Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng

Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng là những hoạt động bắt buộc phải có của doanh nghiệp.
Để thực hiện nghiệp vụ này, bạn cần nắm chắc các khái niệm và quy định của pháp luật.
Nếu chưa hiểu rõ và đang cần tham khảo, những chia sẻ sau từ Winplace sẽ giúp bạn.

Công ty xây dựng hoạt động với ngành nghề gì?

Đầu tiên, để xác định các khoản cần kế toán, bạn cần nắm vững ngành nghề kinh doanh của công ty.
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công ty sẽ thực hiện một, một số hoặc toàn bộ hành vi: 

 • Tư vấn xây dựng, kiểm định công trình, dịch vụ xây dựng và kinh doanh vận tải;
 • Xây dựng công trình nhà ở, thương mại, dân dụng;
 • Đầu tư, xây dựng trạm BOT và BT, xây dựng công nghiệp;
 • San lấp mặt bằng;
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà ở hoặc công trình khác; 
 • Cầu đường, lắp đặt công trình thoát nước, xây trạm biến áp hoặc thủy lợi;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng; 
 • Khai thác khoáng sản. 
kế toán doanh thu chi phí
Ngành nghề của công ty xây dựng khá đa dạng

Với mỗi ngành nghề sẽ có cách tính thu chi và xác định kết quả kinh doanh khác nhau.
Vì thế, kế toán doanh thu chi phí của doanh nghiệp nắm rõ vấn đề này để thực hiện tốt nghiệp vụ. 

Doanh thu của doanh nghiệp xây dựng

Doanh thu của một công ty xây dựng sẽ được tính gồm doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ.
Số tiền có được bao gồm đã và sẽ thu được từ các giao dịch phát sinh.
Ngoài các khoản tiền chính, các khoản phụ thu, phí ngoài giờ cũng được tính là doanh thu:  

 • Lãi cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi trả góp, lãi trả chậm; 
 • Lãi từ việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản, công cụ tài chính, đầu tư; 
 • Cổ tức được chia từ tổ chức; 
 • Chiết khấu từ các khoản thanh toán hàng hóa, vật tư và dịch vụ; 
 • Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

Tất cả doanh thu của công ty xây dựng đều cần được kế toán và lập thành báo cáo.
Người thực hiện cần thu thập, phân loại và xử lý thông tin, số liệu đúng yêu cầu. 

Chi phí công ty xây dựng là gì?

Bên cạnh kế toán doanh thu, kế toán chi phí cũng là hoạt động rất quan trọng.
Các khoản chi của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp để phục vụ cho nhiều mục đích, điển hình như tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo đó, chi phí công ty xây dựng là tổng hợp các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. 

Chi phí là tất cả khoản chi liên quan đến sản xuất và cung ứng
Chi phí là tất cả khoản chi liên quan đến sản xuất và cung ứng

Với định nghĩa này, các khoản chi của doanh nghiệp sẽ có phạm vi rất rộng.
Bạn có thể hình dung hoạt động kế toán qua một số khoản chi cụ thể như sau: 

 • Chi phí mua sắm vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu để tạo nên sản phẩm;
 • Chi phí cho người lao động: lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi như bảo hiểm, công đoàn;
 • Chi phí cho bộ máy điều hành, bộ máy quản lý của công ty xây dựng; 
 • Chi phí sử dụng cho hoạt động sản xuất, khấu ho tài sản cố định;
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài, phát sinh khác trong phạm vi doanh nghiệp;
 • Chi phí bán hàng: quảng cáo sản phẩm và dịch vụ, bảo hành sản phẩm và dịch vụ, chiết khấu cho khách hàng cũ, thuê mặt bằng, đại lý,…

Khái niệm kết quả kinh doanh 

Nhiều người thường bị nhầm lẫn giữa kết quả kinh doanh với doanh thu công ty.
Điều này dẫn đến việc kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng bị sai sót.
Nếu làm công tác này, bạn nên phân biệt rõ, doanh thu là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh.
Cụ thể, kết quả hoạt động kinh doanh là số tiền lãi/lỗ của doanh nghiệp. 

Kết quả kinh doanh biểu hiện bằng lãi và lỗ
Kết quả kinh doanh biểu hiện bằng lãi và lỗ

Kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng với việc đánh giá một doanh nghiệp.
Dựa vào đây, bộ máy quản lý sẽ biết được doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không.
Từ đó đề xuất phương án giải quyết, khắc phục và phát huy phù hợp nhất.
Để thuận tiện cho việc đánh giá, kết quả kinh doanh được chia thành: 

 • Kết quả hoạt động sản xuất và cung ứng dựa trên doanh thu và chi phí bán hàng; 
 • Kết quả hoạt động tài chính dựa trên chênh lệch giữa thu nhập và chi phí hoạt động tài chính; 
 • Kết quả hoạt động khác dựa trên chênh lệch giữa thu nhập và chi phí khác. 

Hướng dẫn kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng chi tiết

Kế toán là hoạt động cần thiết, giúp tổng hợp thông tin và từ đó tạo nên “bức tranh tài chính” cụ thể về một doanh nghiệp.
Không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, đây còn là cơ sở để cơ quan quản lý nắm bắt tình hình.
Các hoạt động kế toán cần có của một công ty xây dựng sẽ bao gồm: 

Kế toán doanh thu 

Để thực hiện tốt kế toán doanh thu, người thực hiện cần nắm rõ thời điểm, căn cứ và tài khoản sử dụng cho hoạt động này.
Đây là công việc khá phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và đầy đủ. Cụ thể:   

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Với công ty xây dựng, thời điểm ghi nhận doanh thu là khi công ty hoàn thành các hợp đồng kinh tế, chỉ định thầu, trúng thầu công trình.
Hai bên đã tiến hành thống nhất về giá trị thanh toán và thể hiện bằng văn bản.
Trong đó, với hợp đồng, doanh thu được xác định khi việc nghiệm thu được hoàn tất.
Trường hợp thanh toán theo kỳ thì căn cứ vào chứng từ để báo cáo. 

Doanh thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng được ghi nhận khi công ty đã chuyển giao rủi ro và gắn liền quyền sở hữu.
Khách hàng sẽ mang đến lợi ích kinh tế thông qua giao dịch đúng pháp luật.
Riêng với các khoản thu từ đầu tư bất động sản thì thời điểm tính từ lúc công ty tiến hành thanh lý, chuyển nhượng, cho thuê. 

Căn cứ hạch toán

Kế toán doanh thu cần căn cứ vào các chứng từ liên quan để tiến hành hạch toán.
Các chứng từ này gồm: biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT (lập thành 3 liên), phiếu thu, giấy báo có liên quan.

Tài khoản sử dụng

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ được sử dụng để thống kê.
TK 511 được chia thành nhiều tài khoản cấp hai để tiện cho việc xử lý.
Trong đó, TK 5111 là doanh thu hàng hóa, TK 5112 là doanh thu công trình xây dựng, TK 5113 là doanh thu dịch vụ, TK 5117 là doanh thu bất động sản.

Kế toán chi phí 

Kế toán chi phí sẽ tiến hành thu thập, xử lý và cập nhật thông tin liên quan chi phí doanh nghiệp.
Bạn có thể cập nhật thông tin tại bảng hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ.
Tài khoản được sử dụng để kê khai là TK 641 – Chi phí bán hàng và TK 642 – chi phí doanh nghiệp.
Các tài khoản này cũng được chia thành nhiều tài khoản cấp hai, bao gồm: 

 • TK 6411: Chi phí nhân viên;
 • TK 6412: Chi phí vật liệu; 
 • TK 6413: Chi phí cho dụng cụ, đồ dùng cần để bán hàng; 
 • TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp sản xuất; 
 • TK 6415: Chi phí bảo hành sản phẩm và dịch vụ;
 • TK 6418: Chi phí khác (bằng tiền); 
 • TK 6421: Chi phí cho bộ máy quản lý; 
 • TK 6422: Chi phí vật liệu trong công tác quản lý; 
 • TK 6423: Chi phí văn phòng phẩm và thiết bị khác tại văn phòng;
 • TK 6424: Chi phí khấu hao của tài sản cố định; 
 • TK 6425: Thuế doanh nghiệp, các khoản phí và lệ phí; 
 • TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài của doanh nghiệp; 
 • TK 6428: Chi phí khác trong công tác quản lý; 
 • TK 6426: Chi phí dự phòng doanh nghiệp

Tham khảo thêm bảng hệ thống tài khoản kế toán tại đây.

Xác định kết quả kinh doanh

Sau khi thực hiện kế toán doanh thu chi phí, xác định kết quả kinh doanh là hoạt động tiếp theo.
Tất cả các nội dung liên quan sẽ được ghi vào sổ Nhật Ký Chung theo trình tự phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ.
Số liệu từ sổ này sẽ được tiếp tục ghi vào sổ cái theo trình tự phát sinh.

Khoản thu ghi nhận đúng thời điểm mới là doanh thu
Khoản thu ghi nhận đúng thời điểm mới là doanh thu 

Mỗi khi có chứng từ để làm căn cứ hạch toán, nghiệp vụ phát sinh sẽ được ghi vào sổ Nhật Ký Chung.
Sau đó, từ số liệu này sẽ ghi vào sổ cái theo từng khoản kế toán doanh thu, chi phí.
Tiếp tục, các nghiệp vụ này được ghi vào sổ và thẻ kế toán chi tiết.
Đến cuối tháng, quý hay năm, người làm sẽ cộng số liệu trên sổ cái, tính số phát sinh, số dư và làm báo cáo tài chính.

Trên đây là thông tin chi tiết về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng.
Bạn hãy tham khảo và áp dụng chính xác nghiệp vụ, quy định để tránh phát sinh mâu thuẫn, trách nhiệm và rủi ro không cần thiết nhé.
Winplace chúc bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt công việc kế toán.

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng