Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng

bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Khi sinh viên sắp tốt nghiệp thì phải trải qua một kỳ thực tập, sinh viên kế toán cũng vậy. Một vài người lựa chọn vào làm việc tại các công ty xây dựng.
Khi tốt nghiệp, sinh viên phải có báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng. Vậy, sinh viên cần viết báo cáo như thế nào và có các khoản trích theo lương nào tại công ty xây dựng?

Tham khảo thêm cách làm slide thuyết trình đỉnh cao như các “Ông trùm” Apple

Đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đang là đề tài hot thu hút các bạn sinh viên hướng tới làm báo cáo cho kỳ thực tập tốt nghiệp.
Nhằm thống nhất các bài báo cáo tốt nghiệp của các ngành, tuỳ vào các trường – học viện thì sinh viên có thể cập nhật tham khảo cách lập nên một mẫu báo cáo tốt nghiệp chuyên Kế toán cùng WinPlace.
Nộp bài báo cáo làm đúng theo quy tắc chung tránh các trường hợp làm sai không được công nhận.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương có bố cục như thế nào?

bố cục bài báo cáo
Cần xác định rõ bố cục của bài báo cáo

Sinh viên sau kỳ thực tập cần phải có một bản báo cáo để đánh giá những gì mình học được. Sinh viên kế toán cần phải có báo cáo thực tập kế toán tiền lương để trình bày về những gì mình học được.
Khi đó, một bản báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng cần có bố cục rõ ràng, mạch lạc.

Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo… phần nội dung thường có 3 phần nhỏ:

Phần 1:

– Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc, hiện tượng xảy ra.

Phần 2:

– Phân tích nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tượng, đánh giá tình hình, xác định những công việc cần tiếp tục giải quyết.

Phần 3:

– Nêu những phương hướng, nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết các biện pháp tổ chức thực hiện, những tồn tại đang cần giải quyết, những nhiệm vụ tiếp tục đặt ra.

– Thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào báo cáo.

– Chọn lọc tài liệu, tổng hợp sự kiện và số liệu phục vụ các yêu cầu trọng tâm của báo cáo.

– Đánh giá tình hình qua tài liệu, số liệu một cách khái quát.

– Dự kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên.

Về hình thức, một bài báo cáo thực tập mẫu cần phải đảm bảo những yêu cầu sau:

 • Khổ giấy: A4 (210x297mm)
 • In một mặt
 • Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh, không sử dụng bìa thơm.
 • Số trang: Nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang không kể phần phụ lục
 • Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ font: Times New Roman và font size: 13; không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp
 • Dãn dòng 1,5
 • Canh lề: trái – left: 3.5 cm; phải – right: 2.00 cm; trên – top: 2.00 cm; dưới – botton: 2.00cm
 • Không sử dụng thanh tiêu đề ( Header and footer) trong viết báo cáo
 • Trang số 1 bắt đầu sau phần Mục lục, tức là trang đầu tiên của chương 1
 • Viết theo chương, mục, các tiểu mục
 • Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng
 • Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa 
 • vào sau các trang Danh mục các Bảng biểu, sơ đồ, hình…
 • Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục…

Lý do chọn đề tài

Một phần không thể thiếu trong báo cáo thực tập kế toán tiền lương cần phải có lý do chọn đề tài. Sinh viên cần trình bày được lý do tại sao mình lại chọn đề tài này để làm báo cáo.
Đồng thời, trong lý do chọn đề tài cũng phải giới hạn lại những nội dung mình sẽ trình bày trong báo cáo.

sinh viên cần nêu rõ lý do chọn đề tài
Sinh viên cần nêu rõ lý do chọn đề tài

Mục lý do chọn đề tài sẽ giúp giảng viên biết được lý do bạn chọn đề tài cũng như nội dung chính được trình bày trong báo cáo.

Ngoài ra, trong mục lý do bạn cũng nên trình bày bố cục chính với những nội dung cơ bản có trong báo cáo thực tập. Nhờ vậy, giảng viên khi chấm bài sẽ hiểu rõ hơn những nội dung sinh viên muốn trình bày.

Trong phần lý do chọn đề tài,bạn nên viết những nội dung ngắn gọn nhưng phải rành mạch rõ ràng. Phần lý do chọn đề tài là phần đứng đầu trong một bản báo cáo nên cần viết chỉnh chu để tạo thiện cảm cho người đọc.

Khi bạn quá nhàm chán với cách lối dẫn dắt vấn đề trực tiếp, bạn có thể tham khảo một số cách viết lý do chọn đề tài dưới đây:

– Bắt đầu với một ví dụ: Trước khi đi vào giải quyết chi tiết của vấn đề quan trọng, bạn có thê đưa ra một ví dụ cụ thể liên quan đến đề tài bạn chọn, hay trích dẫn một lời nói hay, thực sự ý nghĩa.

– Bạn cũng có thế bắt đầu bằng một vài thông tin không xuất hiện trong bài viết, nhưng nó lại liên quan đến đề tài để người xem có thể hiểu luận điểm của bạn. Thông tin này có thể là tài liệu/bài nghiên cứu có liên quan, bối cảnh lịch sử hoặc một vài dữ liệu thực tế để thiết lập “tâm trạng”.

– Xây dựng một luận điểm độc đáo, gây tranh cãi. Luận điểm là trọng tâm của toàn bộ bài luận. Nó là lý lẽ hoặc là tiêu điểm của bạn. Luận điểm tốt nhất là luận điểm cụ thể. Nó không chỉ nói lên quan điểm của bạn về vấn đề mà còn giúp người xem hiểu được bạn đang muốn nói gì.

– Bạn cũng có thê thêm câu văn chuyển tiếp vào phần lời mở đầu để gói gọn mọi thứ. Luận điểm của bạn sẽ là câu văn cuối cùng như vậy sự chuyển tiếp sẽ khá tự nhiên. Một câu văn ngắn gọn, dễ hiểu sẽ là cách tuyệt vời để khởi đầu cho bài luận của bạn và duy trì sự chú ý của đọc giả.

Cơ sở lý luận

cơ sở lý luận của bài báo cáo
Một bài báo cáo cần có đủ cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận là phần tiếp theo sau lý do chọn đề tài. Mục cơ sở lý luận là nơi sinh viên trình bày được kiến thức mà mình đã được học từ sách vở, nhà trường. Với sinh viên kế toán, bản báo cáo thực tập kế toán tiền lương phải trình bày được những kiến thức cơ bản về tiền lương.

Trong mục cơ sở lý luận cần có các hình thức của tiền lương, khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tiền lương. Đồng thời, sinh viên kế toán cũng cần trình bày được các khoản trích theo lương trong báo cáo thực tập của mình.

Phần cơ sở lý luận thông thường là những kiến thức về lý thuyết. Sinh viên nên trình bày phần này với những nội dung cụ thể, rõ ràng và đầy đủ để ghi điểm trong mắt người chấm.

Thực tiễn kế toán tiền lương và hoạt động tại đơn vị thực tập

Sau cơ sở lý luận là thực tiễn mà sinh viên kế toán trải qua trong công ty xây dựng. Bản báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng cần có được thực tiễn sinh viên trải qua.

đưa một vài thực tiễn vào báo cáo
Đưa một vài thực tiễn vào bản báo cáo

Trong mục này, sinh viên cần nêu được một số ý chính như sau:

 • Giới thiệu về công ty thực tập cùng với lịch sử hình thành công ty, lĩnh vực hoạt động chính của công ty mà sinh viên kế toán thực tập
 • Công ty có bộ máy tổ chức, quản lý như thế nào, nêu rõ đặc điểm tại bộ phận kế toán của công ty, hình thức kế toán công ty áp dụng là gì
 • Hệ thống tài khoản mà không ty sử dụng, phương pháp tính thuế, hình thức trả lương của doanh nghiệp với người lao động
 • Phương pháp trả tiền công theo ngày, theo giờ hay theo công khoán
 • Các khoản trích tiền lương tại công ty cùng với chứng từ và sổ kế toán sử dụng.

Trong mục thực tiễn, sinh viên cần trình bày được những công việc mà mình đã thực hiện tại doanh nghiệp. Đây cũng là mục để sinh viên trình bày mình đã vận dụng những gì đã học vào thực tiễn như thế nào. Khi trình bày, sinh viên cần nêu rõ các số liệu của doanh nghiệp để nói rõ được vấn đề mình đã trải qua.

Tham khảo thêm bài viết: Tổng hợp các bài test nghiệp vụ kế toán chi tiết nhất (có đáp án đối chiếu)

Nhận xét và biện pháp nâng cao hiệu suất quản lý lao động

Ở cuối phần báo cáo thực tập, sinh viên cần nhận xét về kế toán tiền lương tại công ty xây dựng. Đồng thời, sinh viên cần đánh giá được hiệu quả quản lý lao động tại công ty xây dựng. Các mặt như bố trí lao động, quản lý lao động, hạch toán tiền lương có được thực hiện khoa học, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp không.

Phần nhận xét này cũng phải có những vấn đề tồn tại mà công ty xây dựng cần phải khắc phục. Những vấn đề này có thể là công tác tổ chức bộ máy kế toán, phương pháp tính tiền lương, hình thức trả lương.

nhận xét hiệu quả quản lý trong công ty
Nhận xét hiệu quả quản lý trong công ty

Sau đó, từ những vấn đề tồn tại thì sinh viên có thể trình bày các biện pháp của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả kế toán. Đây được xem là một mục ăn điểm trong báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng.


Có thể áp dụng theo mô hình của Scanlon, mô hình của Rucker và mô hình tiết kiệm thời gian. Mô hình của Scanlon:Mô hình này được áp dụng tại công ty Rocky Mountain Data Systems.
Sau 5 tháng áp dụng, lợi nhuận công ty tăng 22%, doanh thu tăng 11%, thu nhập của nhân viên tăng 14% và mối quan hệ trong lao động được cải thiện rất nhiều so với trước


Sinh viên cần trình bày cẩn thận để kiếm thêm điểm cho báo cáo thực tập của mình.

Các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng

Khi làm báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng, sinh viên cần biết được các khoản trích lương. Một số khoản trích lương được tính như lương bộ phận, lương bảo hiểm và thuế.

Các khoản trích lương cho các bộ phận

Trong công ty xây dựng có nhiều bộ phận khác nhau. Bên cạnh bộ phận hành chính, kế toán thì còn nhiều bộ phận khác. Các khoản trích lương cho các bộ phận có thể tính như sau:

 • Trích tiền lương cho bộ phận công nhân trực tiếp thi công công trình
 • Trích tiền lương cho bộ phận lái máy móc
 • Trích tiền lương cho những người quản lý công trình
 • Trích tiền lương trả cho bộ phận quản lý.
Các khoản trích lương
Các khoản trích lương trong công ty xây dựng

Mỗi công ty xây dựng đều có một cách thức trả tiền lương khác nhau. Doanh nghiệp có thể tính tiền lương theo ngày công hoặc trả lương theo sản phẩm công nhân làm được.
Một hình thức trả lương khác cũng thường được áp dụng đó là lương khoán. Hình thức này căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc cũng như đơn giá tiền lương trong hợp đồng.

Các khoản trích về bảo hiểm

Quỹ bảo hiểm xã hội là phúc lợi của doanh nghiệp dành cho công nhân của mình. Đây là quỹ giúp cho nhân viên được hỗ trợ khi về già, ốm đau, thai sản hay mắc bệnh nghề nghiệp.
Hiện nay, bảo hiểm xã hội yêu cầu 20% tính trên tổng số lương của người lao động. Trong đó, 15% được tính trong chi phí sản xuất của doanh nghiệp và 5% là trích từ lương của người lao động.

Các khoản trích BHXH
Bảo hiểm xã hội là để đảm bảo sau này cho người lao động

Ngoài bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động. Bảo hiểm y tế là một trong những loại hình bảo hiểm buộc người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia khi giao kết hợp đồng lao động
Đây được xem là chi phí giúp người lao động trang trải tiền chữa bệnh, đau ốm. Quỹ bảo hiểm y tế là 3% bao gồm 2 % tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp và 1% trích từ tiền lương của người lao động.

Phí công đoàn

Trong các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng thì còn có phí công đoàn. Hiện nay, mức phí này được tính là 2% trên tổng số lương phải trả cho người lao động.
Phí công đoàn do công ty trả và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Trong đó, 1% được trích để sử dụng tại công đoàn cơ sở và 1% dùng cho công đoàn cấp trên.

Cần phân biệt kinh phí công đoàn với đoàn phí công đoàn (đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

Lưu ý: Không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, tất cả đều phải đóng kinh phí công đoàn hàng tháng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Kết luận

Báo cáo thực tập được xem là điều kiện cần và cũng là điều kiện đủ để sinh viên có thể hoàn thành tốt nghiệp. Tuy nhiên, cách viết báo cáo thực tập đạt tiêu chuẩn không phải bạn nào cũng tự tin rằng mình đã biết.

Như vậy, sinh viên kế toán khi tốt nghiệp cần có báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng. Để đạt điểm cao, sinh viên cần xây dựng bài viết với bố cục mạch lạc, rõ ràng.
Nhờ vậy, sinh viên có thể đạt được điểm cao hơn sau khi nộp báo cáo thực tập.

Viết một báo cáo thực tập hoàn thiện, chi tiết không chỉ giúp bạn đạt được điểm cao, ra trường với kết quả tốt mà còn là một cách giúp gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường. WinPlace chúc bạn có những kì thực tập bổ ích và viết báo cáo thành công!

Lâm Bảo Anh
Lâm Bảo Anh

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng