏ hơn mức thuế suất thông thường được nêu trên.

Thuế giá trị gia tăng

Đáp án cho câu hỏi thành lập công ty phải đóng những thuế gì đó chính là thuế GTGT. Đây là loại thuế được tính dựa trên giá trị tăng thêm của dịch vụ, hàng hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và lưu thông đến người tiêu dùng. Theo quy định của luật Thuế thì mức nộp thuế GTGT sẽ được tính theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ bằng công thức như sau:

 • Phương pháp trực tiếp: Thuế GTGT = GTGT của hàng hóa * Thuế suất GTGT của hàng hóa đó;
 • Phương pháp khấu trừ” Số thuế GTGT = Thuế GTgT — Thuế GTGT đầu vào

Bên cạnh đó, tùy vào từng loại hàng hóa hay dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp mà thuế suất GTGT sẽ có các mức như 0%, 5% hay 10%.

Tham khảo thêm Dịch vụ Văn phòng trọn gói tại WinPlace

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế TNCN (thu nhập cá nhân) là đáp án cho thắc mắc thành lập công ty phải đóng những thuế gì. Thuế TNCN là loại thuế mà công ty hay doanh nghiệp phải nộp cho người lao động và được tính theo tháng, kê khai theo tháng/quý và được kết toán theo năm. 

Dựa vào thu nhập chịu thuế và thuế suất để căn cứ tính thuế TNCN:

 • Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế TNCN — các khoản giảm trừ gia cảnh;
 • Thuế suất TNCN được quy định ở điều 22 và điều 23 theo luật thuế TNCN

Thuế TNCN là loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp
Thuế TNCN là loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là một trong những loại thuế mà doanh nghiệp mới thành lập phải đóng. Loại thuế này chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực như xuất, nhập khẩu được tính dựa trên các phương pháp sau:

 • Mức tính thuế theo tỷ lệ phần trăm dựa trên thuế suất và giá tính thuế của mỗi mặt hàng tại thời điểm tính thuế;
 • Tính giá trị thuế theo phương pháp hỗn hợp và phương pháp tuyệt đối, trong đó khoản tiền thuế sẽ được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối đã được quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

Thuế xuất nhập khẩu
Thuế xuất nhập khẩu

Thuế tài nguyên

Với thắc mắc thành lập công ty phải đóng những thuế gì thì câu trả lời gọi tên thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên là loại thế mà chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp mà thực hiện hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định của luật Thuế Tài nguyên. Thuế tài nguyên sẽ được tính căn cứ vào sản lượng tài nguyên tính thuế, thuế suất và giá tính thuế.

Thuế tài nguyên là loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp
Thuế tài nguyên là loại thuế phải nộp khi thành lập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là một trong những loại thuế giải đáp cho câu hỏi thành lập công ty phải đóng những thuế gì. Loại thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ chỉ áp dụng đối với những tổ chức doanh nghiệp/công ty kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này đã được quy định rõ tại luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết như sau:

 • Tính thuế tiêu thụ đặc biệt căn cứ dựa vào giá trị tính thuế tiêu thụ đặc biệt và mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với từng loại hàng hóa và dịch vụ chịu thuế.
 • Mức thuế tiêu thụ đặc biệt mà bạn phải nộp bằng giá trị tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất tiêu thụ đặc biệt.
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt

Vài điều chia sẻ trên đã giải đáp hết thắc mắc thành lập công ty phải đóng những thuế gì. Nếu muốn thành lập doanh nghiệp thì tốt hơn là bạn nên tìm hiểu kỹ càng những thủ tục giấy tờ, quy định về thuế trước nhé. Có như vậy thì quá trình thành lập doanh nghiệp mới diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng