Có nên ký kết hợp đồng không xác định thời hạn không?

hợp đồng không xác định thời hạn

Bên cạnh hợp đồng lao động quy định rõ thời gian có hiệu lực, người lao động còn dễ bắt gặp loại hợp đồng không xác định thời hạn. Vậy hợp đồng lao động không xác định thời gian hiệu lực là gì? Có gì khác biệt giữa hai loại hợp đồng này hay không?

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2019.

Tìm hiểu về hợp đồng không xác định thời hạn:

Ta hiểu về hợp đồng không xác định thời hạn như sau:

Hợp đồng không xác định thời hạn thực chất cũng là một hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động được hiểu chính là văn bản thể hiện mối quan hệ giữa hai chủ thể đó là người sử dụng lao động với người lao động, hợp đồng lao động cũng chính là căn cứ cơ bản được sử dụng nhằm mục đích để xác định có hay không có quan hệ lao động. Việc các bên thực hiện ký kết hợp đồng lao động bên cạnh việc đảm bảo quyền và lợi ích cho các chủ thể là những người lao động thì nó cũng đảm bảo các quyền và lợi ích của người sử dụng lao động.

Hợp đồng không xác định thời hạn
Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng không xác định thời hạn được hiểu cơ bản là hợp đồng mà trong hợp đồng đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng không xác định thời hạn cũng giống như các hợp đồng khác sẽ có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác, hợp đồng không xác định thời hạn cần phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Những thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của người lao động và bên đại diện thuê lao động (trong hợp đồng thường nêu là bên A và bên B).

– Thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân người lao động có công chứng xác nhận của địa phương đầy đủ và rõ ràng chi tiết nhất.

– Thông tin về chức vụ mô tả công việc thời gian và địa điểm làm việc.

– Thông tin về thời gian ký kết hợp đồng và thời hạn kết thúc hợp đồng (nếu có).

– Thông tin về mức lương, hình thức thanh toán lương, chế độ chính sách cụ thể của công ty vào các dịp lễ.

– Thông tin về chế độ nâng bậc, tăng lương theo quy định của công ty.

– Thông tin về giờ giấc làm việc của công ty.

– Thông tin về trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

– Thông tin về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

– Thông tin về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

– Cùng với một số thông tin khác.

Khi nào chủ thể là người lao động được ký hợp đồng không thời hạn?

– Hai bên thỏa thuận ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động về thời hạn hợp đồng là: Không xác định thời hạn. Hoặc:

– Sau thời gian 30 ngày từ khi hợp đồng xác định thời hạn được ký kết giữa hai bên đã hết hiệu lực, nếu doanh nghiệp không thực hiện việc ký mới sẽ được tự động chuyển sang hợp đồng không thời hạn.

– Mỗi doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng xác định thời hạn tối đa 2 lần với các chủ thể là người lao động. Sau đó, nếu vẫn tiếp tục làm việc, hai bên sẽ cần phải ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Cần xem kỹ nội dung của hợp đồng không xác định thời hạn
Cần xem kỹ nội dung của hợp đồng không xác định thời hạn

Ưu điểm hợp đồng không xác định thời hạn:

Các ưu điểm của hợp đồng không xác định thời hạn hay là hợp đồng lao động không xác định thời hạn luôn là một trong số những vấn đề được quan tâm. Ưu điểm của loại hợp đồng không xác định thời hạn đó là giúp cho các chủ thể là người lao động có nhiều lợi thế hơn. Cụ thể:

Hợp đồng không xác định thời hạn hay là hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hai bên thực hiện ký kết, và hợp đồng không xác định thời hạn hay là hợp đồng lao động không xác định thời hạn có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu có sự kiện làm chấm dứt việc thực hiện hợp đồng. Đối với loại hợp đồng này, các chủ thể là những người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần chứng minh bất kỳ lý do nào, nhưng phải báo cho người sử dụng trước ít nhất 45 ngày.

Việc quy định như vậy giúp đã góp phần đề cao hơn lợi ích của các chủ thể là những người lao động, những người lao động cũng sẽ được tự do hơn trong việc thực hiện lựa chọn cho bản thân mình một công việc khác phù hợp hơn, có thể được chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường cho chủ thể là người sử dụng lao động hay trách nhiệm vật chất nào khác và người lao động trong trường hợp này còn được hưởng trợ cấp thôi việc.

Ngược lại, chủ thể là người sử dụng lao động không có quyền này, họ chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động khi có 1 trong những căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng không xác định thời hạn có nhiều ưu điểm
Hợp đồng không xác định thời hạn có nhiều ưu điểm

Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng không xác định thời hạn:

Trước khi người lao động thực hiện việc ký hợp đồng, các chủ thể là những người lao động cần:

– Người lao động cần chú ý về cách tính tiền lương, các khoản trợ cấp, phụ cấp, tổng thu nhập trung bình bằng tháng.

– Người lao động cần chú ý về chế độ: BHXH, BHYT, BHTN…

– Quy định về thời gian, điều kiện làm việc của doanh nghiệp.

– Người lao động cần chú ý về các hình thức xử lý kỷ luật lao động (Có thể tìm hiểu qua NLĐ hiện đang làm việc tại công ty vì thông tin này thường không nêu chi tiết trong HĐLĐ)

– Không để cho doanh nghiệp giữ bất kỳ bản gốc bằng cấp, giấy tờ tùy thân nào.

– Người lao động phải luôn giữ một bản sao của HĐLĐ.

– Người lao động phải rà soát kỹ từng điều khoản trước khi đặt bút ký.

Trên thực tế hiện nay, có rất nhiều người lao động khi làm việc đều sẽ chỉ quan tâm đến tổng thu nhập mỗi tháng mà các chủ thể này hoàn toàn không xem xét kỹ loại hợp đồng lao động, điều khoản khi thực hiện ký kết. Điều này trên thực tế cũng sẽ dẫn đến rủi ro cũng như ảnh hưởng quyền lợi cơ bản của mỗi người.

So sánh quyền lợi của người lao động khi thực hiện ký kết hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn:

Khi so sánh quyền lợi của người lao động khi thực hiện ký kết hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn, ta có:

  • Giống nhau:

– Hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn đều là sự thoả thuận giữa các chủ thể là người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

– Cả trong hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn thì người lao động cũng sẽ chỉ thử việc 01 lần và tối đa 60 ngày với công việc cần trình độ cao đẳng trở lên, 30 ngày với công việc cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

– Tiền lương trong thời gian thử việc của cả hai loại hợp đồng ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó.

– Cả trong hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn thì người lao động cũng sẽ được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Cả trong hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn thì người lao động cũng sẽ được trả lương đúng hạn và đảm bảo tiền lương không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

– Cả trong hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn thì thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ lễ tết, nghỉ hàng năm tuân theo pháp luật và quy định chung của doanh nghiệp.

– Người lao động sẽ được người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.

– Người lao động đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Quyền lợi của người lao động khi ký hợp đồng không thời hạn
Quyền lợi của người lao động khi ký hợp đồng không thời hạn
  • Khác nhau:

– Thời gian làm việc

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng, trong khoảng từ đủ 12 – 36 tháng.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng.

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn cần phải có một trong các lý do:

+ Không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc đã thỏa thuận.

+ Trả lương không đầy đủ hoặc đúng hạn.

+ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.

+ Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công việc.

+ Được bầu, bổ nhiệm ở cơ quan dân cử, bộ máy Nhà nước.

+ Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định.

+ Bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ không cần lý do.

– Thời gian được báo trước khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng

+ Các chủ thể sẽ phải báo trước ít nhất 30 ngày.

+ Các chủ thể sẽ phải báo trước ít nhất 45 ngày.

Không có quá nhiều khác biệt giữa hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Người lao động chỉ cần cân nhắc về khả năng gắn bó với công việc cũng như yêu cầu của công ty khi ký kết hợp đồng lao động.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng