Những vấn đề về giao dịch kỳ hạn nhất định phải biết

giao dịch kỳ hạn

Giao dịch kỳ hạn là gì? Bạn là người đam mê và muốn tham gia vào thị trường tài chính nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì đừng lo lắng. Trước tiên bạn cần phải tìm hiểu các khái niệm, kiến thức về thị trường này.

Giao dịch kỳ hạn là một trong những vấn đề đầu tiên mà bạn cần phải biết. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về loại giao dịch này cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé.

Giao dịch kỳ hạn là gì?

Giao dịch kỳ hạn là một hợp đồng tùy chỉnh giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai. Giao dịch kỳ hạn có thể được sử dụng để bảo hiểm rủi ro hoặc đầu cơ, mặc dù bản chất không được tiêu chuẩn hóa của nó khiến nó đặc biệt thích hợp để bảo hiểm rủi ro.

Giao dịch kỳ hạn là một hợp đồng phái sinh có thể tùy chỉnh giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai.

Giao dịch kỳ hạn có thể được điều chỉnh cho phù hợp với một loại hàng hóa, số lượng và ngày giao hàng cụ thể.

Giao dịch kỳ hạn không giao dịch trên sàn giao dịch tập trung và được coi là công cụ mua bán không cần kê đơn (OTC).

 Giao dịch kỳ hạn là gì?
 Giao dịch kỳ hạn là gì?

Ví dụ, hợp đồng kỳ hạn có thể giúp người sản xuất và người sử dụng nông sản phòng ngừa trước sự thay đổi giá của tài sản hoặc hàng hóa cơ bản.

Các tổ chức tài chính khởi tạo hợp đồng kỳ hạn có mức độ thanh toán và rủi ro vỡ nợ cao hơn so với các hợp đồng được giao dịch thường xuyên.

Giá đã thỏa thuận gọi là giá giao hàng, bằng giá kỳ hạn tại thời điểm giao kết hợp đồng. Giá của công cụ cơ bản, dưới bất kỳ hình thức nào, đều được thanh toán trước khi quyền kiểm soát công cụ đó thay đổi. Đây là một trong nhiều dạng lệnh mua / bán mà thời gian và ngày giao dịch không giống với ngày giá trị mà bản thân chứng khoán được trao đổi.

Tiền gửi, giống như các chứng khoán phái sinh khác, có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro (thường là rủi ro tiền tệ hoặc tỷ giá hối đoái), như một phương tiện đầu cơ hoặc để cho phép một bên tận dụng chất lượng của công cụ cơ bản nhạy cảm với thời gian.

Giao dịch kỳ hạn, thường được viết tắt là chỉ kỳ hạn, là một hợp đồng thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể vào một ngày xác định trong tương lai. Vì hợp đồng kỳ hạn đề cập đến tài sản cơ bản sẽ được giao vào ngày xác định, nó được coi là một loại phái sinh.

Giao dịch kỳ hạn có thể được sử dụng để chốt một mức giá cụ thể nhằm tránh sự biến động trong giá cả. Bên mua hợp đồng kỳ hạn đang tham gia vào vị thế mua và bên bán hợp đồng kỳ hạn tham gia vào vị thế bán. Nếu giá của tài sản cơ bản tăng lên, vị thế mua sẽ được hưởng lợi.

Nếu giá tài sản cơ bản giảm, vị thế bán được hưởng lợi.  Giao dịch kỳ hạn là sự thỏa thuận giữa hai bên để giao dịch một số lượng cụ thể của tài sản với một mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.Tiền đạo rất giống với hợp đồng tương lai; tuy nhiên, có những điểm khác biệt chính.Vị thế mua kỳ hạn có lợi khi, vào ngày đáo hạn / hết hạn, tài sản cơ sở tăng giá, trong khi vị thế bán kỳ hạn có lợi khi tài sản cơ sở giảm giá.

Tìm hiểu thêm về giao dịch mua bán có kỳ hạn

Nội dung về giao dịch kỳ hạn

Hợp đồng Giao dịch

– Tài sản: Đây là tài sản cơ bản được quy định trong hợp đồng.

– Ngày hết hạn: Giao dịch sẽ cần một ngày kết thúc khi thỏa thuận được giải quyết và tài sản được giao và người giao được thanh toán.

– Số lượng: Đây là quy mô của hợp đồng và sẽ cung cấp số tiền cụ thể tính bằng đơn vị tài sản được mua và bán.

– Giá: Giá sẽ được trả vào ngày đáo hạn / hết hạn cũng phải được chỉ định. Điều này cũng sẽ bao gồm đơn vị tiền tệ mà thanh toán sẽ được thực hiện.

Chuyển tiếp không được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung. Thay vào đó, chúng được tùy chỉnh, hợp đồng không cần kê đơn được tạo ra giữa hai bên. Vào ngày hết hạn, hợp đồng phải được giải quyết. Một bên sẽ giao tài sản cơ bản, trong khi bên kia sẽ trả theo giá đã thỏa thuận và sở hữu tài sản đó. Tiền chuyển tiếp cũng có thể được thanh toán bằng tiền mặt vào ngày hết hạn thay vì giao tài sản cơ sở vật chất.

Các giao dịch kỳ hạn chủ yếu được sử dụng để phòng ngừa các khoản lỗ có thể xảy ra. Chúng cho phép những người tham gia chốt giá trong tương lai. Mức giá đảm bảo này có thể rất quan trọng, đặc biệt là trong các ngành thường có sự biến động đáng kể về giá cả.

Ví dụ, trong ngành công nghiệp dầu mỏ, việc ký kết giao dịch kỳ hạn để bán một số lượng thùng dầu cụ thể có thể được sử dụng để bảo vệ khỏi những biến động đi xuống có thể xảy ra của giá dầu.

Tiền chuyển tiếp cũng thường được sử dụng để phòng ngừa trước những thay đổi của tỷ giá hối đoái khi thực hiện các giao dịch mua quốc tế lớn. Giao dịch kỳ hạn cũng có thể được sử dụng thuần túy cho các mục đích đầu cơ.

Điều này ít phổ biến hơn so với việc sử dụng hợp đồng tương lai vì kỳ hạn được tạo bởi hai bên và không có sẵn để giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung. Nếu một nhà đầu cơ tin rằng giá giao ngay trong tương lai của một tài sản sẽ cao hơn giá kỳ hạn ngày hôm nay, họ có thể tham gia vào một vị thế kỳ hạn dài. Nếu giá giao ngay trong tương lai lớn hơn giá hợp đồng đã thỏa thuận, họ sẽ có lãi.

Không giống như hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, giao dịch kỳ hạn có thể được tùy chỉnh theo hàng hóa, số lượng và ngày giao hàng. Hàng hóa được giao dịch có thể là ngũ cốc, kim loại quý, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ, hoặc thậm chí là gia cầm. Việc thanh toán hợp đồng kỳ hạn có thể xảy ra trên cơ sở tiền mặt hoặc giao hàng.

Giao dịch kỳ hạn không giao dịch trên sàn giao dịch tập trung và do đó được coi là công cụ mua bán không cần kê đơn (OTC). Trong khi bản chất OTC của chúng giúp dễ dàng tùy chỉnh các điều khoản hơn, việc thiếu cơ sở thanh toán bù trừ tập trung cũng làm tăng mức độ rủi ro vỡ nợ cao hơn. Do tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ và thiếu cơ sở thanh toán bù trừ tập trung, hợp đồng kỳ hạn không dễ dàng có sẵn cho các nhà đầu tư bán lẻ như hợp đồng tương lai.

Cả giao dịch kỳ hạn và hợp đồng tương lai đều liên quan đến việc thỏa thuận mua hoặc bán một loại hàng hóa ở một mức giá ấn định trong tương lai. Nhưng có sự khác biệt nhỏ giữa hai. Trong khi giao dịch kỳ hạn không giao dịch trên sàn giao dịch, thì hợp đồng tương lai thì có.

Việc thanh toán cho giao dịch kỳ hạn diễn ra vào cuối hợp đồng, trong khi hợp đồng tương lai thanh toán hàng ngày. Quan trọng nhất, hợp đồng tương lai tồn tại dưới dạng hợp đồng tiêu chuẩn hóa không được tùy chỉnh giữa các đối tác.

Nội dung về giao dịch kỳ hạn
Nội dung về giao dịch kỳ hạn

Tham khảo thêm dịch vụ: Thành lập mới tại WinPlace

Ví dụ về Giao dịch kỳ hạn

Hãy xem xét ví dụ sau về giao dịch kỳ hạn. Giả sử rằng một nhà sản xuất nông nghiệp có hai triệu giạ ngô để bán trong sáu tháng kể từ bây giờ và lo ngại về khả năng giảm giá của ngô.

Do đó, công ty ký giao dịch kỳ hạn với tổ chức tài chính của mình để bán hai triệu giạ ngô với giá 4,30 đô la mỗi giạ trong sáu tháng, thanh toán trên cơ sở tiền mặt. Trong sáu tháng, giá ngô giao ngay có ba khả năng:

– Nó chính xác là $ 4,30 mỗi giạ.

– Trong trường hợp này, nhà sản xuất hoặc tổ chức tài chính không nợ lẫn nhau và hợp đồng được kết thúc.

– Nó cao hơn giá hợp đồng, ví dụ như $ 5 mỗi giạ. Nhà sản xuất nợ tổ chức 1,4 triệu đô la, hoặc chênh lệch giữa giá giao ngay hiện tại và tỷ giá theo hợp đồng là 4,30 đô la.

– Nó thấp hơn giá hợp đồng, chẳng hạn $ 3,50 mỗi giạ. Tổ chức tài chính sẽ trả cho nhà sản xuất 1,6 triệu đô la, hoặc chênh lệch giữa tỷ giá theo hợp đồng là 4,30 đô la và giá giao ngay hiện tại.

Thị trường hợp đồng kỳ hạn rất lớn vì nhiều tập đoàn lớn nhất thế giới sử dụng nó để phòng ngừa rủi ro tiền tệ và lãi suất. Tuy nhiên, vì các chi tiết của giao dịch kỳ hạn bị hạn chế đối với người mua và người bán – và không được công chúng biết đến – quy mô của thị trường này rất khó ước tính.

Quy mô lớn và tính chất không được kiểm soát của thị trường giao dịch kỳ hạn có nghĩa là thị trường hợp đồng kỳ hạn có thể dễ bị ảnh hưởng bởi một loạt các vụ vỡ nợ trong trường hợp xấu nhất.

Trong khi các ngân hàng và tập đoàn tài chính giảm thiểu rủi ro này bằng cách rất thận trọng trong việc lựa chọn đối tác của họ, khả năng vỡ nợ quy mô lớn vẫn tồn tại. Một rủi ro khác phát sinh từ bản chất phi tiêu chuẩn của hợp đồng kỳ hạn là chúng chỉ được thanh toán vào ngày thanh toán và không được đánh dấu để giao dịch trên thị trường như hợp đồng tương lai.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ giá kỳ hạn quy định trong hợp đồng chênh lệch nhiều so với tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán? Trong trường hợp này, tổ chức tài chính tạo ra giao dịch kỳ hạn có mức độ rủi ro cao hơn trong trường hợp khách hàng không trả được nợ hoặc không thanh toán so với khi hợp đồng được giao dịch thường xuyên.

Với những nội dung mà chúng tôi chia sẻ chắc chắn bạn đã có cái nhìn tổng quan về hình thức giao dịch kỳ hạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trên con đường tài chính cũng như phát triển sự nghiệp sau này.

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng