Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH

mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh

Thành lập chi nhánh công ty là một việc nên làm để mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh. Đồng thời, việc mở rộng thêm chi nhánh công ty cũng giúp tạo nhiều điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh hơn. Tuy nhiên, để quá trình mở rộng quy mô doanh nghiệp được diễn ra suôn sẻ thì bạn cần có mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH.

Chi nhánh công ty TNHH là gì?

Trước khi đi sâu vào tìm hiểu về mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH chúng ta cần hiểu rõ công ty TNHH là gì? Hiện nay, công ty TNHH được chia làm hai chi công ty bao gồm: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên. Hiểu một cách đơn giản thì chi nhánh công ty TNHH chính là đơn vị phụ thuộc vào trụ sở chính.

Chi nhánh công ty TNHH thành lập để mở rộng quy mô kinh doanh
Chi nhánh công ty TNHH thành lập để mở rộng quy mô kinh doanh

Bên cạnh đó, chi nhánh công ty TNHH được phép kinh doanh những ngành nghề do công ty đăng ký kinh doanh và quản lý. Hiện nay, chi nhánh công ty TNHH sẽ được thành lập ở các tỉnh, thành phố khác nhau để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô và phân phối hàng hóa. Cũng nhờ đó mà doanh nghiệp có thể thu hút và tiếp cận được nhiều khách hàng cũng như nhiều dự án đầu tư mới hơn.

Mặt khác, khi thành lập chi nhánh công ty TNHH thì phải tuân theo những quy định của pháp luật về thủ tục thành lập. Tên chi nhánh công ty được quy định viết bằng tiếng Việt. Các ký hiệu, chữ số và tên chi nhánh định đặt không được trùng với tên công ty và doanh nghiệp đã đăng ký. Ngoài ra, tên chi nhánh công ty TNHH phải được gắn liền với trụ sở chính. Theo đó, tên chi nhánh có thể được viết với cỡ nhỏ hơn trên các giấy tờ, hồ sơ hay tài liệu.

Chức năng của chi nhánh công ty TNHH gồm những gì?

Chi nhánh công ty TNHH có chức năng gì là vấn đề nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chi nhánh của công ty TNHH sẽ thực hiện nhiệm vụ một phần hoặc của toàn bộ công ty bao gồm cả đại diện theo ủy quyền. Việc thành lập chi nhánh công ty TNHH có tác dụng giúp cho doanh nghiệp có thể mở rộng được quy mô và mạng lưới kinh doanh tại các khu vực mà công ty đặt chi nhánh. Từ đó giúp cho doanh nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề kinh doanh.

Thành lập chi nhánh công ty TNHH có rất lợi ích
Thành lập chi nhánh công ty TNHH có rất lợi ích

Bên cạnh đó cũng dựa vào các loại hình mà công ty đang kinh doanh, chi nhánh của công ty cũng sẽ đảm nhận các chức năng khác nhau. Chi nhánh công ty TNHH sẽ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và đưa ra thị trường những sản phẩm của công ty tại cơ sở chi nhánh.

Chi nhánh công ty TNHH cũng phải thực hiện các nhiệm vụ đúng theo chứng năng đã cam kết trong giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty. Mặt khác, chi nhánh công ty cũng phải đảm bảo việc thực hiện kê khai các loại giấy tờ về thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp,…

Tham khảo thêm gói dịch vụ Văn phòng giao dịch tại WinPlace

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH là giấy tờ quan trọng đối với việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp, luôn được người quản lý công ty quan tâm. Hiện nay pháp luật cũng chưa ấn định về mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH cụ thể. Tuy nhiên,khi tiến hành làm giấy tờ này thì bạn cần chú ý ghi rõ và đầy đủ những nội dung cần có dưới đây:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ và tên công ty;
 • Căn cứ quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH (ghi rõ căn cứ vào Luật doanh nghiệp, căn cứ theo điều lệ công ty, căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty);
 • Ghi rõ những điều khoản cụ thể trong giấy quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH bao gồm: các thông tin về điều khoản như địa chỉ chi nhánh công ty, ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty, thành lập chi nhánh,…
 • Họ và tên người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Họ và tên đầy đủ của người có trách nhiệm thực hiện những quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH
 • Hiệu lực quyết định việc thành lập chi nhánh công ty TNHH
Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHh
Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHh

Bên cạnh đó, đối với việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên thì người đưa ra quyết định thành lập phải là chủ sở hữu công ty. Còn đối với thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì người đưa ra quyết định thành lập chi nhánh công ty phải là chủ tịch hội đồng thành viên. Chung quy lại, tùy vào từng loại hình công ty TNHH mà chủ thể có quyền đưa ra những quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH là  khác nhau.

Các bạn có thể tham khảo hai mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH dưới đây:

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 1TV

Tên doanh nghiệp
Số:………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

– Căn cứ điều lệ Công ty TNHH…. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày….;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh: ……………………………………………………

Địa chỉ  :…………………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động : ………………………………………………………… 

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công y, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                         CHỦ SỞ HỮU

Nơi nhận:                                              (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

Như điều 3;

– Lưu.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2TV trở lên

Tên doanh nghiệp
Số:………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

– Căn cứ điều lệ Công ty TNHH…. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày….;

– Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập chi nhánh: ……………………………………………………

Địa chỉ  :…………………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động : ………………………………………………………… 

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công y, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                         CHỦ SỞ HỮU

Nơi nhận:                                              (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

Như điều 3;

– Lưu.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH gồm những gì?

Vậy thành lập chi nhánh công ty TNHH cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Lưu ý trước khi thành lập chi nhánh công ty TNHH thì bạn cần phải gửi các thông báo thành lập chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Mã số của công ty TNHH;
 • Thông tin chi tiết đến công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH
 • Tên chi nhánh của công ty TNHH sắp thành lập;
 • Địa chỉ cụ thể của chi nhánh công ty TNHH
 • Phạm vị hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin cụ thể về nội dung hoạt động của chi nhánh công ty;
 • Thông tin cụ thể về đăng ký thuế;
 • Thông tin cụ thể về người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH (số CCCD hoặc CMND còn hiệu lực).
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH

Ngoài ra, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH phải gồm có cả quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Quyết định, biên bản của chủ sở hữu công ty đối với chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên. Các loại giấy tờ cần lưu ý bao gồm:

 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH (bản sao phải hợp lệ)
 • Giấy tờ thông tin cá nhân của người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH (bản sao hợp lệ).

Phòng đăng ký kinh doanh sau khi nhận được hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH hợp lệ thì sẽ tiến hành nhập thông tin vào hệ thống đăng ký doanh nghiệp. Sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu thông tin trong bản hồ sơ được xác nhận là hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh công ty TNHH.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào?

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh được pháp luật quy định khá rõ. Theo đó, phí nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh là 50 nghìn đồng/lần. Nộp qua mạng điện tử thì miễn phí đối với hồ sơ đăng ký.

Hồ sơ thành lập chi nhánh có cần đóng dấu công ty hay không?

Hồ sơ thành lập chi nhánh không cần phải đóng dấu công ty. Trong khoản 5 điều 4 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rõ “Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Những thông tin trên đã cung cấp cho bạn mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH. Hy vọng, qua những chia sẻ này thì các bạn đã biết được cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thành lập chi nhánh công ty TNHH nhé.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng