fb

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020.

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020.

Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020. Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020. Giảm 30% thuế TNDN Dành cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2020...

Read more
0976 312 066 0938 80 90 70 Z Chat zalo