Điều kiện và các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên

các bước thành lập công ty tnhh hai thành viên

Để thành lập công ty TNHH hai thành viên cần phải đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện các quy định khác liên quan đến góp vốn, vốn điều lệ. Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên khá giống với những hình thức doanh nghiệp khác. Bạn có thể tham khảo những bước thành lập dưới đây để thực hiện dễ dàng và xin được giấy phép nhanh chóng. 

Để thành lập công ty TNHH hai thành viên cần đáp ứng điều kiện nào?

Để đến được bước thành lập công ty TNHH hai thành viên, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện để thành lập. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì khi doanh nghiệp gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền sẽ không được phê duyệt. 

Số lượng thành viên

Một điểm khác biệt rõ rệt nhất của công ty TNHH 2 thành viên với công ty 1 thành viên đó chính là số lượng người góp vốn. Nếu có nhiều hơn 1 người góp vốn thì doanh nghiệp phải chọn mô hình công ty hợp doanh, TNHH 2 thành viên hoặc cổ phần. Tuy nhiên, so sánh các loại hình thì có thể thấy rằng công ty TNHH 2 thành viên có mô hình đơn giản và dễ quản lý hơn. Do vậy các cá nhân, tổ chức thường chọn mô hình công ty 2 thành viên khi thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tiên là số lượng thành viên tham gia góp vốn phải nằm ở mức từ 2 người trở lên. Tuy nhiên, những thành viên tham gia góp vốn không được quá 50 người. Đồng thời, các thành viên góp vốn không được là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như những đối tượng khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. 

Số lượng thành viên của công ty TNHH hai thành viên tối thiểu là 2 thành viên
Số lượng thành viên của công ty TNHH hai thành viên tối thiểu là 2 thành viên

Vốn điều lệ và điều kiện khác

Điều kiện thứ hai là vốn điều lệ và vốn pháp định phải đạt được mức đúng quy định. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải đạt được mức vốn này. Do vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện liên quan đến vốn trong ngành nghề kinh doanh. 

Công ty khi thành lập phải đáp ứng được điều kiện về vốn
Công ty khi thành lập phải đáp ứng được điều kiện về vốn

Công ty phải có trụ sở chính là điều kiện thứ 3 trong việc thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên. Trụ sở chính là nơi diễn ra các hoạt động chính của doanh nghiệp và ở trong nước. Đồng thời, trụ sở chính phải có địa điểm rõ ràng ghi đầy đủ quận huyện, tỉnh thành phố. 

Ngoài ra, công ty TNHH hai thành viên phải có tên gọi cụ thể. Cấu trúc để đặt tên công ty là có loại hình công ty cùng với tên. Đặc biệt, tên công ty không được thuộc trường hợp trùng hoặc tương tự với những tên đã có trước đó. Bên cạnh đó, tên công ty cũng không thuộc các trường hợp cấm đặt tên cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm thông tin Thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới

Một vài quy định liên quan đến thành lập công ty TNHH hai thành viên

Bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào đều có nhiều quy định liên quan đến việc thành lập công ty với những điều khoản phức tạp. Các quy định về vốn góp, thời gian góp vốn hay trường hợp cấp đặt tên công ty là những điều doanh nghiệp nên biết. 

Quy định về vốn góp 

Phần vốn góp được các thành viên của công ty TNHH hai thành viên góp vốn khi vừa mới thành lập công ty thì được gọi là vốn điều lệ. Các thành viên sáng lập sẽ thỏa thuận với nhau về tỷ lệ vốn góp sao cho phù hợp với nhu cầu và mục đích kinh doanh của công ty. 

Vốn góp do các thành viên trong công ty thỏa thuận với nhau
Vốn góp do các thành viên trong công ty thỏa thuận với nhau

Các thành viên sau khi đã cam kết phần vốn góp vào công ty thì phải chịu trách nhiệm cho cam kết này. Tài sản được dùng để góp vốn có thể là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ, vàng, quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản hoặc quyền sở hữu trí tuệ. Những tài sản được góp vốn phải là tài sản có thể định giá bằng tiền Việt Nam. 

Ngoài ra, tài sản góp vốn phải thuộc sở hữu hợp pháp của những thành viên góp vốn. Nguyên nhân là vì chỉ những chủ nhân hợp pháp thì mới có quyền sử dụng tài sản theo đúng nhu cầu, mong muốn của mình. 

Quy định về thời gian góp vốn

Sau khi đã cam kết góp vốn, các thành viên phải góp vốn vào công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Thời điểm này, các thành viên có đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp đã cam kết góp vào doanh nghiệp. 

Các thành viên thỏa thuận với nhau phần vốn góp
Các thành viên thỏa thuận với nhau phần vốn góp

Trường hợp sau khi hết thời hạn 90 ngày mà thành viên góp vốn chưa góp đủ vốn thì sẽ xử lý theo những cách sau đây:

 • Thành viên không góp vốn như đã cam kết thì không còn là thành viên của công ty TNHH
 • Thành viên chưa góp đủ vốn như đã cam kết thì có những quyền tương tự với phần vốn đã góp
 • Với phần vốn góp chưa được góp thì được chào bán với sự thông qua của Hội đồng Cổ đông

Trường hợp nếu như không góp đủ vốn theo quy định thì công ty phải tiến hành thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Thời hạn để thực hiện thủ tục này là 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn cho doanh nghiệp. 

Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên

Để các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên được thuận lợi thì bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Sau đó, thực hiện theo đầy đủ các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên và được phê duyệt thì sẽ hoàn thành việc thành lập công ty. 

Khi thành lập công ty TNHH hai thành viên thì cần những gì?

Trong các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên, bước đầu tiên là chuẩn bị hồ sơ, chứng từ. Bạn cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau để nộp cho cơ quan có thẩm quyền:

 • Bản đề nghị đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH hai thành viên trở lên theo mẫu đúng với yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Bản dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên do Hội đồng thành viên thông qua
 • Bản giấy tờ nhân thân của thành viên góp vốn bao gồm bản sao giấy CMND/CCCD, hộ chiếu nếu thành viên là cá nhân, giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu thành viên là tổ chức
 • Nếu thành viên góp vốn là cơ quan, tổ chức nước ngoài thì phải có Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định
 • Ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì doanh nghiệp phải cung cấp thêm chứng chỉ hành nghề.
Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ theo đúng quy định
Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ theo đúng quy định

Tham khảo gói dịch vụ Thành lập mới tại WinPlace

Các bước để thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì doanh nghiệp tiến hành bước tiếp theo trong các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên như sau:

 • Bước 1: Mang hồ sơ đã chuẩn bị đến nộp tại Phòng Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đã đặt trụ sở
 • Bước 2: Trong thời gian 3 ngày làm việc, Phòng Kinh doanh sẽ cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật
 • Bước 3: Khắc dấu cho doanh nghiệp và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 4: Mở tài khoản ngân hàng rồi sau đó thông báo số tài khoản cho cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bước 5: Đăng ký nộp thuế điện tử và đăng ký mua chữ ký điện tử
 • Bước 6: Đóng thuế môn bài cho doanh nghiệp qua Internet bằng cách sử dụng chữ ký số
 • Bước 7: Đến cơ quan thuế thực hiện các thủ tục thuế, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn và xuất hóa đơn VAT
 • Bước 8: Thực hiện báo cáo thuế và làm sổ sách chuyên môn về thuế theo từng tháng, quý, năm là đã hoàn tất việc thành lập công ty. 

Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên được trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, trước khi bước vào việc làm hồ sơ thành lập thì doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện về công ty TNHH hai thành viên. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nên nắm được những điều kiện về công ty TNHH hai thành viên để không có sai sót trong suốt quá trình hoạt động. 

WinPlace chúc các doanh nghiệp thành công !

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng