Điều kiện học kế toán trưởng và những thông tin liên quan

điều kiện học kế toán trưởng

Để trở thành kế toán trưởng, bạn sẽ phải học các chứng chỉ đào tạo theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chỉ những kế toán có trình độ và kinh nghiệm làm việc thì mới đạt được điều kiện học kế toán trưởng. Sau khi học xong một khóa đào tạo thì học viên phải thi đạt thì mới được cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Điều kiện và tiêu chuẩn cần có của một kế toán trưởng

Trong một đơn vị có trách nhiệm thực hiện công tác kế toán thì sẽ có người đứng đầu để tổ chức và quản lý. Người đứng đầu được gọi là kế toán trưởng, chức danh này thường phải đạt được những điều kiện và tiêu chuẩn nhất định. 

Kế toán trưởng phải đạt được nhiều tiêu chuẩn đúng quy định
Kế toán trưởng phải đạt được nhiều tiêu chuẩn đúng quy định

Theo Luật kế toán năm 2015 thì để trở thành được một kế toán trưởng phải đạt được những điều kiện, tiêu chuẩn như: 

 • Xét về phẩm chất thì kế toán viên phải có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và có được ý thức chấp hành với pháp luật
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của kế toán viên phải đạt từ mức trung cấp trở lên
 • Đã thi và đạt được chứng chỉ kế toán trưởng
 • Thời gian công tác trong ngành kế toán phải đạt được ít nhất 2 năm với những người có trình độ đại học trở lên, với kế toán viên có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán trình độ cao đẳng, cao đẳng thì phải công tác từ 3 năm trở lên. 

Nếu như kế toán viên cảm thấy mình đã đủ thời gian làm việc, trình độ chuyên môn thì chỉ cần thêm chứng chỉ kế toán trưởng là bạn có thể được bổ nhiệm với chức danh kế toán trưởng. Tuy nhiên, muốn học được chứng chỉ kế toán trưởng thì bạn cũng phải đáp ứng được những điều kiện khi học và thi.

Chứng chỉ kế toán trưởng là gì?

Kế toán là một trong những ngành nghề đang được rất nhiều người theo học. Ngành kế toán cũng có các chức danh được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Để từ một kế toán bình thường trở thành kế toán trưởng thì phải đạt được những chứng chỉ và có trình độ kiến thức theo đúng quy định. 

Một khóa học đào tạo kế toán trưởng sẽ cung cấp cho học viên nhiều kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán. Sau khi hoàn thành một khóa học đào tạo kế toán trưởng thì người học được cấp chứng chỉ kế toán trưởng. Chứng chỉ kế toán trưởng công nhận học viên đã vượt qua bài thi cấp chứng chỉ của lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng. 

Chứng chỉ kế toán trưởng ghi nhận học viên đã học xong khóa đào tạo
Chứng chỉ kế toán trưởng ghi nhận học viên đã học xong khóa đào tạo

Chứng chỉ kế toán trưởng là điều kiện tiên quyết để kế toán viên được bổ nhiệm trở thành một kế toán trưởng. Do vậy, nếu muốn phát triển hơn trong tương lai với nghiệp kế toán thì bạn phải học và thi đạt chứng chỉ kế toán trưởng. 

Điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng

Luật Kế toán 2015 đã quy định rõ ràng điều kiện học kế toán trưởng dành cho cả người Việt Nam và nước ngoài. Nhờ vậy mà người nước ngoài cũng có những cách để phát triển sự nghiệp kế toán tại Việt Nam. 

Điều kiện học kế toán trưởng cho người Việt Nam

Người Việt Nam nếu như muốn học chứng chỉ kế toán trưởng thì phải đáp ứng được những điều kiện tiêu chuẩn theo Luật Kế toán 2015. Kế toán viên phải đáp ứng được những điều kiện sau: 

 • Điều kiện về phẩm chất: Kế toán viên phải có đức tính trung thực, liêm khiết, có ý thức trung thực với pháp luật
 • Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán: Học viên có trình độ từ trung cấp trở lên
 • Đạt được thời gian làm việc thực tế như sau: 

Với kế toán viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán thì phải có thời gian công tác tối thiểu từ 2 năm trở lên kể từ ngày tốt nghiệp

Với kế toán viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán thì phải có thời gian công tác tối thiểu từ 3 năm trở lên kể từ ngày tốt nghiệp

Khi đăng ký học kế toán trưởng thì bạn phải có đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán, tài chính của cơ quan công tác cùng với bản sao bằng tốt nghiệp về chuyên ngành tài chính kế toán. 

Người Việt Nam phải có thời gian làm việc thực tế ít nhất 2 năm
Người Việt Nam phải có thời gian làm việc thực tế ít nhất 2 năm

Điều kiện học kế toán trưởng cho người nước ngoài

Bộ Tài chính cũng đã tổ chức các lớp học kế toán trưởng cho người nước ngoài. Nếu muốn theo học những lớp bồi dưỡng này thì người nước ngoài phải thỏa mãn được các điều kiện sau đây: 

 • Phải có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ kiểm toán viên hay Bằng tốt nghiệp đại học, đồng thời, những chứng chỉ này phải được Bộ Tài chính công nhận có giá trị tại Việt Nam
 • Có nhân phẩm đạo đức đạt tiêu chuẩn với điều kiện của kế toán viên trưởng người Việt Nam. 

Điều kiện thi và cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Bên cạnh điều kiện học kế toán trưởng thì để có được chứng chỉ kế toán trưởng, bạn phải đạt được tiêu chuẩn của việc thi và cấp chứng chỉ. Điều kiện này liên quan đến số điểm của học viên trong quá trình theo học khóa bồi dưỡng kế toán trưởng.

Điều kiện để thi chứng chỉ kế toán trưởng

Để thi chứng chỉ kế toán trưởng, học viên đã học đủ thời lượng của chương trình và sẽ được phép tham gia kỳ thi cuối khóa. Tuy nhiên, học viên phải có tổng thời lượng tham gia mỗi môn học đạt 80% trở lên thì mới được thi cuối kỳ học phần đó. Những học phần đạt được trừ 5 điểm trở lên thì mới đạt chuẩn của khóa học. 

Bạn phải thi mới nhận được chứng chỉ công nhận
Bạn phải thi mới nhận được chứng chỉ công nhận

Việc thi lấy chứng chỉ kế toán được thực hiện với hình thức thi viết. Sau khi có kết quả thì đơn vị đào tạo sẽ dựa trên điểm để đánh giá trình độ của học viên như: 

 • Loại giỏi thì phải có điểm bình quân hai bài thi kết thúc học phần đạt từ 8 điểm trở lên và trong đó không có điểm dưới 7
 • Loại khá phải có điểm bài thi kết thúc học phần đạt từ 7 điểm trở lên và trong đó không có điểm dưới 6
 • Loại trung bình phải có điểm bài thi kết thúc học phần đạt từ 5 điểm trở lên và trong đó không có điểm dưới 5
 • Những bài thi kết thúc học phần có điểm dưới 5 sẽ không đạt yêu cầu và sẽ có cơ hội tham gia thi lại lần 2 để cải thiện điểm. 

Điều kiện để cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Học viên sau khi thi chứng chỉ có xếp hạng từ loại trung bình trở lên thì có thể được Thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định tổ chức khóa học cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng’’. Sau khi kết thúc mỗi khóa học, đơn vị tổ chức gửi quyết định công nhận hoàn thành việc học cùng danh sách học viên đạt yêu cầu để Bộ Tài chính xem xét. 

Bộ Tài chính sẽ xem xét, kiểm tra các thông tin và cấp phôi Chứng chỉ kế toán trưởng cho cơ sở đào tạo. Thủ trưởng nơi đào tạo hoặc cấp phó được ủy quyền sẽ có quyền ký và cấp chứng chỉ đào tạo cho học viên. 

Bạn phải thi mới nhận được chứng chỉ công nhận
Thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ cấp chứng chỉ cho học viên

Cơ sở đào tạo sẽ đóng dấu nổi giáp lai vào phần ảnh của học viên chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Phía cơ sở đào tạo sẽ lưu trữ các thông tin của học viên đã tốt nghiệp. Do vậy, bạn có thể đến cơ sở đào tạo để xin cấp lại chứng chỉ trong trường hợp bị mất, thất lạc. 

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp nếu quá thời hạn 5 năm thì học viên phải học lại khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng mới được cấp lại. 

Điều kiện học kế toán trưởng dành cho học viên yêu cầu nhiều về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc. Để phát triển trong ngành kế toán, bạn nên theo học các lớp đào tạo để tăng cường thêm kiến thức. Bên cạnh đó, trong khóa học kế toán trưởng thì kế toán viên cũng phải thi đạt trên 5 điểm nên bạn cần cố gắng để đạt được mục tiêu. 

WinPlace chúc bạn thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng