Nghiệm thu là gì? Tiến hành nghiệm thu cần điều kiện, thủ tục gì?

nghiệm thu là gì

Nghiệm thu là gì? Khi tiến hành bắt đầu một công trình, một dự án nào đó thì vấn đề đầu tiên nhà đầu tư cần quan tâm đó là nghiệm thu. Bởi nghiệm thu là quá trình đóng vai trò kiểm định chất lượng dự án trước khi đưa vào sử dụng thực tiễn. Vậy nghiệm thu là gì? Tiến hành nghiệm thu cần các điều kiện, thủ tục như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

Nghiệm thu là gì?

Đối với một công trình thì việc nghiệm thu rất quan trọng vì theo như nghiệm thu để quá trình kiểm tra, thu nhận và kiểm định chất lượng thi công sau khi hoàn tất. Ngắn gọn hơn thì nghiệm thu là kiểm tra lại chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Đây là một bước rất quan trọng đối với tất cả các công trình khác nhau.

Hay chúng ta cũng có thể hiểu về quá trình nghiệm thu như là một quá trình để tiến hành kiểm tra, thu nhân, và kiểm định công trình sau khi xây dựng. Hay có thể hiểu đơn giản nó là quy trình nhằm kiểm tra chất lượng đối với công trình trước khi đưa công trình đó vào sử dụng.

Như vậy chúng ta có thể thấy quá trình nghiệm thu thuộc một trong các bước rất quan trọng đối với một công trình hay một dự án cụ thể thì trước khi tiến hành bàn giao công trình hay đây chính là quy trình nhằm kiểm tra chất lượng của công trình có đạt yêu cầu hay là không? Trước khi đưa nó vào sử dụng, từ đó quy trình này nhằm giúp đưa ra các kết luận về chất lượng đối với thi công xây dựng. Trên cơ sở là xem xét công trình sau khi xây dựng hoàn thành so với tiêu chuẩn, bản vẽ thiết kế, hay các quy phạm kỹ thuật có liên quan.

Nghiệm thu là gì?
Nghiệm thu là gì?

Ví dụ đối với một công trình:

Chẳng hạn như đối với việc nghiệm thu công trình cụ thể đó là kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Được hiểu chính xác là kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó có các quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

Nghiệm thu công trình bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu.

+ Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

+ Kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.

+ Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

+ Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu.

Như chúng ta đã biết thì việc thực hiện nghiệm thu công trình được hiểu là vấn đề rất là rất quan trọng và cần thiết cho mỗi công trình được xây dựng. Đây là những căn cứ, là sự đảm bảo an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng và tuân thủ các quy trình xây dựng đúng pháp luật.

Như vậy hiện nay ta thấy trong quá trình nghiệm thu phát hiện các lỗi, những bộ phận kém chất lượng do lỗi của nhà thầu thì phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho nhà thầu.

Tham khảo thêm về: Luật xây dựng

Nghiệm thu công trình
Nghiệm thu công trình

Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Nghiệm thu tiếng Anh là ” Acceptance”.

Điều kiện để tiến hành nghiệm thu?

Quá trình nghiệm thu chỉ được thực hiện đối với những công việc về xây lắp, bộ phận công trình, bộ phận kết cấu, hạng mục công trình, giai đoạn thi công, máy móc, thiết bị phù hợp với các thiết kế đã được duyệt và tuân theo những tiêu chuẩn của pháp luật.

+ Đối với các công trình xây dựng đã hoàn thành tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm về chất lượng nhưng việc này không làm ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì vẫn có thể chấp nhận nghiệm thu. Nhưng phải tiến hành thực hiện những công việc bắt buộc dưới đây đó là:

+ Tiến hành lập bảng thống kê về các tồn tại đối với chất lượng còn sót lại.Trong đó phải quy định rõ về thời hạn khắc phục, sửa chữa để nhà thầu thực hiện.

+ Tất cả các bên liên quan đến công trình phải có trách nhiệm trong việc kiểm tra đối với việc sửa chữa, theo dõi và khắc phục các tồn tại còn sót lại về chất lượng đã nêu ở trên.

+ Sau khi các tồn tại nêu trên đã được nhà thầu sửa chữa và khắc phục xong thì tiến hành thực hiện nghiệm thu lại

+ Đối với Nghiệm thu công trình cải tạo có máy móc, thiết bị đang hoạt động phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nội quy vận hành và những quy định về an toàn vệ sinh của đơn vị sản xuất.

Để thanh toán về sản phẩm xây lắp và việc quyết toán giá thành của công trình đã xây dựng xong căn cứ dựa trên Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và các biên bản nghiệm thu về việc bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Có nghĩa là nếu chưa tiến hành lập văn bản nghiệm thu công trình hoàn thành, thì sẽ chưa được thanh toán, tuy nhiên trong trường hợp nếu hợp đồng ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư ghi thì việc này có thể được tạm ứng chi phí.

+ Đối với các công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng phải thi công lại hoặc trường hợp các máy móc thiết bị đã được lắp đặt nhưng lại phải thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì nếu rơi vào các trường hợp này phải tiến hành nghiệm thu lại.

+ Đối với công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu nhưng được chuyển sang nhà thầu khác tiến hành thi công tiếp thì nhà thầu mới đó phải được tham gia vào việc nghiệm thu xác nhận vào biên bản.

Các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, kết cấu xây dựng trước khi bị che lấp kín thì phải tiến hành tổ chức nghiệm thu.

+ Đối với các công việc xây dựng,  bộ phận công trình xây dựng, kết cấu xây dựng không nghiệm thu được dẫn đến phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì công trình này phải tiến hành nghiệm thu lại nhưng theo phương án là xử lý kỹ thuật đã được chủ đầu tư và đơn vị thiết kế phê duyệt.

Như vậy ta thấy nếu không nghiệm thu hạng mục công trình, công việc xây dựng, bộ phận công trình sẽ không nắm bắt được tình hình chung sau khi sửa chữa nhưng công trình này vẫn không đáp ứng được về các yêu cầu sử dụng bình thường và yêu cầu bền vững của công trình.

gf XU0ykrFTgmi6zlU iX7kL7k h HKnCoOrK45UXNxbREHFqDraj 2wGBpybF27SITqOg j6sZoOqXe5bgUJCn dgdDNact5le1 SNraIST5xeNwBmwbkCMT4DtkFQr iNojv9NX3ARjf2kMQp

Điều kiện để tiến hành nghiệm thu

Tham khảo thêm dịch vụ: Thành lập mới tại WinPlace

Thủ tục để tiến hành nghiệm thu

Nghiệm thu bao gồm ba quá trình chính:

+ Quy trình một là nghiệm thu công việc xây dựng.

+ Quy trình hai là nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng giai đoạn công xây dựng.

+ Quy trình ba là nghiệm thu công trình khi đã hoàn thành.

Các hạng mục công trình xây dựng đối với quy trình bao gồm tất cả các yêu cầu của các bộ hồ sơ mời thầu, các hợp đồng có yếu tố kinh tế và kĩ thuật được ký kết giữa nhà đầu tư và các nhà thầu với nhau.

Cơ sở nghiệm thu bao gồm tất cả các yêu cầu của các bộ hồ sơ mời thầu các hợp đồng kinh tế về kĩ thuật được ký kết giữa nhà đầu tư và các nhà thầu với nhau, các văn bản pháp luật trong quá trình xây dựng và đầu tư các tiêu chuẩn kỹ thuật và các định mức kỹ thuật.

Hiện nay đối với tất cả các quy trình thực hiện nghiệm thu dduocj thì cần phải đảm bảo được rằng nghiệm thu đủ nguyên vật liệu, các trang thiết bị hoặc các sản phẩm có liên quan đến quá trình xây dựng, các hạng mục cần thực hiện cũng như phải tiến hành nghiệm thu theo từng giai đoạn để đảm bảo được mức độ hoàn thành cũng như chất lượng của từng giai đoạn. Và điều đặc biệt là trước khi đưa vào sử dụng cần phải nghiệm thu toàn bộ để đảm bảo được tính an toàn cũng như một số yếu tố khác liên quan.

Thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình nghiệm thu bao gồm đại diện của các bên bao gồm chủ đầu tư, các nhà đấu thầu, các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện và các đối tác cung cấp các nguyên vật liệu cho quá trình xây dựng.

Trong quá trình nghiệm thu cần đảm bảo được một số tiêu chí: Việc giám sát phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, đúng thời gian, việc kiểm tra phải chia rõ từng giai đoạn, từng hạng mục để tránh bỏ sót, cần kiểm tra một cách tỉ mỉ thận trọng và đảm bảo được độ tính chính xác của biên bản nghiệm thu.

Các thông tin chúng tôi cung cấp về nghiệm thu đều đảm bảo độ chính xác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Hãy tham khảo thật kỹ trước khi tiến hành một dự án để tiết kiệm thời gian hạn chế rủi ro nhất có thể nhé!

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng