Thành lập công ty đấu giá và tổng hợp thông tin pháp lý nên biết

thành lập công ty đấu giá

Đấu giá vẫn còn là một lĩnh vực khá mới tại Việt Nam với khá ít các công ty lớn. Nhiều cá nhân, tổ chức thường muốn thành lập công ty đấu giá nhưng lại không có đủ kinh nghiệm để làm hồ sơ, thủ tục. Luật đấu giá năm 2016 đã có nhiều quy định liên quan đến thành lập công ty đấu giá tài sản hay các loại hồ sơ, giấy tờ để xin phép cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân, tổ chức có thể tham khảo một vài thông tin về thành lập công ty đấu giá tài sản để hiểu và thành lập công ty dễ dàng hơn.

Điều kiện để thành lập công ty đấu giá tài sản

Trước khi thành lập công ty đấu giá thì bạn cần phải hiểu rằng đây là một hình thức kinh doanh có điều kiện. Luật đấu giá đưa ra nhiều quy định liên quan đến điều kiện để thành lập công ty đấu giá tài sản. Trong khi thành lập, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện về doanh nghiệp cũng như các đấu giá viên làm việc tại công ty.

Điều kiện với công ty đấu giá

Điều 23 Luật Đấu giá đã quy định rất cụ thể về các điều kiện để thành lập doanh nghiệp đấu giá tư nhân. Các cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện để quy trình thành lập diễn ra nhanh chóng.

Điều kiện về hình thức thành lập

Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đấu giá chỉ được thành lập một vài hình thức theo quy định của pháp luật. Loại hình kinh doanh này chỉ được thành lập công ty dưới hai hình thức công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân. 

Doanh nghiệp đấu giá có hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh
Doanh nghiệp đấu giá có hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh

Điều kiện về chủ doanh nghiệp

Doanh nghiệp đấu giá tài sản phải là những công ty được thành lập bởi cá nhân, tổ chức đáp ứng được điều kiện của người thành lập. Cụ thể, nếu thành lập công ty đấu giá là cá nhân thì chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc phải là đấu giá viên. Trường hợp nếu chủ thể thành lập thuộc hình thức công ty hợp danh thì một trong các thành viên sáng lập phải là đấu giá viên. 

Chủ doanh nghiệp hoặc người thành lập phải có ít nhất một người là đấu giá viên
Chủ doanh nghiệp hoặc người thành lập phải có ít nhất một người là đấu giá viên

Điều kiện về tên

Bên cạnh đó, trong điều kiện thành lập công ty đấu giá thì tên của doanh nghiệp cũng có một vài điều cần quan tâm. Các thành viên thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc chủ công ty đấu giá sẽ thỏa thuận với nhau trong việc đặt tên của công ty. 

Tuy nhiên, việc đặt tên công ty đấu giá phải không được trái với những quy định liên quan đến đặt tên trùng, tên gây nhầm lẫn. Đồng thời, trong tên của doanh nghiệp đấu giá còn phải có cụm từ “công ty đấu giá hợp doanh” hoặc “doanh nghiệp đấu giá tư nhân”.

Tham khảo thêm gói dịch vụ thành lập công ty tại WinPlace

Điều kiện khác

Điều kiện khác trong việc mở công ty đấu giá đó chính là các yếu tố về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Khi thành lập công ty đấu giá, cá nhân, tổ chức phải có trụ sở cố định, có cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng cho hoạt động đấu giá của doanh nghiệp. 

Điều kiện của đấu giá viên

Trong điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản thì có thể thấy chủ doanh nghiệp, thành viên phải là đấu giá viên. Do vậy, trước khi thành lập công ty thì chủ doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số điều kiện của đấu giá viên như:

 • Đấu giá viên là công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt cũng như tuân thủ đạo đức và pháp luật
 • Đấu giá viên có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành như luật, kinh tế, tài chính, kế toán hay ngân hàng
 • Nếu không thuộc trường hợp miễn đào tạo nghề đấu giá thì phải tham gia các khóa đào tạo nghề đấu giá và đạt yêu cầu đầu ra của nghề kế toán.
Đấu giá viên cũng phải đáp ứng một vài điều kiện để được cấp chứng chỉ
Đấu giá viên cũng phải đáp ứng một vài điều kiện để được cấp chứng chỉ

Các hình thức của công ty đấu giá

Để thành lập công ty đấu giá, cá nhân, tổ chức chỉ có thể thành lập công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Những loại hình doanh nghiệp này có những ưu điểm và nhược điểm nhất định cần phải quan tâm khi thành lập. 

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp với số lượng thành viên ít nhất là 2 người và cùng kinh doanh trong một công ty. Doanh nghiệp đấu giá có thể thành lập công ty theo hình thức công ty hợp doanh với nhiều người đồng sáng lập, trong đó có một người là đấu giá viên. 

Công ty hợp danh có hai thành viên chính là thành viên sáng lập và thành viên góp vốn. Với những thành viên hợp doanh thì phải chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của mình với doanh nghiệp còn thành viên góp vốn thì chỉ chịu trong phạm vi của phần vốn góp.

Công ty đấu giá thành lập theo hình thức hợp danh thì dễ huy động vốn
Công ty đấu giá thành lập theo hình thức hợp danh thì dễ huy động vốn

Công ty hợp danh được xem là có tư cách pháp nhân trong quy định của pháp luật mà doanh nghiệp tư nhân thì không. Bởi vì có ít nhất 2 chủ sở hữu cùng với các thành viên góp vốn nên công ty hợp danh huy động vốn dễ hơn doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, điều này khiến công ty hợp danh khó quản lý và thống nhất thông tin giữa các cổ đông sáng lập.

Doanh nghiệp tư nhân

Với doanh nghiệp tư nhân thì chỉ cần một người chủ doanh nghiệp thành lập công ty đấu giá tài sản. Người chủ này phải chịu trách nhiệm cho tất cả các tài sản của doanh nghiệp đấu giá trong suốt quá trình kinh doanh. 

Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn, mua cổ phần và phát hành các loại cổ phiếu nên khó huy động vốn. Tuy nhiên, vì chỉ có một người chủ sở hữu nên doanh nghiệp tư nhân được tự chủ trong việc quản lý các vấn đề của công ty.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân dễ quản lý hơn
Doanh nghiệp đấu giá tư nhân dễ quản lý hơn

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty đấu giá

Sau khi đáp ứng được những điều kiện thành lập công ty đấu giá thì cá nhân, tổ chức tiến hành chuẩn bị các loại hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định để được cấp giấy phép thành lập công ty đấu giá tài sản. 

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá

Để thành lập công ty đấu giá thì cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị một số loại giấy tờ, hồ sơ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá của doanh nghiệp
 • Công ty hợp danh thành lập doanh nghiệp đấu giá thì phải có điều lệ đã được các thành viên thông qua
 • Chứng chỉ đấu giá viên của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp doanh hoặc giám đốc công ty đấu giá có bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc đã được làm thành bản sao có chứng thực
 • Các giấy tờ chứng minh về tài sản đấu giá, cơ sở vật chất kỹ thuật cùng với chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá. 

Quy trình thành lập công ty đấu giá

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thành lập doanh nghiệp đấu giá thì phải thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở hoạt động và đóng các loại lệ phí theo đúng quy định của pháp luật
 • Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu hợp lệ thì Sở Tư pháp sẽ cấp giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp, nếu sai sót thì sẽ trả lời doanh nghiệp bằng văn bản
 • Bước 3: Sau khi có được giấy đăng ký hoạt động thì doanh nghiệp có thể bắt đầu tiến hành hoạt động của công ty đấu giá
 • Bước 4: Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin để Sở tư pháp công bố thông tin cho cơ quan thuế, cơ quan kế hoạch đầu tư và những phòng ban khác có liên quan. 

Việc thành lập công ty đấu giá phải đáp ứng được những điều kiện của pháp luật về đấu giá cũng như các quy định khác liên quan. Chủ doanh nghiệp đấu giá phải là đấu giá viên hoặc các thành viên thành lập phải có ít nhất một đấu giá viên. Sau khi đã đáp ứng điều kiện thì chủ công ty đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và gửi đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở để được cấp giấy phép hoạt động. 

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Thiên Bình
Thiên Bình

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng