Giao dịch liên tục và những đặc điểm cần lưu ý

giao dịch liên tục

Giao dịch liên tục không còn là khái niệm trong giới đầu tư nhưng không phải ai cũng nắm rõ. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại giao dịch khác nhau tuy nhiên giao dịch liên lục sẽ luôn được sử dụng. Vậy giao dịch liên tục là gì? Có những đặc điểm như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé!

Giao dịch liên tục là gì?

Giao dịch liên tục là một phương pháp để giao dịch các lệnh bảo đảm và liên quan đến việc thực hiện các lệnh ngay lập tức khi được các nhà tạo lập và chuyên gia thị trường nhận được.

Giao dịch liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các lệnh nhanh nhất có thể trong giờ giao dịch thông thường. Giao dịch liên tục khác với giao dịch theo đợt, đó là cách thức hoạt động của việc mở thị trường trên hầu hết các sàn giao dịch. Các giao dịch qua đêm được xếp chồng lên nhau và các nhà tạo lập thị trường điều chỉnh giá để phù hợp với càng nhiều càng tốt ngay khi mở cửa.

Giao dịch liên tục tạo cơ sở cho tất cả các loại giao dịch trên các sàn giao dịch thứ cấp ở Hoa Kỳ. Nó có thể được so sánh với giao dịch theo lô, ngược lại với giao dịch liên tục và chỉ xảy ra khi thị trường mở cửa.

Giao dịch liên tục là gì?
Giao dịch liên tục là gì?

Giao dịch liên tục diễn ra liên tục trong suốt ngày giao dịch với sự thực hiện ngay lập tức của các nhà tạo lập thị trường. Mặt khác, giao dịch hàng loạt liên quan đến việc thực hiện một lệnh hàng loạt của các giao dịch đã bị trì hoãn bởi các lệnh chưa thực hiện được xếp hàng và chờ thực hiện.

Các nhà tạo lập thị trường có thể xem cung và cầu từ các đơn đặt hàng theo đợt trước khi thị trường mở cửa. Do đó, lệnh lô giao dịch được thực hiện mỗi ngày khi thị trường mở cửa với các lệnh đã được đặt để nhà tạo lập thị trường xử lý trong giờ nghỉ của thị trường.

Tham khảo thêm dịch vụ: Văn phòng trọn gói tại WinPlace

Mặc dù ngày nay các sàn giao dịch đều tham gia vào giao dịch liên tục, các nhà đầu tư tổ chức hoặc nhà quản lý quỹ có thể tham gia vào hình thức giao dịch theo đợt để cân bằng lại vị thế của họ hàng ngày.

Giao dịch liên tục được tạo điều kiện thuận lợi bởi quá trình hình thành thị trường tạo cơ sở cho các trao đổi thị trường thứ cấp. Các nhà tạo lập thị trường thực hiện các giao dịch liên tục trong suốt ngày giao dịch bằng cách kết hợp người mua và người bán.

Các nhà tạo lập thị trường thực hiện các giao dịch đã được gửi để đặt hàng với giá thị trường hiện hành.  Quá trình tạo lập thị trường yêu cầu nhà tạo lập thị trường mua chứng khoán từ người bán và bán chứng khoán cho người mua, khớp những người mua và người bán quan tâm trên thị trường mở.

Quá trình này được gọi là quá trình hỏi giá và tạo ra lợi nhuận cho nhà tạo lập thị trường. Nhà tạo lập thị trường tạo ra sự khác biệt về giá trị giữa giá đặt mua và giá bán, còn được gọi là chênh lệch giá.

Khi một người muốn mua cổ phiếu hoặc giao dịch cổ phiếu, anh ta sẽ đặt hàng. Anh ta có thể đặt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Nếu anh ta đặt một lệnh thị trường, với giao dịch liên tục, lệnh đó sẽ thực hiện ngay khi anh ta đặt nó.

Anh ta mua cổ phiếu với bất cứ giá nào mà “yêu cầu”, tức là giá mà các chủ sở hữu cổ phiếu hiện tại đang yêu cầu vào thời điểm đó. Ngoài ra, một người có thể đặt lệnh giới hạn và chỉ định rằng anh ta sẽ mua cổ phiếu chỉ khi nó đạt đến một mức giá cụ thể nhất định; trong tình huống như vậy, sau đó anh ta mua cổ phiếu ngay lập tức khi cổ phiếu đạt mức giá đã định.

Theo hệ thống giao dịch liên tục, ngay sau khi ai đó đặt lệnh thị trường, lệnh đó được thực hiện và người đó trở thành chủ sở hữu của cổ phiếu. Điều này cũng đúng ngay khi lệnh giới hạn của một người nào đó đạt đến mức giá mà anh ta đã chọn mua hoặc bán.

Điều này trái ngược với giao dịch theo lô, trong đó một loạt các lệnh nhỏ hơn được thu thập và việc mua hoặc bán chỉ được thực hiện khi có lệnh lớn hơn hoặc yêu cầu mua hoặc bán.

Có rất nhiều lợi ích khi giao dịch liên tục. Đầu tiên, thực tế là quá trình nhanh hơn là điều quan trọng. Một người có thể mua và bán cổ phiếu ngay lập tức thay vì chờ đợi. Vì giá cổ phiếu có lúc dao động nhanh chóng và dữ dội, nên điều quan trọng là nhà đầu tư phải có khả năng thực hiện điều đó.

Giao dịch liên tục mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
Giao dịch liên tục mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Nếu không, giá của cổ phiếu anh ta muốn mua hoặc bán có thể thay đổi trong thời gian trước khi lệnh lô được đặt.

Tuy nhiên, nhược điểm chính là chi phí tăng lên của việc đặt nhiều đơn đặt hàng riêng lẻ nhỏ. Người môi giới hoặc người mua sẽ dễ dàng đặt một lệnh lớn hơn là đặt mười lệnh nhỏ. Vì người mua và người bán thường trả hoa hồng cho mỗi giao dịch được thực hiện, tuy nhiên, phần lớn chi phí đó được chuyển cho nhà đầu tư cá nhân thay vì các nhà môi giới hoặc nhà môi giới thực sự thực hiện các giao dịch.

Hình thức giao dịch trong đó giá chứng khoán được xác định liên tục trong giờ giao dịch. Trong giao dịch liên tục, giá chứng khoán được xác định trên cơ sở liên tục khi tình hình lệnh cho phép. Do kích thước lô tối thiểu là một, các lệnh có thể được thực hiện cho dù chỉ một cổ phiếu trong giao dịch liên tục.

Ban quản lý tiếp nhận chứng khoán giao dịch tích cực vào giao dịch liên tục. Được báo giá trong giao dịch liên tục là điều kiện tiên quyết để vốn chủ sở hữu được chấp nhận vào bất kỳ chỉ số lựa chọn nào của Deutsche Börse. Để được nhận vào giao dịch liên tục, có thể cần phải chỉ định ít nhất một Nhà tài trợ được Chỉ định nếu tính thanh khoản của vốn chủ sở hữu được coi là không đủ.

Giao dịch liên tục bắt đầu sau khi phiên đấu giá mở đầu kết thúc. Mọi giới hạn mới đến hoặc lệnh thị trường và mọi báo giá mới đều được kiểm tra ngay lập tức để xác định liệu nó có thể được khớp với các lệnh ở phía đối diện của thị trường hay không.

Lệnh được thực hiện theo mức giá và ưu tiên thời gian. Một lệnh có thể được thực hiện toàn bộ hoặc được thực hiện một phần (cả trong một hoặc một số bước), hoặc hoàn toàn không. Vì các đơn đặt hàng được sắp xếp theo giá cả và thời gian, các lệnh mua có giới hạn cao hơn sẽ được ưu tiên hơn các lệnh mua có giới hạn thấp hơn.

Ngược lại, các lệnh bán có giới hạn thấp hơn được ưu tiên hơn các lệnh bán có giới hạn cao hơn. Thời gian được sử dụng làm tiêu chí thứ hai khi một số đơn đặt hàng có cùng giới hạn. Trong trường hợp này, các đơn hàng đã nhập trước đó sẽ được ưu tiên hơn. Lệnh thị trường được ưu tiên trong sổ lệnh hơn lệnh giới hạn. Quy tắc ưu tiên thời gian cũng áp dụng cho các lệnh thị trường.

Tìm hiểu thêm về những quy định về giao dịch liên tục

Những đặc điểm cần lưu ý

Phiên đấu giá mở bao gồm giai đoạn gọi vốn và giai đoạn xác định giá. Trong giai đoạn cuộc gọi, những người tham gia thị trường có thể nhập các lệnh mới và thay đổi hoặc xóa các lệnh của chính mình đã đặt trước đó. Chưa thể thực hiện giao dịch trong giai đoạn này.

Sau khi hết thời gian xác định trước, giai đoạn này kết thúc vào một thời điểm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian một phút để tránh bị thao túng giá. Giai đoạn xác định giá diễn ra sau – theo nguyên tắc thực hiện càng nhiều lệnh càng tốt, tất cả các giao dịch được thực hiện cùng một lúc và ở cùng một mức giá (giá đấu).

Nhà đầu tư có thể gửi nhiều loại lệnh giao dịch khác nhau. Lệnh thị trường được gửi để thực hiện giao dịch liên tục ngay lập tức vì nhà đầu tư sẵn sàng đồng ý với giá thị trường. Các loại lệnh khác được coi là lệnh có điều kiện, chỉ được thực hiện sau khi đạt được một hoặc nhiều tiêu chí cụ thể. Một nhà đầu tư có thể đặt nhiều loại lệnh có điều kiện khác nhau.

Những đặc điểm giao dịch liên tục cần lưu ý
Những đặc điểm giao dịch liên tục cần lưu ý

Các lệnh này có một mức giá cụ thể mà nhà đầu tư mong muốn để thực hiện trên thị trường mở. Do đó, để các lệnh này được chấp nhận trên thị trường để giao dịch liên tục, giá thực hiện phải đạt được giá thị trường phổ biến được nhà tạo lập thị trường xem xét. Do đó, trong khi thị trường cung cấp giao dịch liên tục, lệnh có điều kiện từ nhà đầu tư sẽ chỉ được thực hiện trong thị trường giao dịch liên tục khi có giá.

Trong một số tình huống, nhà đầu tư cũng có thể chỉ định xem họ muốn lệnh của họ được thực hiện toàn bộ hay một phần ở mức giá mong muốn của họ. Một số lệnh nhất định chỉ có thể thực hiện một phần do tính khả dụng trong giao dịch liên tục, trong khi các lệnh khác có thể yêu cầu thực hiện toàn bộ lệnh.

Giao dịch liên tục đảm bảo thực hiện ngay các lệnh mua và bán theo giá thị trường hiện tại cho tất cả các thành viên tham gia thị trường.

Ngoài ra, trong ba phiên đấu giá mỗi ngày – khi bắt đầu giao dịch, vào giữa buổi và khi kết thúc hoạt động kinh doanh – thanh khoản tập trung vào Xetra và theo cách này, mức giá của một sàn giao dịch chính được xác định.

Giá đấu giá phục vụ các nhà đầu tư tổ chức cụ thể, ngân hàng đầu tư và quỹ hưu trí như một tham chiếu để định giá danh mục đầu tư và vị thế giao dịch.

Cuối cùng, trong thời gian Giao dịch khi Đóng, những người tham gia thị trường có thể giao dịch ở mức giá đóng cửa chính thức trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi kết thúc phiên đấu giá.

Giao dịch liên tục là một trong những phương thích giao dịch quan trọng và không thể thiếu trên thị trường hiện nay. Với những thông tin chúng tôi chia sẻ về giao dịch này hy vọng bạn có thể dễ dàng nắm bắt và nâng cao vốn kiến thức tài chính của mình.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng