Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán năm 2021

Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán

Trong công việc kế toán, tính cẩn thận, tỉ mỉ là quan trọng nhất bởi chỉ cần sai một lỗi nhỏ có thể gây ra ảnh hưởng cho cả công ty và làm thất thoát một số tiền lớn. Chính vì vậy, cách để rèn luyện bạn cần là làm luyện tập cho tới khi thành thạo. Dưới đây là một số bài tập điều chỉnh sai sót kế toán năm 2021 mà bạn có thể tham khảo. 

Tại sao xuất hiện những sai sót kế toán?

Sai sót trong kế toán xảy ra khi bạn tính toán sai, áp dụng sai các chính sách kế toán. Việc bỏ qua hay hiểu sai những sự việc, vấn đề có thể khiến quá trình soạn thảo báo cáo tài chính có sai sót. 

Có một số sai sót như phân loại sai các khoản mục báo cáo tài chính, sai sót trong báo cáo thừa kế, báo cáo thu nhập,… Những báo cáo tài chính có thể không trọng yếu đối với người sử dụng giống như báo cáo tài sản thừa kế hay thu nhập cá nhân, tập thể. 

Việc luyện tập nhiều bài tập điều chỉnh sai sót kế toán có thể giúp bạn tăng tính cẩn thận, kỹ lưỡng của mình khi làm việc. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tránh được những sai sót không đáng có trong khi làm việc. 

Tại sao lại xảy ra các sai sót khi làm kế toán
Tại sao lại xảy ra các sai sót khi làm kế toán

Các nội dung sai sót kế toán thường gặp 

Trước khi làm bài tập điều chỉnh sai sót kế toán, các bạn cần biết những nội dung mà người làm kế toán thường gặp phải. Những sai sót dễ dàng mắc phải phải kể đến như: 

  • Sử dụng sai các loại ước tính kế toán, ví dụ như công ty áp dụng tỷ lệ khấu hao TSCĐ không đúng so với thực tế. 
  • Chính sách, chế độ kế toán bị dùng sai, ví dụ như việc xóa nợ không thu hồi được vào chi phí. 
  • Bỏ qua các khoản trả trước hoặc dồn tích, ví dụ như không ghi nhận tiền lãi dồn tích của khoản vay cần phải trả.
  • Thực hiện tính toán sai về số học, ví dụ như kiểm kê, cộng tổng hàng tồn kho sai

Sai sót trong năm hiện tại 

Khi làm kế toán, sai sót dù là trọng yếu hay không trọng yếu phát sinh trong năm hiện tại hoặc trước đó thì đều cần phải được sửa đổi. Hàng năm, mỗi công ty, doanh nghiệp đều yêu cầu người làm kế toán thực hiện báo cáo tài chính. Nếu những báo cáo của năm trước hay năm nay chưa được công bố thì kế toán cần phải thực hiện điều chỉnh một cách tốt nhất. 

Tham khảo thêm bài viết: Tổng hợp các bài test nghiệp vụ kế toán chi tiết nhất (có đáp án đối chiếu)

Sai sót trong các năm trước đó 

Loại sai sót thứ hai là những sai sót trọng yếu phát sinh trong các năm trước đó. Nếu báo cáo tài chính năm trước đó đã được công bố thì phải sửa chữa theo cách điều chỉnh hồi tố. Điều này có ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán trong năm trước đó và năm nay.

Tuy nhiên, nếu đó không phải là những sai sót trọng yếu, báo cáo tài chính cần được sửa chữa bằng việc điều chỉnh lại phi hồi tố vào sổ sách kế toán. Thêm vào đó là báo cáo tài chính của năm hiện tại.

Các loại sai sót kế toán 

Dựa vào báo cáo tài chính, các sai sót được phân loại dựa trên sự ảnh hưởng của chúng. Ba loại sai sót kế toán chính bao gồm: Sai sót ảnh hưởng tới Bảng cân đối kế toán, Sai sót ảnh hưởng tới Báo cáo kết quả kinh doanh và Sai sót ảnh hưởng cả hai loại. 

Sai sót ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán 

Một số sai sót ảnh hưởng tới Bảng cân đối kế toán như ghi sai khoản đầu tư, phân loại hàng sai. Ngay khi phát hiện sai sót, công ty cần thực hiện tái phân loại các khoản mục để phản ánh đúng hơn. So sánh với các số liệu năm trước đó, nếu có bất kỳ sai sót xảy ra của năm đó thì cần điều chỉnh lại bảng cân đối kế toán ngay lập tức. 

Sai sót kế toán trong Báo cáo cân đối kế toán
Sai sót kế toán trong Báo cáo cân đối kế toán

 

Sai sót ảnh hưởng Báo cáo kết quả kinh doanh 

Sai sót chính trong phần này là phân loại không đúng các khoản doanh thu và chi phí. Vấn đề này có thể ảnh hưởng tới việc phân loại các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tới thu nhập thuần và bảng cân đối kế toán đưa ra. 

Công ty cũng cần thực hiện bút toán ngay khi phát hiện ra sai sót. Nếu có bảng so sánh với các số liệu trước đó có sai sót thì công ty cũng cần điều chỉnh số liệu báo cáo kết quả kinh doanh trước đó. 

Sai sót ảnh hưởng Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh 

Ví dụ ở loại sai sót này là công ty không ghi nhận một khoản lãi dồn tích phải trả, ghi thiếu khoản nợ dồn tích vào cuối kỳ,… Các sai sót ảnh hưởng đến cả hai loại có thể phân thành sai sót tự cân bằng và sai sót không tự cân bằng. 

Hướng dẫn sửa chữa những sai sót kế toán 

Khi làm sai trong công việc kế toán, ngoài việc sửa chữa, các bạn sau đó cũng cần thực hiện một bài tập điều chỉnh sai sót kế toán để nâng cao hơn nữa khả năng và năng lực của mình. Các cách sửa chữa những sai sót kế toán cơ bản sẽ được hướng dẫn ngay phía dưới đây. 

Sổ tay ghi bằng tay 

Trong các trường hợp sai sót trong diễn giải, sai sót không ảnh hưởng đến tổng tiền, bạn có thể dùng phương pháp cải chính. Phương pháp này sửa sai sót bằng cách gạch một đường thẳng xóa bỏ chỗ ghi sai nhưng nội dung sai vẫn đảm bảo nhìn rõ. Chỗ sai sẽ được ghi con số hoặc chữ bằng mực thường phía trên và cần có chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách. 

Nếu sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản hay sai sót chỉ được phát hiện ra sau khi đã nộp báo cáo tài chính, sai sót trong đó bút toán ở tài khoản ghi số tiền nhiều lần,… thì bạn có thể sử dụng phương pháp ghi số âm. Bạn dùng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán ghi sai để hủy sai sót đó đi. Ghi lại bằng bút mực thường để sửa chữa.  

Ngoài ra, còn một phương pháp khác là ghi bổ sung. Phương pháp được áp dụng cho trường hợp khi bạn ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là do bỏ sót chưa cộng đủ số tiền. Sử dụng phương pháp này bạn cần ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu. 

Ghi sổ bằng máy tính 

Khi phát hiện sai sót trước khi nộp báo cáo tài chính, bạn phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán thuế của năm đó trên máy tính. Nếu phát hiện sai sót sau khi nộp thì phải sửa chữa trực tiếp vào năm sai sót và ghi chú dòng cuối sổ kế toán đó. Bên cạnh đó cũng có bộ luật quy định việc sửa chữa sai sót trong kế toán mà bạn có thể đọc và hiểu thêm. 

Hướng dẫn sửa chữa sai sót trong kế toán
Hướng dẫn sửa chữa sai sót trong kế toán 

Bài tập điều chỉnh sai sót kế toán 

Một số bài tập điều chỉnh sai sót kế toán mà các bạn có thể tự mình thực hiện và nâng cao hơn nữa năng lực của mình, mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Đây là một số bài tập và lời giải.

Bài tập minh họa: Ghi nhận sai chi phí trả trước

Ngày 01/01/2013, công ty mua bảo hiểm nhà văn phòng hai năm trị giá 100.000.000 đ. Công ty đã ghi nhận toàn bộ khoản tiền mua bảo hiểm này vào chi phí năm 2013 bằng cách ghi nợ Tài khoản Chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi có Tài khoản Tiền. Công ty không thực hiện bút toán điều chỉnh nào vào cuối năm 2013.

Bút toán vào ngày 31/12/2014 để sửa chữa sai sót trên nếu công ty C chưa khoá sổ năm 2014 là:

  • Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 50.000.000 
  • Có TK Lợi nhuận chưa phân phối 37.500.000
  • Có TK Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 12.500.000

Một số bài tập minh họa khác: 

Chi Phí Tiếp Khách
Bài tập bút toàn điều chỉnh
Bài tập tỉ lệ khấu hao

Bài tập minh họa giúp các bạn điều chỉnh những sai sót khi làm việc 

Những bài tập điều chỉnh sai sót kế toán trên đây Winplace hy vọng sẽ giúp các bạn luyện tập tốt hơn trong tương lai, để tránh xảy ra bất cứ vấn đề nào trong công việc. Mong rằng những kiến thức này sẽ hữu ích đối với các bạn!

Thiên Bình
Thiên Bình

Biên tập viên tại Winplace Coworking Space

Bài viết liên quan

CitiLight
Chi nhánh quận 1
CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1

Toà nhà văn phòng ngay trung tâm Quận 1

Đem đến hình ảnh chuyên nghiệp, đẳng cấp cho DN

Quy mô: 10.150 m²- 14 tầng

Quản lý chuyên nghiệp từ Savills Việt Nam

jamona
Chi nhánh quận 7
Jamona Heights , 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7

Toà nhà hiện đại, thuộc khu đô thị ven sông sầm uất, tiện nghi

Không gian làm việc ‘xanh’, ôm trọn view Q.7

Quy mô: 5,768 m²

Gồm 2 blocks – 18 tầng