Mô tả công việc kế toán thanh toán phải làm trong doanh nghiệp

mô tả công việc kế toán thanh toán

Các chức vụ trong phòng kế toán rất đa dạng và có thể kể đến như kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán thuế,… Mỗi chức danh nghề nghiệp sẽ yêu cầu nhân viên thực hiện những công việc khác nhau. Kế toán thanh toán sẽ là người chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề mua bán của công ty. Một bản mô tả công việc kế toán thanh toán sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì nếu theo đuổi công việc này. 

Tổng quan về công việc kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán có các công việc chính về thực hiện thu chi cùng một số loại giấy tờ về thu mua cho bộ phận kế toán và công ty. Ngoài ra, đây cũng là vị trí chuyên quản lý các dòng tiền diễn ra trong các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp. 

Vị trí kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng đối với bộ phận kế toán nói chung và công ty nói riêng. Nguyên nhân là vì công việc của bộ phận này phải sử dụng dòng tiền để thanh toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 

Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm với những công việc thu chi
Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm với những công việc thu chi 

Công việc của kế toán thanh toán chủ yếu liên quan đến việc xây dựng chứng từ trong thu chi của doanh nghiệp. Khách hàng khi phát sinh giao dịch với công ty thì có thể đến trực tiếp để thanh toán hoặc chuyển khoản rồi sau đó nhận hóa đơn từ phía kế toán thanh toán. Bởi vì nắm trong tay việc điều phối dòng tiền nên kế toán thanh toán là vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty. 

Tìm hiểu thêm về Luật kế toán

Kế toán thanh toán phải thực hiện những công việc gì?

Các công việc mà kế toán thanh toán phải làm khá nhiều gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Một bản mô tả công việc kế toán thanh toán sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn chức danh này sẽ phải làm gì trong quản lý thu chi cho doanh nghiệp.

Quản lý và theo dõi các khoản thu trong doanh nghiệp

Một công việc mà kế toán thanh toán phải thực hiện đó là quản lý và theo dõi các khoản thu trong doanh nghiệp. Công việc này được xem là một trong những nhiệm vụ chính mà kế toán thanh toán phải thực hiện. 

Tham khảo thêm bài viết: Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán

Quản lý những hoạt động thu chi là công việc của kế toán doanh nghiệp
Quản lý những hoạt động thu chi là công việc của kế toán doanh nghiệp

Công việc quản lý và theo dõi những khoản thu bao gồm những công việc nhỏ khác như: 

 • Làm các công việc thu tiền từ đối tác bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như đối tác, thu tiền góp vốn của các cổ đông, các nhà đầu tư, thu tiền của thu ngân mỗi ngày hoặc thu tiền công nợ phải thu với khách hàng
 • Quản lý và theo dõi số tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp
 • Quản lý và theo dõi công nợ của những nhà đầu tư, các cổ đông, khách hàng hoặc nhân viên, đồng thời cũng đôn đốc quá trình trả nợ của những đối tượng này
 • Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ thì theo dõi quá trình thanh toán bằng thẻ của khách
 • Lập và quản lý các chứng từ liên quan đến việc thu chi dòng tiền của công ty.

Quản lý và theo dõi các khoản chi trong doanh nghiệp

Bên cạnh theo dõi các khoản thu thì kế toán thanh toán cũng phải kiểm soát các khoản chi của doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của kế toán thanh toán khi quản lý những khoản chi bao gồm: 

 • Lập kế hoạch thanh toán những khoản tiền công nợ với nhà cung cấp theo mỗi tháng, mỗi tuần
 • Kế toán thanh toán là người trực tiếp thực hiện những công việc thanh toán bằng tiền mặt đối với những nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp
 • Kiểm soát sự chính xác của các công việc thanh toán với khách hàng như đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán từ phía đối tác cùng với lập phiếu chi để thuận tiện cho quá trình hạch toán sau này
 • Thực hiện những hoạt động liên quan đến thanh toán nội bộ như thanh toán tiền lương, thưởng và những khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán tiền tạm ứng, thanh toán mua hàng ngoài của các hoạt động kinh doanh trong công ty
 • Theo dõi việc tạm ứng của một vài đối tượng trong hoặc ngoài công ty.

Theo dõi, kiểm soát hoạt động của thu ngân

Kế toán thanh toán là người làm việc trực tiếp với bộ phận thu ngân của công ty. Trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động của thu ngân thì kế toán tổng hợp sẽ thực hiện một vài công việc như:

 • Tiếp nhận và kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của những loại chứng từ liên quan đến các hoạt động của bộ phận thu ngân
 • Theo dõi, kiểm tra và rà soát lại các chứng từ của bộ phận thu ngân trong trường hợp hệ thống của thiết bị bán hàng không hoạt động hiệu quả
 • Kiểm tra và kiểm soát những hoạt động của bộ phận thu ngân.
Kế toán thanh toán phải kiểm soát hoạt động của bộ phận thu ngân
Kế toán thanh toán phải kiểm soát hoạt động của bộ phận thu ngân

Theo dõi, quản lý chung về quỹ tiền mặt

Bên cạnh hợp tác với bộ phận thu ngân thì kế toán thanh toán cũng phải kết hợp với thủ quỹ trong việc theo dõi, quản lý tiền mặt. Những công việc cần phải thực hiện trong nhiệm vụ này có thể kể đến như: 

 • Phối hợp hoạt động với thủ quỹ trong việc thu chi của công ty theo đúng quy định của doanh nghiệp và pháp luật
 • Đối chiếu, kiểm tra số tiền tồn quỹ vào cuối ngày
 • Theo dõi và lập các báo cáo tồn quỹ và tiền quỹ, tiền mặt hằng ngày, hằng tháng để báo cáo cho cấp trên.

Lập kế hoạch với nhà cung cấp mỗi tháng, mỗi tuần

Thực chất, công việc lên kế hoạch với nhà cung cấp mỗi tháng, mỗi tuần là công việc nằm bên trong mục quản lý các khoản chi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong phần lập kế hoạch với nhà cung cấp thì kế toán thanh toán còn phải thực hiện những công việc khác như: 

 • Thực hiện việc lập hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc thanh toán cho nhà cung cấp theo đúng như thỏa thuận của hai bên
 • Liên hệ với nhà cung cấp hàng hóa trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
nha cung cap hang hoa
Kế toán thanh toán phải làm việc với nhà cung cấp hàng hóa

Thực hiện những công việc khác theo sự phân công

Khi mô tả công việc kế toán thanh toán thì có thể thấy đây là vị trí có nhiều công việc rất đa dạng. Ngoài việc thực hiện những công việc trên thì kế toán thanh toán phải làm một số công việc khác như: 

 • Theo dõi những khoản thu chi và báo cáo cho cấp trên nếu phát hiện bất thường
 • Tham gia những cuộc họp, những buổi đào tạo nghiệp vụ theo đúng chỉ định của cấp trên hoặc ban giám đốc
 • Lập báo cáo, hóa đơn chứng từ theo đúng thời hạn tháng, quỹ, năm để trình cấp trên ký
 • Thực hiện một vài công việc khác theo sự phân công của cấp trên. 

Những kỹ năng mà một kế toán thanh toán cần phải có?

Thông qua bản mô tả công việc kế toán thanh toán, có thể thấy rằng đây là vị trí đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng. Do vậy, nếu như muốn phát triển trên con đường làm kế toán thanh toán thì bạn phải rèn luyện và phát triển bản thân. 

zlzg2k0SrPJco714vjsakKRlIZPNTxUwu NuxV8SFLX MIign0sH4kMiX OIkihSQSMcJId6HzfR4 hoLg1qd 8TYhlygMiyYJ1Z Mo8a6qNbFUbpqYeXymJs5YJK7JiaNkfE55L
Kế toán thanh toán phải phát triển nhiều kỹ năng

Về trình độ, kế toán thanh toán phải là người tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp ngành tài chính, kế toán. Tuy nhiên, đa phần các công ty sẽ ưu tiên tuyển những người có trình độ đại học cho vị trí kế toán thanh toán. 

Kế toán thanh toán phải biết sử dụng máy tính, biết cách sử dụng những phần mềm kế toán để phục vụ cho việc thực hiện nghiệp vụ. Bên cạnh đó, với thời buổi hội nhập thì một vài công ty còn yêu cầu kế toán thanh toán có khả năng đọc hiểu hoặc giao tiếp tiếng Anh. Một người kế toán thanh toán còn phải nắm vững những kiến thức chuyên ngành để hoàn thành công việc. 

Về kỹ năng, người kế toán thanh toán phải có sự cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Đồng thời, người này còn phải giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng và phòng ban. Doanh nghiệp sẽ đánh giá rất cao những ứng viên có khả năng chịu được áp lực công việc. 

Qua bản mô tả công việc kế toán thanh toán có thể thấy rằng đây là vị trí nắm giữ vai trò quan trọng trong vấn đề thu chi của doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán thanh toán phải làm việc cùng với những phòng ban để hoàn thành tốt công việc của mình. Để con đường kế toán thanh toán phát triển trong tương lai, bạn nên tích cực rèn luyện để nâng cao kiến thức của mình. 

WinPlace chúc các bạn thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng