Tổng hợp 10++ công việc của kế toán tổng hợp theo mốc thời gian cụ thể

các công việc của kế toán tổng hợp

Trong phòng ban kế toán có rất nhiều người với nhiều chức danh khác nhau như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, kế toán thuế,… Với những vị trí khác nhau thì công việc đảm nhiệm cũng sẽ khác nhau.

Các công việc của kế toán tổng hợp thường bao quát hơn rất nhiều những vị trí khác nên bạn trẻ cần hình dung rõ ràng trước khi bắt đầu công việc. 

Kế toán tổng hợp làm những gì?

Công việc của kế toán tổng hợp rất đa dạng bao gồm nhiều nhiệm vụ mỗi ngày cho đến mỗi năm. Một người kế toán tổng hợp phải chú ý để thực hiện công việc từ đầu năm và đến cuối năm sao cho phù hợp với pháp luật. 

Công việc hằng ngày của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp nắm giữ việc ghi chép, phản ánh, thống kê một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu trên tài khoản, sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Bởi vì nắm tổng quát các số liệu tài chính của doanh nghiệp nên công việc hằng ngày của kế toán tổng hợp là: 

 • Thu thập các số liệu, chứng từ kế toán của doanh nghiệp phát sinh qua các nghiệp vụ kinh tế như hóa đơn thu mua, các chứng từ liên quan đến tài sản cố định
 • Ngoài thu thập thì kế toán tổng hợp cũng phải kiểm tra xem hóa đơn, chứng từ có phù hợp với quy định của pháp luật không
 • Thành lập các loại phiếu thu, chi, xuất nhập hàng hóa hoặc lập các hóa đơn bán hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp, tránh làm chậm đến việc thiếu sót trong sự khớp quỹ hoặc kiểm kê hàng tồn kho hằng ngày
 • Hạch toán các khoản khấu hao, chi chép các mức thuế GTGT hoặc TNDN
 • Tính toán giá của việc sản xuất, các sản phẩm và báo cáo vào sổ kế toán, thống kê về các nguyên vật liệu, tình hình sản xuất kinh doanh, vận chuyển của doanh nghiệp
 • Ghi chép số tiền vào sổ quỹ, sổ kế toán cùng những loại sổ khác
 • Kiểm tra tình trạng nhập tồn hàng hóa của kho, theo dõi và quản lý các công nợ. 
Công việc hằng ngày của kế toán tổng hợp là kiểm tra các hóa đơn, chứng từ
Công việc hằng ngày của kế toán tổng hợp là kiểm tra các hóa đơn, chứng từ

Công việc hằng tháng tháng của kế toán tổng hợp

Các công việc của kế toán tổng hợp trong mỗi tháng bao gồm những nhiệm vụ như: 

 • Kiểm tra và theo dõi công nợ của doanh nghiệp với khách hàng, các nhà cung cấp
 • Kê khai các loại hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp
 • Lập những tờ khai về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo việc sử dụng hóa đơn và những loại thuế khác nếu doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng
 • Tính lương, lập các bảng lương làm theo giờ, kê khai bảo hiểm, các loại lương thưởng, phụ cấp làm thêm giờ, tăng ca cho nhân viên
 • Tính toán lại giá trị các loại hàng tồn kho, việc khấu hao tài sản
 • Hạch toán các khoản phân bổ chi phí cũng như những khoản trích khấu hao tài sản cố định
 • Làm cách bút toán kết chuyển, phân bổ và đối chiếu các số liệu thống kê chi tiết những khoản phân bổ
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ, báo cáo thu chi, doanh thu – lợi nhuận của công ty theo mỗi tháng. 
Sau mỗi tháng thì kế toán tổng hợp phải hạch toán nhiều khoản chi phí
Sau mỗi tháng thì kế toán tổng hợp phải hạch toán nhiều khoản chi phí

Công việc hằng quý của kế toán tổng hợp

Một kế toán tổng hợp sẽ phải thực hiện những công việc sau khi kết thúc mỗi quý như: 

 • Lập các tờ khai như tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn trong quý
 • Rà soát lại hóa đơn, các chứng từ ghi nhận trên sổ sách kế toán để thuận lợi hơn trong việc lập tờ khai
 • Tổng hợp các số liệu hạch toán, tạo các bảng cân đối sổ sách phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế của công ty
 • Tạo lập những báo cáo tài chính và hạch toán sổ sách theo yêu cầu từ phía ban giám đốc của công ty. 
Sau mỗi quý thì phải lập báo cáo tài chính để báo cáo ban giám đốc
Sau mỗi quý thì phải lập báo cáo tài chính để báo cáo ban giám đốc

Công việc hằng năm của kế toán tổng hợp

Các công việc của kế toán tổng hợp vào đầu năm và cuối năm đều rất nhiều. Khi kết thúc một năm tài chính của doanh nghiệp thì kế toán phải tổng hợp tất cả các hóa đơn chứng từ, kết toán thuế cho cơ quan có thẩm quyền cùng nhiều công việc khác. 

Tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn cách đọc bảng cân đối kế toán

Kế toán tổng hợp phải làm nhiều công việc ở đầu và cuối năm
Kế toán tổng hợp phải làm nhiều công việc ở đầu và cuối năm

Kế toán tổng hợp làm gì vào đầu năm?

Vào đầu năm khi bắt đầu năm tài chính, kế toán viên phải kê khai các thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền. Khi đó, các công việc của kế toán tổng hợp vào đầu năm bao gồm: 

 • Kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm cho công ty, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập cần nộp thuế môn bài trong 30 ngày kể từ khi thành lập
 • Nộp các tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN của quý 4 trong năm và tính tạm thuế TNDN năm liền kề trước đó của công ty
 • Soạn thảo và nộp báo cáo tài chính trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo
 • Tính toán và kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối của năm trước. 

Kế toán tổng hợp làm gì vào cuối năm?

Vào cuối năm thì kế toán tổng hợp phải thực hiện những công việc như: 

 • Kiểm tra, đối chiếu những loại chứng từ, hóa đơn và hạch toán lại thuế GTGT còn bỏ sót
 • Kiểm kê, đối chiếu sổ quỹ cùng với quỹ tồn thực tế, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ giữ khách hàng cũng như các loại tài sản
 • Đối chiếu những loại sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết sao cho trùng khớp thông tin
 • Lập một số bản báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối số phát sinh tài khoản
 • In ấn các loại sổ sách và kiểm tra sao cho đúng với quy định của pháp luật. 

Các yêu cầu cần có đối với một kế toán tổng hợp

Có thể thấy rằng, một kế toán tổng hợp có lượng công việc phải thực hiện rất lớn. Do vậy, yêu cầu đối với vị trí này khá cao và chỉ những người có kinh nghiệm thực tế mới có thể hoàn thành tốt công việc. 

Tham khảo thêm bài viết: Những nghành học 100% doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Là một kế toán tổng hợp thì bạn phải có được những yêu cầu về trình độ chuyên môn như: 

 • Tốt nghiệp các lớp đào tạo kế toán chuyên nghiệp từ trung cấp trở lên, tuy nhiên, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu kế toán tổng hợp có trình độ đại học trở lên
 • Kế toán tổng hợp phải có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự hoặc liên quan với công việc
 • Hiểu biết và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel
 • Hiểu biết và nắm vững những kiến thức kế toán, phân tích dữ liệu, viết báo cáo cùng nhiều kiến thức liên quan đến sổ sách. 
Kế toán tổng hợp phải có trình độ chuyên môn nhất định
Kế toán tổng hợp phải có trình độ chuyên môn nhất định

Yêu cầu về kỹ năng

Kế toán tổng hợp không chỉ yêu cầu về trình độ mà còn đòi hỏi những kỹ năng và thái độ của người thực hiện. Những kỹ năng mà một kế toán tổng hợp cần có đó là kỹ năng tin học cùng với ngoại ngữ. 

Kỹ năng tin học sẽ rất cần thiết để kế toán sử dụng những phần mềm chuyên dụng cũng như soạn thảo báo cáo, giấy tờ. Ngày nay, xã hội phát triển khiến xu hướng sử dụng tiếng Anh trở nên phổ biến. Do vậy, một số công ty còn yêu cầu kế toán tổng hợp phải có nghe nói, đọc viết được tiếng Anh. 

Bên cạnh đó, một phẩm chất không thể nào thiếu ở những kế toán viên đó là sự cẩn thận và tỉ mỉ. Bởi vì vị trí này đối diện với rất nhiều số liệu tính toán, những bảng thu chi, kế hoạch nên phải có được sự cẩn thận. Nếu trong việc lập báo cáo tài chính có sai sót thì sẽ ảnh hưởng đến việc báo cáo cùng với định hướng phát triển trong tương lai của công ty. 

Các công việc của kế toán tổng hợp khá đa dạng bao gồm những việc hằng ngày, việc hằng quý, hằng tháng và hằng năm. Bởi vì số lượng công việc nhiều nên kế toán viên cần phải có những kiến thức, kỹ năng tốt để hoàn thành mọi việc.

Đồng thời, kế toán viên cũng phải luôn học tập thêm, bổ sung nhiều kiến thức luật để không ngừng giỏi hơn trong tương lai.

WinPlace chúc bạn thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng