Lãi nhập gốc là gì? Công thức và cách tính chuẩn nhất

lãi nhập gốc

Lãi nhập gốc mang đến các ý nghĩa đối với xác định các giá trị tương ứng. Trong đó hình thức này được thực hiện khi có sự tái tục trong hoạt động gửi tiết kiệm. Tiến hành khi thực hiện tính các giá trị gốc để xác định cho giai đoạn sau.

Gốc của giai đoạn sau sẽ được tính bằng gốc và lãi tìm kiếm được ở thời gian trước đó. Mang đến giá trị gốc tham gia gửi là lớn hơn. Có thể thấy được các ý nghĩa trong tìm kiếm lãi suất tiền gửi là tốt hơn khi gốc càng ngày càng tăng. Phương thức này được các ngân hàng cho khách lựa chọn khi tiến hành gửi tiết kiệm.

Lãi nhập gốc là gì?

Lãi nhập gốc hay còn được hiểu là tái tục. Đây là hình thức gộp phần lãi suất mà bạn đã tích lũy khi kỳ hạn tiết kiệm kết thúc vào tiền vốn gốc và tiếp tục đáo hạn tiền gửi. Tiến hành tiếp tục nhu cầu gửi với giá trị gốc mới. Bên cạnh các lãi suốt được quy định ban đầu. Được thực hiện với một trong hai hình thức gửi là không kỳ hạn và có kỳ hạn.

Lãi nhập gốc là hình thức tính lãi áp dụng với các sản phẩm tiền gửi. Như gửi tiết kiệm không kỳ hạn, gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Với các thay đổi và thực hiện với giá trị gốc mới. Theo đó khi đến thời hạn để nhận lãi nhưng khách hàng không đến nhận lãi. Số lãi này sẽ được nhập vào số tiền gốc ban đầu và được đáo hạn lại kì gửi tiết kiệm tiếp theo. Và giờ được áp dụng đối với cả các khoản gửi online.

Khái niệm lãi nhập gốc
Khái niệm lãi nhập gốc

Lãi nhập gốc mang đến giá trị xác định với gốc tăng ở các kỳ hạn tiếp theo. Từ đó mang đến lãi có thể tìm kiếm hiệu quả hơn so với các kỳ hạn trước đó. Cũng như mang đến các lãi thực tế tìm kiếm được phản ánh giá trị tìm kiếm lãi của nó.

Sau đây là từng trường hợp cụ thể khi thực hiện lãi nhập gốc:

– Gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Chưa có xác định đối với thời điểm thực hiện kết thúc. Lãi nhập gốc sẽ được tính vào những ngày cuối cùng của tháng gửi tiền. Và tiến hành cho thời gian tiếp theo cho khoản tiền gửi. Ngày cụ thể tùy theo từng ngân hàng sẽ có quy định riêng biệt. Đảm bảo cho các hoạt động đối với tính lãi hiệu quả.

– Gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Khi đến kỳ hạn trả lãi nhưng khách hàng không đến nhận và quyết toán sổ tiết kiệm. Khi đó, các khoản thanh toán cố định không được tiến hành. Ngân hàng sẽ tự động nhập số lãi tiền lãi cho kỳ hạn này vào tiền gốc ban đầu rồi thực hiện đáo hạn gửi tiết kiệm với kỳ hạn mới tiếp. Đảm bảo cho lợi ích được tìm kiếm đối với tính chất gửi tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm khi có tiền nhàn rỗi là hình thức đầu tư sinh lời an toàn, hiệu quả, được nhiều người lựa chọn. Khi số tiền đó chưa được xác định mục đích cụ thể. Hướng đến tìm kiếm lợi nhuận an toàn trong khoảng thời gian tương đối. Các lợi ích bảo đảm không làm mất đi giá trị số tiền gửi.

Một trong những hình thức phổ biến nhất là gửi tiết kiệm lãi nhập gốc. Từ đó tìm kiếm lợi nhuận hiệu quả cho các khoản tiền sinh ra.

Một vài ưu điểm của phương thức này:

– Cách tính lãi linh hoạt, với các lợi nhuận được tìm kiếm hiệu quả. Các khoản lãi tiếp tục sinh ra lãi trong khoảng thời gian tiếp theo. Đảm bảo mang đến lợi nhuận với nhu cầu gửi tiết kiệm. Giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi đầy đủ.

– Khả năng sinh lời cao. Tìm kiếm lợi nhuận theo thỏa thuận với ngân hàng.

– Thủ tục gửi tiết kiệm đơn giản, nhanh chóng. Có thể được tiến hành online với tài khoản chính chủ.

– Hỗ trợ giao dịch an toàn. Với các thông tin đối với bảo đảm ngân hàng. Thực hiện với ý nghĩa mang đến cho chủ thể trong nhu cầu.

Cách tính lãi nhập gốc sẽ mang đến cho khách hàng gửi tiền nhiều lợi ích. Vì tìm kiếm được các lợi nhuận trên các lợi nhuận thực tế tìm được. Ngoài ra việc tăng thêm số tiền gốc gửi ban đầu, số tiền lãi họ nhận được sẽ càng lúc càng tăng lên so với kỳ trước. Gốc cơ bản cũng tăng dần theo thời gian. Và với lợi nhuận càng cao, lãi tìm được càng lớn.

Ưu điểm của lãi nhập gốc
Ưu điểm của lãi nhập gốc

Để gửi tiết kiệm hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của bản thân thì bạn nên cân nhắc kỹ các trường hợp:

– Nếu bạn có nhu cầu sử dụng tiền thường xuyên, thì nên gửi tiết kiệm ngắn hạn lãi nhập gốc. Và quan tâm đến sự an toàn trong tìm kiếm lợi nhuận. Việc thực hiện tìm kiếm qua đầu tư có nhiều rủi ro. Lúc đó bạn không cần lo lắng rút tiền trước hạn sẽ bị nhận lãi suất không kỳ hạn. Và có khả năng sinh ra lợi nhuận hiệu quả.

– Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng tiền cao thì nên gửi kỳ hạn dài để hưởng mức lãi suất cao. Kỳ hạn này mang đến nhiều quyền lợi hơn cho các bên liên quan. Đảm bảo tìm kiếm hiệu quả lợi nhuận khi giá trị lợi nhuận tìm được các thời kỳ càng lớn.

Lãi nhập gốc tiếng Anh là Principal income method.

Tìm hiểu thêm về Luật kế toán

Cách tính:

Công thức tính lãi nhập gốc dành cho trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn và gửi tiết kiệm không kỳ hạn sẽ khác nhau. Khi kỳ hạn có được xác định cụ thể cho quyền và nghĩa vụ của các bên hay không. Mỗi phương thức gửi tiết kiệm sẽ có cách tính khác nhau. Cụ thể như sau:

Công thức tính lãi nhập gốc khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn:

Số tiền lãi = Tổng tích số tính lãi trong tháng x lãi suất (tháng)/30 ngày

Với: Tổng tích số lãi trong tháng = ∑ (số dư x số ngày trên thực tế số dư tồn tại )

Gốc mới = Dư gốc + số tiền lãi nhập gốc

Đảm bảo cho giá trị gốc mới được xác định. Với giá trị này lớn hơn so với gốc ban đầu. Đảm bảo cho các lợi nhuận tìm được của giai đoạn sau luôn hiệu quả hơn.

Cách tính lãi nhập gốc chính xác nhất
Cách tính lãi nhập gốc chính xác nhất

Công thức tính tiền lãi nhập gốc khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn:

Tiền lãi = Số dư tiền gửi x Thời gian gửi x Lãi suất áp dụng cho thời gian gửi tiền

Gốc mới = Gốc cũ + Tiền lãi.

Các kỳ hạn mới được tính với gốc mới. Từ đó mang đến lãi tìm kiếm được của các giai đoạn sau cũng lớn hơn. Kỳ hạn xác định cho các thời điểm để tính các thay đổi mới. Mang đến giá trị phản ánh phù hợp cho các giai đoạn khác nhau trong thực hiện khoản tiền gửi.

Ví dụ với công thức tính:

Để hình dung rõ hơn bạn đọc có thể theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có gửi tiết kiệm vào ngân hàng X 500 triệu đồng. Sau đây là hai trường hợp để bạn đọc so sanh:

Trường hợp 1: Anh A không thực hiện lãi nhập gốc mà gửi tiết kiệm 500 triệu với kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 9%/năm. Với lãi cố định cũng như xác định cho kỳ hạn. Sau khoảng thời gian này, các bên xác định giá trị đối với lãi nhận về. Sau 1 năm số tiền anh A nhận được sẽ là:

Tiền lãi = 500 triệu x 8,2%/12 x 12 tháng = 41 triệu.

Trường hợp 2: Anh A có thực hiện lãi nhập gốc nhưng với kỳ hạn ngắn hơn là 3 tháng với lãi suất 8%/năm. Khi đó, xác định cho mỗi lần xác định lãi là 3 tháng. Và thực hiện tái tục nếu bên gửi tiết kiệm chưa phản ánh nhu cầu của họ. Số tiền lãi nhận được sau kỳ hạn 3 tháng đầu tiên sẽ là:

Tiền lãi = 500 triệu x 8%/12 x 3 = 10 triệu đồng.

Sau đó anh A không đến nhận lãi kỳ hạn 3 tháng (lần 1) mà để lãi nhập gốc. Khi đó, ngân hàng tiếp tục tiến hành cho nhu cầu gửi tiết kiệm của anh A. Thì các lần sau anh A sẽ nhận tiền lãi là:

– Lần 2: Tiền lãi = (500 triệu đồng + 10 triệu đồng) x 8%/12 x 3 = 10,2 triệu đồng

– Lần 3: Tiền lãi = (500 + 10+ 10,2) x 8%/12 x 3 = 10,404 triệu đồng

– Lần 4: Tiền lãi = (500 + 10+ 10,2 + 10,404) x 8%/12 x 3 = 10,612 triệu đồng

Vậy tổng số tiền lãi gửi tiết kiệm kỳ hạn 03 tháng và thực hiện phương thức lãi nhập gốc thì sau 12 tháng là 41,216 triệu đồng. Ở đây có thể hiểu anh A hoàn toàn có thể thực hiện rút tiết kiệm sau các khoảng thời gian 3 tháng để được nhận lãi.

Với các lãi suất cụ thể cho từng cách gửi tiết kiệm. Ứng với nhu cầu của mình mà người gửi có thể cân đối lựa chọn các cách khác nhau. Làm sao đảm bảo tìm được lợi nhuận hiệu quả nhất. Có thể thấy với các cách khác nhau, lại có quy định khác về mức lãi suất. Ngân hàng có tính toán để đảm bảo hiệu quả hoạt động của họ.

Và tùy vào gửi tiết kiệm thời gian ngắn hay dài, xác định hay không xác định. Các lựa chọn mang đến tìm kiếm lợi nhuận là lớn nhất.

Số tiền lãi nhận được sẽ tùy thuộc vào số tiền gửi
Số tiền lãi nhận được sẽ tùy thuộc vào số tiền gửi

Lợi ích của lãi nhập gốc:

– Giảm thiểu công đoạn gửi tiết kiệm, với các nhu cầu với khoản lợi ích tìm kiếm được. Khi tất toán và đáo hạn mỗi khi đến cuối chu kỳ. Từ đó các lợi nhuận tìm được lại được tính vào gốc để gửi. Từ đó có thể tìm kiếm các lợi nhuận trên những giá trị đó. Sau mỗi khoảng thời gian cố định, các giá trị lại được trở thành gốc ở các giai đoạn sau.

– Là hình thức đầu tư, tích lũy sinh lời đảm bảo an toàn do lãi suất ổn định và minh bạch. Vì các lợi nhuận được tính theo thỏa thuận cố định. Đảm bảo mang đến lợi nhuận từ chính lợi nhuận đã tìm kiếm được trước đó. Việc cộng vào để xác định gốc cho giai đoạn sau. Từ đó tìm kiếm lợi nhuận hiệu quả hơn ở các giai đoạn sau.

– Thủ tục gửi tiết kiệm đơn giản, với các nhu cầu đưa ra ban đầu. Tiện lợi chỉ với vài thao tác ngay trên ứng dụng Internet Banking mà không cần phải ra quầy giao dịch. Khi các lựa chọn trong giao dịch được thực hiện minh bạch. Và khách hàng có thể theo dõi các khoản gửi tiết kiệm ở mọi thời điểm.

– Là hình thức tích lũy lãi kép được nhiều người lựa chọn. Khi lãi được xác định trở thành gốc cho các giai đoạn sau. Việc lãi nhập gốc và tiếp tục tiết kiệm sẽ giúp bạn hưởng được giá trị lãi cao hơn tại chu kỳ kế tiếp. Vì với lãi suất đó, tiền gốc tăng sẽ giúp tìm được nhiều giá trị lãi hơn.

Hiểu rõ lãi nhập gốc và cách tính giúp bạn lên kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả hơn. Bạn đừng bỏ qua thông tin này và hãy lưu lại để đảm bảo áp dụng chuẩn xác. 

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng