Làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì? Thủ tục làm giấy phép như thế nào?

làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì

Doanh nghiệp, hộ cá thể khi muốn hoạt động thì phải làm giấy phép kinh doanh. Để đăng ký thành lập, chủ doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ cần thiết. Khi tìm hiểu về việc làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì thì bạn sẽ biết được mình phải chuẩn bị gì, đóng mức lệ phí bao nhiêu. Nhờ đó mà các cá nhân khi tiến hành đăng ký kinh doanh sẽ không bối rối hay thiếu sót khi chuẩn bị hồ sơ. 

Giấy tờ cần chuẩn bị khi làm giấy phép kinh doanh

Khi tìm hiểu làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì thì bạn sẽ thấy hồ sơ cần chuẩn bị cho hộ cá thể và doanh nghiệp là khác nhau. Chính vì thế, giấy tờ phải chuẩn bị cho hai loại hình đăng ký này cũng có nhiều điểm tương đồng và khác biệt. 

Websitie Cổng thông tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp

Đối với kinh doanh hộ cá thể

Hộ cá thể là những đơn vị kinh doanh mà người chủ sở hữu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm tài sản đối với việc kinh doanh. Tình hình tài sản của chủ hộ sẽ gắn liền trực tiếp với thực thể kinh doanh. 

Việc đăng ký thành lập hộ cá thể không mất quá nhiều thời gian để đăng ký và xử lý giấy tờ. Hồ sơ, thủ tục để làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể đơn giản hơn so với thành lập các công ty, doanh nghiệp. 

Hồ sơ kinh doanh hộ cá thể đơn giản hơn thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ kinh doanh hộ cá thể đơn giản hơn thành lập doanh nghiệp

Đối với hộ cá thể, làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì thì cần phải chuẩn bị một số loại văn bản như:

 • Các giấy tờ tùy thân đối với chủ hộ kinh doanh như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, hộ chiếu có hiệu lực pháp luật
 • Trường hợp nhiều hộ kinh doanh cùng thành lập với nhau thì phải có biên bản ủy quyền của các thành viên cho chủ hộ cá thể
 • Nếu bạn thuê bất động sản để làm địa chỉ kinh doanh thì phải có hợp đồng thuê, trường hợp nếu địa điểm kinh doanh là của chủ sở hữu thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh với đầy đủ những thông tin như tên hộ cá thể, địa điểm kinh doanh, số điện thoại chủ hộ, ngành nghề đăng ký kinh doanh,…

Đối với thành lập doanh nghiệp

Trong làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì thì không thể bỏ qua việc chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp. Có rất nhiều hình thức doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh… Những công ty này sẽ có một vài sự khác biệt trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Công ty cổ phần

Đối với công ty cổ phần thì doanh nghiệp, người tiến hành đăng ký kinh doanh phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Mẫu đơn đề nghị đăng cổ phần công ty theo quy định của pháp luật
 • Bản dự thảo điều lệ của công ty đã được thông qua
 • Danh sách cổ đông sáng lập cùng với các giấy tờ cá nhân như CMND, hộ chiếu, hộ khẩu, nếu cổ đông sáng lập là tổ chức thì có bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng các giấy tờ liên quan
 • Văn bản để xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức đúng thẩm quyền đối với phần vốn góp của công ty cổ phần sao cho phù hợp số vốn tối thiểu trong ngành nghề kinh doanh
 • Nếu giám đốc, tổng giám đốc công ty kinh doanh những ngành nghề có điều kiện thì giám đốc, tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề theo đúng pháp luật.
Khi thành lập công ty cổ phần thì phải chuẩn bị nhiều giấy tờ
Khi thành lập công ty cổ phần thì phải chuẩn bị nhiều giấy tờ

Tham khảo thêm gói dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại WinPlace

Công ty TNHH

Công ty TNHH bao gồm công ty một thành viên và hai thành viên. Nhìn chung, khi làm giấy phép kinh doanh cho công ty TNHH thì cần phải có các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH theo đúng mẫu của công ty một thành viên hay hai thành viên được quy định kèm theo trong những văn bản pháp luật
 • Bản điều lệ công ty đã được thông qua
 • Trường hợp thành lập công ty hai thành viên thì phải có danh sách thành viên 
 • Nếu như chủ sở hữu là cá nhân thì phải có giấy tờ chứng minh của cá nhân như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, hộ chiếu
 • Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức thì phải có quyết định thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc những giấy tờ khác có giá trị tương đương
 • Nếu như là doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty thì phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền
 • Văn bản ủy quyền của công ty đối với người thực hiện thủ tục hoặc các văn bản ủy quyền khác theo đúng quy định của pháp luật.
Công ty TNHH một và hai thành viên có sự tương đồng trong hồ sơ
Công ty TNHH một và hai thành viên có sự tương đồng trong hồ sơ

Công ty hợp doanh

Cá nhân, tổ chức khi muốn làm giấy phép kinh doanh đối với công ty hợp doanh thì cần phải có các loại hồ sơ, giấy tờ như:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty hợp doanh theo đúng mẫu trong quy định của pháp luật
 • Dự thảo liên quan đến điều lệ công ty
 • Danh sách các thành viên trong công ty hợp danh và bản sao các giấy tờ cá nhân của thành viên hợp danh như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, hộ chiếu…
 • Nếu thành viên hợp danh là tổ chức thì cần phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc những văn bản khác tương đương, nếu phần vốn góp của tổ chức có người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy tờ tùy thân cùng với văn bản ủy quyền của tổ chức
 • Nếu như công ty hợp danh do người nước ngoài thành lập thì phải có giấy phép đầu tư cùng những văn bản khác liên quan
 • Nếu cá nhân, tổ chức được ủy quyền thực hiện thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân cũng được nhiều tổ chức, cá nhân thành lập khi bắt đầu kinh doanh. Với doanh nghiệp tư nhân khi làm giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì thì cần phải chuẩn bị các văn bản sau:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân đúng mẫu và được đính kèm trong các văn bản pháp luật của những cơ quan có thẩm quyền
 • Các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân như CMND/CCCD, sổ hộ chiếu, sổ hộ khẩu
 • Nếu doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải có văn bản đủ điều kiện vốn góp, văn bản xác định đủ điều kiện hoạt động…
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản hơn
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản hơn

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh có mấy bước?

Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Đối với hộ cá thể hay thành lập doanh nghiệp thì phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được xử lý hồ sơ. 

Đối với kinh doanh hộ cá thể

Trong kinh doanh hộ cá thể, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn thực hiện các bước sau đây:

 • Bước 1: Đến phòng kinh tế hoặc phòng kế hoạch tài chính thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ để nộp hồ sơ
 • Bước 2: Bên nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ cho người nộp
 • Bước 3: Nộp lệ phí làm giấy phép kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền
 • Bước 4: Nếu có sai sót thì phía phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo để người nộp bổ sung hồ sơ, nếu không có sai sót thì sau 3 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. 
Hộ cá thể đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh của UBND huyện
Hộ cá thể đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh của UBND huyện

Đối với thành lập doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp, công ty thì thực hiện thủ tục theo các bước sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại phòng kế hoạch thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và doanh nghiệp sẽ phải đóng lệ phí thành lập doanh nghiệp
 • Bước 3: Nếu có sai sót thì doanh nghiệp sẽ được thông báo để sửa chữa và bổ sung hồ sơ, nếu không sai sót thì sau khoảng 3 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh.

Thông qua làm giấy phép kinh doanh cần gì, có thể thấy rằng hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp cần nhiều giấy tờ. Đồng thời, với những loại hình doanh nghiệp khác nhau thì cũng cần phải chuẩn bị giấy tờ khác nhau. Chính vì thế, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đúng loại giấy tờ, hồ sơ phù hợp để thuận lợi trong việc làm giấy phép kinh doanh. 

WinPlace chúc bạn thành công !!!

Thiên Bình
Thiên Bình

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng