4 vấn đề cần biết về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là một trong những nội dung kế toán quan trọng đối với doanh nghiệp. Quy trình thực hiện xác định chi phí cần tuân thủ theo những nguyên tắc cụ thể, được ban hành bởi Bộ Tài chính. Vậy thực tế cách kế toán thuế thu nhập hoãn lại ra sao, áp dụng theo nguyên tắc và phương thức ghi sổ như thế nào? 

Hai dạng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Trong hoạt động kinh doanh sản xuất của bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế thu nhập. Hiện có hai dạng chi phí thuế thu nhập đang áp dụng cho các doanh nghiệp là thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Chúng được phản ánh thông qua các tài khoản kế toán. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Đây là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước. Con số này được tính dựa trên thu nhập trong năm cũng như thuế suất thuế thu nhập hiện hành. Tài khoản sử dụng để kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là TK 8211.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nguyên tắc về thời gian của thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính theo hàng quý và cuối kỳ tài chính dựa trên tờ khai thuế thu nhập. Sau khi có được dữ liệu mức thuế phải nộp, kế toán viên tiến hành ghi chép thông tin chi phí thuế thu nhập hiện hành. Về sau, khi có cụ thể số thuế phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi mức chênh lệch một cách chính xác, cụ thể. 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải có những phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải hoàn trả trong năm đó hoặc hoàn nhập tài sản đã được ghi nhận từ những năm trước. 

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

Đây sẽ là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Nói cách khác, thuế thu nhập hoãn lại là số thuế mà doanh nghiệp sẽ phải đóng trong tương lai nhưng sẽ phải hoãn lại đến các kỳ sau. 

Nguyên nhân xuất hiện thuế thu nhập hoãn lại

Là một trong những phát sinh phổ hiện đối với nhiều doanh nghiệp, không khó để người ta xác định lý do xuất hiện thuế thu nhập hoãn lại. Điều này có thể được lý giải như sau: Trong quá trình thu hồi tài sản cũng như thanh toán nợ, mọi doanh nghiệp đều có xu hướng làm cho mức thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai khác so với hiện tại. 

Cụ thể, mức này sẽ phải chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Điều này buộc phải hình thành thuế thu nhập hoãn lại để cân bằng mức thuế theo nghĩa vụ và mức thuế theo kế toán doanh nghiệp. 

Tìm hiểu thêm về Luật doanh nghiệp

Nguyên tắc tiến hành kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Khi kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, dù là thuế hiện hành hay hoãn lại thì cũng đều cần phải áp dụng theo những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc chung của việc kế toán chi phí thuế thu nhập là sử dụng tài khoản 821. 

Trong đó, tài khoản 821 phản ánh chi phí thuế thu nhập hiện hành và hoãn lại trong năm của doanh nghiệp. Những dữ liệu này sẽ là căn cứ cho việc đối chiếu, xem xét kết quả hoạt động của đơn vị trong năm tài chính hiện tại. 

Nguyên tắc chung được áp dụng cho kế toán thuế thu nhập
Nguyên tắc chung được áp dụng cho kế toán thuế thu nhập

Tìm hiểu về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, bạn cần lưu ý đến những nguyên tắc như sau:

 • Mức thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được trình bày rõ ràng, chính xác và cụ thể trong báo cáo tài chính. Theo đó, kế toán viên phải xác định đúng mức chi phí theo quy định chuẩn mực kế toán hiện hành;
 • Những phát sinh từ giao dịch trực tiếp vào vốn sở hữu sẽ không được phản ánh vào tài khoản sử dụng để kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại;
 • Kế toán viên cần đặc biệt lưu ý đến số chênh lệch phát sinh bên Nợ và bên Có vào TK 8212. Phải tiến hành kết chuyển số liệu vào mỗi cuối kỳ;
 • Tài Khoản 8212 sử dụng kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại không có số dư cuối kỳ;
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được vào sổ TK 911. 

Cách thức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Việc kế toán thuế thu nhập của doanh nghiệp được kế toán viên phụ trách và thực hiện theo định kỳ, dựa trên quy định và chỉ đạo của cấp trên. Cùng tìm hiểu phương pháp kế toán loại thuế này:

Kết cấu tài khoản kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 8211

Trước khi tìm hiểu về cách thức kế toán thuế thu nhập hoãn lại, trước hết người thực hiện phải hiểu rõ kết cấu của loại tài khoản được sử dụng. Nắm bắt được nội dung sẽ được ghi và phản ánh, quy trình thực hiện sẽ chính xác, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Kết cấu tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Kết cấu tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Đối với Bên nợ

 • Căn cứ thuế thu nhập hoãn lại phải trả để có cơ sở ghi chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm;
 • Căn cứ vào số liệu đã ghi nhận từ các năm trước để kế toán ghi số hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
 • Kế toán tiến hành kết chuyển chênh lệch bên Có từ TK 8212 lớn hơn bên nợ từ TK 8212.

Đối với bên Có

 • Kế toán tiến hành ghi giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại (tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm > tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được hoàn nhập);
 • Kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại (thuế hoãn lại phải trả hoàn nhập > thuế hoãn lại phải trả phát sinh);
 • Kế toán tiến hành kết chuyển mức chênh lệch giữa TK 8212 của bên Có và TK 8212 của bên Nợ.

Tham khảo thêm dịch vụ Văn phòng giao dịch tại WinPlace

Phương pháp thực hiện

Cách kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được phân chia thành nhiều hạng mục và nội dung. Theo đó, để quy trình đảm bảo chính xác và đúng nguyên tắc, kế toán viên cần nắm rõ thông tin trước khi thực hiện, tránh những sai sót không đáng có. 

Phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Đối với thuế thu nhập hoãn lại trong năm (căn cứ vào thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả), kế toán ghi:

 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Nợ TK 8212;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: Có TK 347.

Đối với thuế thu nhập hoãn lại trong năm (căn cứ vào việc hoàn nhập tài sản đã ghi nhận từ các năm), kế toán ghi:

 • Chi phí thuế thu nhập hoãn lại: Nợ TK 8212;
 • Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Có TK 243.

Đối với việc ghi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, trường hợp thuế hoãn lại trong năm lớn hơn thuế hoãn lại được hòa nhập,  kế toán ghi:

 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Có TK 8212;
 • Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Nợ TK 243.

Đối với việc ghi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, trường hợp thuế hoãn lại phải trả hoàn nhập lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh, kế toán ghi: 

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: Nợ TK 347;
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Có TK 8212.

Đối với việc kết chuyển số liệu chênh lệch vào mỗi cuối kỳ kế toán, trường hợp số phát sinh Nợ lớn hơn Có trong TK 8212, ghi:

 • Xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911;
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Có TK 8212.

Đối với việc kết chuyển số liệu chênh lệch vào mỗi kỳ kế toán, trường hợp số phát sinh Nợ nhỏ hơn Có trong TK 8212, kế toán ghi:

 • Xác định kết quả kinh doanh: Có TK 911;
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Nợ TK 8212.

Đối với người trong ngành, việc kế toán chi phí thu nhập doanh nghiệp hoàn lại là thao tác quen thuộc, được thực hiện định kỳ theo quy định. Song, với người mới vào nghề hoặc mới tìm hiểu về nội dung này sẽ cảm thấy nhiều vấn đề khó khăn. Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn sẽ có cái nhìn khái quát nhất về vấn đề này. 

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng