Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán

lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán

Đối với người có mong muốn làm về ngành kế toán thì các kiến thức ngành là điều cơ bản cần phải nắm vững. Điều này sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc trước khi bước vào nghề. Ở bài viết này, WinPlace sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán.

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữa lại là khoản lợi nhuận tích lũy của tổ chức doanh nghiệp, mà khoản này không được phân phối ở dạng cổ tức cho các cổ đông trong công ty. Khoản lợi nhuận giữ lại sẽ được sử dụng đầu tư vào doanh nghiệp.

khái niệm lợi nhuận giữ lại
Khái niệm lợi nhuận giữ lại

Thông thường, quỹ lợi nhuận giữ lại sẽ được sử dụng cho tài sản cố định, vốn lưu động hay để thanh toán các nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp. Vào cuối kỳ kế toán,nhân viên kế toán sẽ dùng bảng cân đối kế toán sẽ báo cáo phần lợi nhuận giữ lại theo khoản vốn chủ sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp.

Lợi nhuận giữ lại là yếu tố thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Hai loại tài liệu kế toán này được ghi nhận theo nguồn vốn chủ sở hữu của các cổ đông trong doanh nghiệp. Việc giữ lại các khoảng thu nhập này nhằm hướng tới các mục đích như mua máy móc, thiết bị mới, chi tiêu cho các hoạt động doanh nghiệp,…

Nhờ đó, công ty sẽ tăng trưởng nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, việc tái đầu tư trong doanh nghiệp sẽ giúp đạt được nhiều nguồn thu nhập hơn nữa trong tương lai.

Tham khảo thêm về luật kế toán

Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán

Lợi nhuận giữ lại có giá trị nhưng không được thể hiện trực tiếp trên bảng cân đối kế toán mà được tính theo công thức như sau:

Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận giữ lại ban đầu + Thu nhập ròng – Cổ tức

  • Lợi nhuận giữ lại ban đầu: là nguồn lợi nhuận còn lại ở những năm trước đó.
  • Thu nhập ròng: nguồn lợi nhuận sau thuế. Thu nhập ròng sẽ được tính theo công thức bằng Tổng Doanh thu trừ cho Tổng chi phí (trong đó, tổng doanh thu bằng tổng của doanh thu thuần, lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng như các khoản thu nhập khác)
  •  Cổ tức: lợi nhuận thực hiện để chi trả cho cổ đông

Bên cạnh đó, không phải doanh nghiệp nào cũng có nguồn lợi nhuận giữ lại. Nếu khoản thu nhập ròng không thể đảm bảo được giá trị của lợi nhuận giữ lại thì sẽ bị âm. Giá trị này dương của lợi nhuận giữ lại sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Ngược lại, lợi nhuận giữ lại mang giá trị âm thì tức là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn. 

Tham khảo thêm bài viết: Cách tính tổng lợi nhuận trước thuế

Ảnh hưởng của thu nhập ròng đến lợi nhuận giữ lại

Thu nhập ròng có bất cứ thay đổi hay biến động gì sẽ tác động lớn đến số dư của lợi nhuận giữ lại. Thu nhập ròng tăng hay giảm và xảy ra lỗ ròng hay không sẽ tác động đến lợi nhuận kinh doanh. Nếu như lỗ ròng tích luỹ lớn thì sẽ khiến cho tài khoản thu nhập giữ lại bị âm.

thu nhap rong anh huong den loi nhuan
Thu nhập ròng ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận giữ lại

Các khoản mục tác động tới thu nhập ròng như giá vốn hàng bán, khấu hao, doanh thu bán hàng, chi phí hoạt động nếu có sự biến động sẽ ảnh hướng tới lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán. Đối với những khoản mà không phải là tiền mặt bao gồm giảm giá, bồi thường dựa trên mặt hàng tồn kho cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tài khoản.

Ảnh hưởng của cổ tức đến lợi nhuận giữ lại

Cổ tức cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán. Phân bổ cổ tức cho những cổ đông trong các doanh nghiệp dưới dạng cổ phiếu hoặc tiền mặt. Hai hình thức này đều có khả năng làm giảm giá trị lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp.

Cổ tức tiền mặt phản ảnh dòng tiền ra, được ghi giảm ở tài khoản tiền mặt. Từ đó, quy mô của bảng cân đối kế toán có thể bị suy giảm, giá trị tài sản mà công ty sở hữu không còn là phần tài sản lưu động của doanh nghiệp. Giá trị của cổ tức bằng cổ phiếu, điều này có nghĩa là cổ đông được phép nhận một phần lợi nhuận giữ lại bằng cổ phiếu và các tài khoản vốn góp của doanh nghiệp.

Điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến quy mô của bảng cân đối kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó sẽ tác động làm giảm giá trị cổ phiếu. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần cân nhắc xem xét về vấn đề này.

Ý nghĩa kinh tế của lợi nhuận giữ lại

Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận giữ lại có ý nghĩa về mặt kinh tế, từ các hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến việc đầu tư. Dưới đây là các ý nghĩa nổi bật của lợi nhuận giữ lại:

  • Lợi nhuận giữ lại là nguồn vốn có nghĩa quan trọng giúp cho mỗi doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển, sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó, thương hiệu và giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ được tăng nhanh chóng;
  • Lợi nhuận giữ lại giúp cho mỗi doanh nghiệp tránh được các rủi ro và có thể duy trì được tính thanh khoản ngay trước những biến động không thể báo trước có thể xảy ra như thiên tai, dịch bệnh. Doanh nghiệp chủ động có được nguồn vốn dư thừa sẽ tránh phải đi vay vốn, tránh những rủi ro về lãi suất khi vay và tạo dựng được niềm tin đối với nhà đầu tư cũng như khách hàng tiềm năng
  • Các khoản tiền trong tổng số vốn lợi nhuận giữ lại giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội đầu tư hợp tác một cách nhanh chóng và kịp thời. Mặt khác, với những khoản tiền gửi ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp có thể thu nhận thêm tiền lãi mặc dù không nhận được nguồn lợi nhuận từ các dự án đầu tư khác;
  • Do lợi nhuận giữ lại được sử dụng với mục đích đầu tư, sản xuất mà không phải chi trả cho các cổ đông nên có thể giúp doanh nghiệp tránh được khoản thuế bắt buộc phải nộp trên cổ tức.
tai chinh doanh nghiep
Lợi nhuận giữ lại có ý nghĩa về mặt tài chính doanh nghiệp

Lợi nhuận giữ lại ban đầu là gì?

Khi tìm hiểu về lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán thì bạn cũng nên tìm hiểu kỹ các thông tin lợi nhuận giữ lại ban đầu. Ở cuối mỗi kỳ kế toán, lợi nhuận giữ lại ban đầu sẽ được báo cáo chi tiết trên bảng cân đối kế toán. Báo cáo này sẽ được thực hiện dưới dạng thu nhập lũy kế từ năm trước và tính cả thu nhập của năm hiện tại, trừ nguồn cổ tức đã chi trả cho cổ đông. 

Đến chu kỳ kế toán tiếp theo, số khoản dư cuối kỳ của nguồn lợi nhuận giữ lại ở kỳ kế toán trước sẽ chuyển thành số dư đầu kỳ của kỳ này. Lợi nhuận giữ lại có số dư không phải khi nào cũng dương, nguồn lợi nhuận này sẽ phản ánh khoản lỗ ròng của kỳ hiện tại cao hơn số dư đầu kỳ mà lợi nhuận đang giữ lại 

Tầm quan trọng của lợi nhuận giữ lại

Khoản lợi nhuận giữ lại có tầm quan trọng đặc biệt cho cổ đông cũng như sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Đây là khoản tiền giúp doanh nghiệp đối phó với những rủi ro tiềm cẩn có thể xảy ra. Cũng chính nhờ lợi nhuận giữ lại mà các doanh nghiệp có thể phòng tránh các rủi ro và hạn chế nguy cơ phải đi vay vốn gấp. Lợi nhuận được giữ lại sẽ giúp giảm bớt phần cổ tức phân chia, điều đó đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ giảm được một phần thuế phải chi trả trên cổ tức

Ngoài ra, tài khoản giữ lại còn có tác dụng giúp doanh nghiệp có vốn để phát triển, đáp ứng các hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên. Đây là khoản tiền ở dạng tiền mặt, có tính thanh khoản cao, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt các cơ hội đầu tư. Đầu tư có tính thời điểm rất cao. Do đó, có một khoản vốn luôn luôn sẵn sàng là điều cần thiết.

Nên dùng phần mềm hỗ trợ quản lý dòng tiền doanh nghiệp
Nên dùng phần mềm hỗ trợ quản lý dòng tiền doanh nghiệp

Hy vọng các thông tin về lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán mà WinPlace đã chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về ngành kế toán. Nhờ đó, bạn có thể tích lũy đủ vốn kiến thức chuyên ngành trước khi bắt đầu với công việc.

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng