Tổng hợp các hạng chức danh nghề nghiệp kế toán

hạng chức danh nghề nghiệp kế toán

Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về hạng chức danh nghề nghiệp kế toán. Các quy định mới gần đây đã bỏ đi một số hạng chức danh và chỉ còn 4 cấp.

Mỗi hạng chức danh yêu cầu khác nhau về tiêu chuẩn nghề nghiệp cùng với năng lực chuyên môi. Do vậy, nếu bạn muốn phát triển về hạng chức danh kế toán thì cần cố gắng nhiều hơn để trau dồi bản thân. 

Hạng chức danh kế toán viên trung cấp

Kế toán viên trung cấp là dạng chức danh nghề nghiệp kế toán thấp nhất trong 4 ngạch. Hạng chức danh này làm việc trong các đơn vị kế toán cấp cơ sở của cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước. Kế toán viên trung cấp thực hiện các nhiệm vụ về ghi sổ, mở sổ và khóa sổ với công việc được phân công và phụ trách. 

Bên cạnh đó, kế toán viên trung cấp còn có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý và phân loại chứng từ. Các nhiệm vụ về lập báo cáo tài chính hằng ngày hoặc theo một thời gian cũng thuộc về hạng chức kế toán này.

Kế toán viên trung cấp còn phải phân tích, đánh giá tình hình sử dụng tài sản thuộc phần công việc phụ trách. Hạng chức kế toán này phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số liệu cũng như báo cáo do mình soạn thảo, xử lý.

Tiêu chuẩn về năng lực nghiệp vụ, chuyên môn

Kế toán viên trung cấp phải đạt được một số tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Trước hết, kế toán trung cấp phải nắm được các chế độ, quy định liên quan đến lĩnh vực kế toán, nguyên lý kế toán và chế độ tài chính, thống kê có liên quan. Đồng thời, hạng chức danh này còn phải biết được chuẩn mực kế toán cùng với các thông tin liên quan. 

hạng chức danh nghề nghiệp kế toán
Kế toán viên trung cấp phải đáp ứng được một số năng lực nghiệp vụ

Kế toán viên trung cấp phải biết tiếp thu và học hỏi thêm những kỹ năng khác. Những kỹ năng như sử dụng máy tính, phần mềm kế toán phải thành thạo để thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Hạng chức danh kế toán trung cấp phải tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán, kế toán và tài chính. Đồng thời, người này phải có các chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh kế toán trung cấp. Bên cạnh đó, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cũng phải đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo. 

kế toán trung cấp
Kế toán trung cấp phải tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Hạng chức danh kế toán viên

Kế toán viên là một hạng chức danh làm việc tại các tổ chức, cơ quan sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ của chức danh này là ghi chép, tính toán và phân tích các số liệu kế toán. Bên cạnh đó, kế toán viên phải thực hiện các công tác kế toán như lập báo cáo tài chính, báo cáo kế hoạch quản trị và thực hiện công tác tự kiểm tra theo quy định. 

Tiêu chuẩn về năng lực nghiệp vụ, chuyên môn

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kế toán viên được yêu cầu cao hơn kế toán trung cấp. Một điều mà bất kỳ kế toán viên nào cũng phải có đó là nắm vững và tuân thủ các quy định, quy chế về nghề kế toán. 

kê toán viên
Kế toán viên phải nắm vững quy định về kế toán

Kế toán viên phải biết được phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai sửa đổi các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ. Đồng thời, hạng chức danh này phải biết được xu thế phát triển nghiệp vụ trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, hạng chức kế toán viên phải biết được việc triển khai tổ chức các hoạt động về quy chế quản lý, nghiệp vụ và quy trình luân chuyển chứng từ. Ngoài ra, hạng chức này phải biết về công nghệ cùng các phần mềm kế toán để quản lý, thực hiện nghiệp vụ. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Kế toán viên phải là những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính. Đồng thời, hạng chức danh này yêu cầu chứng chỉ về chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên. 

Kế toán viên phải có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo khung ngoại ngữ được quy định bởi Bộ Giáo dục. Đồng thời, người này cũng phải đạt được các chứng chỉ tín học cơ bản theo chuẩn của Bộ Công nghệ Thông tin. 

Tham khảo thêm bài viết: Bảng tài khoản kế toán năm 2021 theo thông tư mới nhất đưa ra

Hạng chức danh kế toán viên chính

Kế toán viên chính là hạng chức danh công chức làm việc trong các đơn vị có ngân sách nhà nước từ cấp Huyện trở lên. Hạng chức danh này thực hiện công tác quản lý về kế toán. Đồng thời, kế toán viên chính còn điều hành và quản lý hoặc tổ chức nghiệp vụ kế toán tại đơn vị. 

Kế toán viên chính có thể chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các quy định của pháp luật về kế toán. Đồng thời, hạng chức danh này còn có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện công tác kế toán phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. 

Tiêu chuẩn về năng lực nghiệp vụ, chuyên môn

Kế toán viên chính bên cạnh phải có năng lực nghiệp vụ như kế toán viên thì còn phải học hỏi thêm nhiều kỹ năng. Trước hết, người này phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán. 

Bên cạnh đó, kế toán viên chính còn phải nắm vững hệ thống ngành kế toán cùng với các lĩnh vực khác. Đồng thời, có năng lực tổ chức, quản lý điều hành các công tác kế toán tại đơn vị hoặc các ngành, lĩnh vực khác. Kế toán viên chính phải am hiểu thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế xã hội đối với lĩnh vực kế toán. 

Tham khảo thêm bài viết: Điều kiện nâng ngạch kế toán viên chính mới nhất

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Kế toán viên chính phải tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành tài chính, kiểm toán, kế toán. Đồng thời, người này phải có các chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán chính. Bên cạnh đó, kế toán chính còn phải có trình độ ngoại ngữ, tin học giống với hạng chức kế toán viên. 

kế toán viên chính
Kế toán viên chính phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Hạng chức danh kế toán viên cao cấp

Kế toán viên cao cấp là hạng chức danh nghề nghiệp kế toán cao nhất trong cả 4 ngạch. Đây là các chức danh kế toán tại Bộ, ngành thuộc Trung ương. Kế toán viên cao cấp hỗ trợ các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ đạo, điều hành và tổ chức quản lý các nghiệp vụ kế toán. 

Kế toán viên cao cấp có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán. Đồng thời, hạng chức danh này còn tổ chức việc phối hợp nghiệp vụ giữa các cấp quản lý cùng lĩnh vực của các ngành. Bên cạnh đó, kiểm toán viên cao cấp có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán. 

Tiêu chuẩn về năng lực nghiệp vụ, chuyên môn

Kế toán viên cao cấp phải là những người nắm vững được các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật. Đồng thời, người này phải biết được công tác quản lý hành chính, cải cách cùng với chính sách phát triển kinh tế xã hội của pháp luật. 

kế toán viên cao cấp
Kế toán viên cao cấp phải nắm vững đường lối của Đảng, nhà nước

Trong hạng chức danh nghề nghiệp kế toán, kế toán cao cấp phải có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, hạng chức danh này phải có chuyên môn sâu rộng về cả lý luận lẫn thực tiễn nghiệp vụ kế toán. Kế toán cao cấp phải biết được các xu hướng phát triển của công tác kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Kế toán viên cao cấp ngoài bằng đại học về kế toán, tài chính, kiểm toán thì còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên cao cấp. Bên cạnh đó, người này phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, kế toán viên cao cấp cũng phải có bằng ngoại ngữ, tin học giống kế toán viên. 

Như vậy, có 4 hạng chức danh nghề nghiệp kế toán theo quy định mới nhất của pháp luật. Tùy vào hạng chức danh thì sẽ có những tiêu chuẩn về năng lực và trình độ đào tạo khác nhau. Nếu muốn con đường sự nghiệp rộng mở thì bạn phải không ngừng học tập và trau dồi bản thân để phát triển tốt hơn trong tương lai. 

WinPlace chúc bạn luôn thành công.

Thiên Bình
Thiên Bình

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng